TELEFONSKI IMENIK :: MEDICINA :: BOLNICA SRBIJA

 

Adresa: Kasindolsko bataljona 113,
71 213 Istočno Sarajevo
Telefon: 057 325 300
057 325 310
057 325 319
057 325 325
Fax: 057 316 195
Direktna linija Infektivno odjeljenje: 066 857 675
Email: uprava@bolnicasrbija.com
Web: www.bolnicasrbija.com

Misija

Naša misija je održavanje i poboljšanje zdravstvenih usluga stanovništvu Republike Srpske obezbjeđenjem efektivnih i efikasnih zdravstvenih usluga visokog kvaliteta, u okviru raspoloživih resursa i integrisanog sistema zdravstvene zaštite. Posvećeni smo izvrsnosti u širokom rasponu zdravstvnih usluga koje pružamo i zadovoljenju potreba naših pacijenata na način njihovog postavljanja u centar dešavanja. Radimo u saradnji sa zdravstvenim i drugim institucijama i služimo kao centar za obrazovanje, edukaciju i istraživanje.

Vizija

  • Da budemo među prvim zdravstvenim ustanovama u pružanju zdravstvenih usluga, uključujući i stalno poboljšanje kvaliteta i sigurnosti,
  • Da budemo ustanova u kojoj se pacijenti žele liječiti i da radimo na povećanju zadovoljstava pacijenta,
  • Da obezbjedimo odgovarajuće kliničko okruženje koje podržava istraživački rad i edukaciju zdravstvenih profesionalaca, kao pojedinaca i kao članova tima,
  • Da budemo “ustanova koju zaposleni biraju”, obezbjeđujući okruženje koje vrednuje rad i znanje i koja zadržava svoje zaposlene.
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com