TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: BRATUNAC

 

Adresa: Svetog Save bb
75420 BRATUNAC
Telefon: 056/411-085 (centrala)
         410-176 (načelnik)
         410-186 (predsjednik skupštine)
Fax: 056/410-337 (načelnik)
         410-160 (predsjednik skupštine)
Email: bratopst@teol.net
Web: www.bratunacopstina.com
   

Bratunac se prvi put pominje 1381. godine kao mjesto kroz koje je prolazio put iz Bosne u Srbiju. Sastojao se od 5 kuća u kojima je živjelo oko 30 stanovnika. Početak ekonomskog razvoja ovog područja možemo vezati za početak organizovane proivodnje i otkupa duvana 1886. godine. Most na rijeci Drini je izgrađen 1926. godine i na taj način su poboljšani komunikacijski uslovi koji su bili podstrek razvoju čitavog kraja.
Samostalna opština je postao 1927. godine i tada je uvršten u spisak mjesta koja je trebalo proglasiti varošicom.
Današnja Opština Bratunac je smeštena u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini i prostire se na površini od 293 km2. Unutar granica BiH opština se graniči sa opštinama Zvornik, Srebrenica i Vlasenica, a rijekom Drinom u dužini od 68 km se graniči sa Srbijom i Crnom Gorom. U opštini postoji 15 mjesnih zajednica sa ukupno 20800 stanovnika.

Površina u km2: 293
Broj stanovnika: 20.800
Broj mjesnih zajednica: 15
Zaposlenih: 2.981
Nezaposlenih: 3.500
Broj registrovanih vozila: 3.963
Broj registrovanih putničkih vozila: 3.156
Broj ljekara: 9
Broj telefona: 2.300

Teritorija opštine Bratunac smještena je u sjevero-istočnoj BiH.

Reljef opštine možemo podjeliti na:
a) Ravničarski dio uz rijeku Drinu (174m nadmorske visine, obuhvata 30% od ukupne površine opštine)
b) Brdski teren (unutrašnjost opštine sa nadmorskom visinom od 300m do 772m, obuhvata 70% od ukupne površine opštine)

Klima je umjereno-kontinentalna sa dugim toplim ljetima i hladnim zimama. Prosječna godišnja temperatura je 16°C. Prosječne godišnje padavine iznose 1000mm.

Nacionalna struktura stanovništva u 2002. godini je sledeća:
1. Domicilno stanovništvo (Srbi): 9.658 (49,4%)
2. Interno raseljena lica (Srbi): 1.200 (6,1%)
3. Raseljena lica (Srbi): 5.664 (29,0%)
4. Bošnjaci (povratnici): 2.500 (15,5%)

Privredne kapacitete opštine Bratunac čini ukupno 15 subjekata. Samo u dva preduzeća je izvršena vlasnička transformacija (AD Duvan, AD Gradina). Sva preduzeća su registrovana kao akcionarska društva ali još uvijek nije prodat dio državnog kapitala u njima.

U okviru privatnog sektora u opštini Bratunac je registrovano 80 privatnih preduzeća, a njihova djelatnost najvećim dijelom odnosi se na oblasti: građevinarstva, spoljnje trgovine i usluge, transport i ugostiteljstvo.

Opština Bratunac svoj razvoj u velikoj mjeri zasniva na jakom poljoprivrednom sektoru. Dominantni faktori za podsticaj ove proizvodnje su: klima, nadmorska visina, hidropotencijal i tradicija.

Izradom ekonomskog pregleda koji daje ekonomski profil opštine, utvrdili smo ključne ekonomske resurse opštine i način na koji se mogu koristiti za dalji ekonomski rast i stvaranje novih radnih mjesta. Na ovaj način sagledani su problemi i mogućnosti opštine i dat je širok pregled na ekonomiju, koji predstavlja osnovu za postavljanje ciljeva u okviru strategije usmjerenih na poboljšanju sveukupnog poslovnog okruženja.
Opštinu Bratunac, vezano za svoje aktivnosti planirane u naredne tri godine, definisane u okviru strateškog plana ekonomskog razvoja, možemo iskazati kroz sljedeće ciljeve:
1. Unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju
2. Pospješiti zapošljavanje kroz podsticaj razvoja privatnog poduzetništva
3. Poboljšati infrastrukturu

 

"Dani maline"


 

"Rafting na Drini"

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com