TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: B.GRAHOVO

 

Adresa: Vojislava Ivetića br. 2
80270 Bosansko Grahovo
Telefon: 034/850-191 (načelnik)
         850-190, 850-203 (centrala)
         850-305 (izborna komisija)
Fax: 034/850–190, 850–203
Email: opstina.grahovo@bih.net.ba
Web: www.bosanskograhovo.ba
   

Na samoj tromeđi Bosne, Dalmacije i Like, omeđeno planinskim masivima Dinare i Šatora, svega 50-ak kilometara udaljeno od mora, nalazi se Bosansko Grahovo.

Po površini, ovo je jedna od najvećih opština u Bosni i Hercegovini, ali po naseljenosti zauzima poslednje mjesto. Na ogromnim prostranstvima, na kojima se smjenjuju bogate šume i plodna polja, prije rata je živjelo oko 9.000 stanovnika / svega 11 stanovnika na 1 km2/, od čega su 99% bili Srbi, a svega 1% Hrvati.

Opština Bosansko Grahovo se nalazi u jugozapadnom djelu BiH i obuhvata površinu od 780 km2. Teritorija opštine graniči sa opštinama Drvar, Glamoč, Livno i Kulen Vakuf u Federaciji BiH i opštinama Srb, Knin, Kijevo u Republici Hrvatskoj a od obale Jadranskog mora udaljena je samo 90 km (Šibenik).

Grahovska visoravan je prirodna raskrsnica puteva što vode za Dalmaciju, Liku, Hercegovinu i Bosnu. Smještena više od 800m iznad mora, čvrsto se ukotvila u bosanske planine a opet kao da se preko Dinare nadviruje nad Dalmatinsku Zagoru i dalje prema jadranskim prostranstvima.

Mada je od mora udaljena jedva devedesetak kilometara, odlikuje je prava kontinentalna klima, sa surovim i snijegovitim zimama i kratkim i svježim ljetima.

Visoravan je okružena golemim planinskim masivima Dinare, Šatora, Staretine, Jadovnika i Uilice čiji su vrhovi između 1650 i 2000 metara.

Nije tačno utvrđeno kada su se ljudi prvi put naselili u ove krajeve. Zna se samo da se Bosansko Grahovo kao naselje prvi put spominje 1251. godine.

Ako se uzme u obzir bogatstvo opštine sa prirodnim resursima, onda se može konstatovati da je privreda prije rata imala izuzetnu perspektivu. O privrednim perspektivama opštine prije rata govori činjenica da su veliki sistemi kao ŠIPAD, UNIS, BORAC i AIPK našli interes da se ulaže u razvoj komune. Okosnicu privrednog razvoja opštine činili su sledeća preduzeća: Drvni kombinat, Tvornica cilindričnih-valjkastih ležajeva UNIS, Tvornica treseta Ždralovac, Ciglana 27. Juli, Prevoz, Tvornica obuće Borac, Rasadnik Pržine, Šumarstvo Borovača i Trgovačko–ugostiteljsko preduzeće.

Opština Bosansko Grahovo raspolaže sa prirodnim bogatstvom tako što se tiče prirodnih resursa je pri samom vrhu u BiH.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com