TELEFONSKI IMENIK :: GRAĐEVINARSTVO :: BIJELJINA PUT

 

Adresa: Baje Pivljanina bb,
76 300 Bijeljina
Centrala: 055 247 879
Fax: 055 247 884
Email: bijeljinaput@zona.ba
Web: http://www.bijeljinaput.com

Preduzeće Bijeljina put d.o.o. posjeduje svu opremu i mehanizaciju koja je potrebna za najkvalitetnije izvodjenje radova u oblasti kojom se bavimo.

Pored kompletne mehanizacije u našem posjedu nalaze se pogon za proizvodnju asfalta, pogon betonske baze, pogon separacije kao i terenska laboratorija.

Za transport kamenih materijala raspolažemo sa kamionima ukupne instalisane snage 4891 KW, te sa priključnim vozilima različite nosivosti, kao i sa specijalnim vozilima za različite namjene.

Djelatnost

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje (u ljetnim i zimskim uslovima) javnih puteva, putnih objekata (mostova, tunela), gradskih ulica, javnih i privrednih saobraćajnih površina

Izgradnja, adaptacija i održavanje proizvodnih i skladišnih kapaciteta i pristupnih puteva

Građevinski radovi iz oblasti komunalne infrastrukture, i iz oblasti hidrogradnje i niskogradnje (stabilizacija i uređenje korita rijeka i kanala melioracioni – komasacioni radovi, donji stroj željezničkih pruga, donji i gornji stroj poljoprivrednih i sportskih aerodroma, sportskih igrališta i dr.)

Proizvodnja svih vrsta asfaltnih i cement-betonskih mješavina.

Eksploatacija kamenih agregata i prerada istih (pranje, separisanje i drobljenje) za sopstvene potrebe i potrebe tržišta za različite namjene (asfaltne mješavine, betonske mješavine, nasipe i tamponske slojeve, kolovozne konstrukcije i drugo).

Labaratorijska ispitivanja materijala i izvedenih radova, unapređenja tehnologije izvođenja radova i racionalizacija ukupnih troškova.

Kontinuitet izgradnje i održavanja putne mreže od 1949. godine

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com