TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: AUTOPUTEVI RS

 

Adresa: Veselina Masleše 22
78000 Banjaluka
Telefon: 051/233-670, 233-680
Fax: 051/233-700
Web: www.autoputevirs.com
   

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука основано је с циљем планирања, грађења, одржавања и управљања мрежом аутопутева и брзих путева у Републици Српској.

Дјелатности ЈП „Аутопутеви РС“ Бања Лука су:
-оперативни послови остварења техничко-технолошког јединства мреже аутопутева и брзих путева према усвојеној стратегији кроз просторна, собраћајна, техничка и економска истраживања и анализе,
-организација планирања и пројектовања у изградњи аутопутева и брзих путева,
-организује финансирање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту аутопутева и брзих путева и објеката на тим путевима,
-припрема и предлаже годишње и средњорочне планове за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу аутопутева и брзих путева и објеката на тим путевима,
-вођење јединствене базе података о аутопутевима и брзим путевима, као и катастра објеката,
-обавјештавање јавности о стању проходности аутопутева и брзих путева, ванредним догађајима као и метереолошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја,
-организује и проводи пројекте заштите околине од утицаја саобраћаја на аутопутевима и брзим путевима,
-мјере и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на аутопутевима и брзим путевима,
-праћење саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на аутопутевима и брзим путевима и
-остали послови управљања аутопутевима и брзим путевима које одреди Влада Републике Српске посебним одлукама.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com