TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: BROD

 

Adresa: Svetog Save 39
74450 BROD
Telefon: +387(053) 610-114
Fax: +387(053) 610-116
Email: portparol@opstina-brod.net
nacelnik@opstina-brod.net
Web: www.opstina-brod.net
   

Општина Босански Брод налази се на сјеверу Републике Српске и Босне и Херцеговине и заузима површину од 234 км², у западном дијелу регије сјеверо-источна Босна гдје је смјештена у алувијалној равници, Посавини. Општина Брод окружена је општинама: Дервента, Добој, Модрича, Оџак и Славонски Брод у Републици Хрватској.

Повољан географски положај омогућио је добру саобраћајну повезаност Општине са земљама из окружења и шире. Брод лежи на магистралном путу Сарајево – Зеница – Добој – Дервента – Славонски Брод гледајући сјевер југ, а правац исток - запад је такође повезан, истина, нешто лошијим путем Бања Лука – Босански Брод – Бијељна па даље на исток. Поред овог Брод се налази свега 5 км од аутопута Загреб – Београд, а убудуће и на коридору 5ц који би требало пролазити 20 км источно и повезивати Плоче – Сарајево-Осијек – Будимпешту.
Подручје општине је у потпуности је прекривено електроенергетском мрежом у укупној дужини од 629,76 км., а чини је : далеководи 141,59 км, Нисконапонска мрежа 340,54 км и кабловска мрежа 147,63 км.

Најзначајније водене површине су ријека Сава чија дужина тока на територији општине износи цца 29 км, која прихвата све површинске воде овог подручја, а уједно представља и државну границу према Републици Хрватској. Осим ових водених површина, значајно је споменути и барске водене површине (Копаница – Шашеви) и шљункаре поред Укрине настали најчешће вјештачким путем односно, експлоатацијом шљунка и пијеска. Риболовне воде, односно дијелови тих вода које чине рибарско подручје општине Босански Брод, представљају у хидрографском и биолошком смислу цјелину подесну за развој риболова и унапређење рибљег фонда (штука, шаран, бабушка, гргеч, мрена и др. рибљих врста) те се, с тога, могу користити искључиво за спортско-туристички риболов.

Главна природна богаства општине Босански Брод чине: пољопривредно земљиште и мање површине шума, затим ријеке Сава и Укрина. Скоро комплетно подручје општине Брод налази се у равници, располаже са око 11.563 ха обрадивог земљишта. Општина Брод се налази на широко отвореној и лако проходној Перипанонској низији, на обали ријеке Саве у Посавини. Сјеверну границу чини ријека Сава, која меандрира и често плави своју алувијалну раван.

Подручје општине Брод чине насељена мјеста: Брод, Брусница Велика, Брусница Мала, Винска, Горња Барица, Горња Врела, Горња Мочила, Горњи Клакар, Горње Колибе, Грк, Доња Барица, Доња Врела, Доња Мочила, Доње Колибе, Доњи Клакар, Збориште, Кораће, Кричаново, Крушчик, Лијешће, Ново Село, Сијековац и Унка.

 

СНАГЕ
 • Повољан географски положај
 • Рафинерија нафте једина у РС и БиХ
 • Раскрсница путних праваца Београд-Загреб; Будимпешта-Јадранско море
 • Интересовање за развој малог бизниса
 • Пољопривредни потенцијал
 • Близина великог града – Славонског Брода
 • Релативно ниске цијене у односу на окружење
 • Обучена индустријска радна снага

МОГУЋНОСТИ
 • Искориштење постојећих индустријских капацитета, те изградња индустријске зоне
 • Развој МСП кроз образовање и унапређење кадрова
 • Ефикаснији процес приватизације и ревитализације предузећа од државног интереса
 • Гранични пријелаз
 • Увођење и прихватање нових технологија (бизнис центри, пословни инкубатори, итд.)
 • Рурални развој И развој пољопривреде
 • Страна улагања и улагања дијаспоре
 • Искористити међународне фондове за регионални развој
 • Успоставити јачу сарадњу између приватног и јавног сектора
 • Искористити постојећи гранични пријелаз
 • Развијати општину у правцу регионалног развојног центра у Посавини
 • Унаприједити рад јавних институција
 • Промовисати општину у циљу довођења страних инвеститора
 • Међународне и европске интеграције
 • Изградња спортских и рекреативних објеката (базена, тениских гралишта…)
 • Спортски лов и риболов

 

 


 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com