TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: BUSOVAČA

     Certifikat ISO 9001:2000


Adresa: Ul. 16. kolovoza bb
76260 BUSOVAČA
Telefon: 732-152 (načelnik)
Tel/Fax: 030/ 733-038
 

 

HISTORIJA / POVIJEST GRADA

REZULTATI IZBORA

OPĆINSKE SLUŽBE ZA UPRAVU

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA

MJESNE ZAJEDNICE

INFORMATIVNI POSLOVNI VODIČ

 

1. HISTORIJA / POVIJEST GRADA

Naseljeno mjesto Busovača nalazi se u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, na mjestu gdje se ukrštaju putevi koji povezuju sve njene dijelove.
Prema popisu stanovnika iz 1991. godine na području općine Busovača je živjelo ukupno 18.847 stanovnika, od čega 48% Hrvata, 45% Bošnjaka, 3% Srba i 4% ostalih, a nema tačnih podataka o trenutnom broju stanovnika.
Općina Busovača obuhvata 157,5 km2 prostora na kojem je smješteno ukupno 47 naseljenih mjesta.
Pod svojim sadašnjim imenom ovo naselje se u pisanim dokumentima prvi put spominje 16.08.1371. godine kada je izvjesni Gojko Čepić iz Busovače prodao Johanu Rombaldu Bonu 30 miliarija gvoždja. Navedeni datum je upisan na grbu grada Busovače i isti se obilježava kao Dan Općine.

Od svog nastajanja pa do danas Busovača je prošla mnoge faze razvoja, a trag o vremenima iz historije Busovače ostavili su mnogi učenjaci, putnici nahodnici i mnogi drugi koji su o ovom gradu ostavljali pisani trag.
Do intenzivnijeg industrijskog razvoja općine Busovača dolazi u periodu nakon drugog svjetskog rata. U tom periodu nastaju nosioci privrednog razvoja ovog područja: Tvornica za proizvodnju vatrostalnih materijala "Vatrostalna", Tvornica za proizvodnju opekarskih proizvoda "Nigma", Tvornica medipan ploča "Mediapan", Trgovinsko-uslužno preduzeće "Tisovac", Preduzeće za pružanje ugostiteljskih usluga "Ugostiteljstvo" i mnogi drugi. Uz radno angažovanje radno sposobnog stanovništva u preduzećima susjednih općina, ponajviše u Zenici, stepen zaposlenosti radno sposobnog stanovništva će postići zadovoljavajući nivo.
Ratna dejstva na ovim prostorima za posljedicu će imati gotovo potpuni zastoj u proizvodnji kod nosioca privrednog razvoja, velikih razaranja i uništavanja materijalnih dobara, migraciju stanovništva...
Postratni period u Busovaci karakteriše obnova objekata infrastrukture (putevi, mostovi, vodovodi, elektro-mreža...), javnih objekata (škole, zdravstvene ustanove...), stambenih objekata, te izgradnja novih objekata infrastrukture (novi putevi, nove telefonske linije...).
Povrat imovine i raseljenih lica u ovoj Općini je već poodavno stvar prošlosti, a nezavršeni proces privatizacije je osnovna kočnica u razvoju privrede na ovim prostorima, što za posljedicu ima veliki broj nezaposlenih lica na evidenciji Biroa za zapošljavanje.
Zbog navedenog Općina je širom otvorila svoja vrata za sve one koji namjeravaju formirati vlastita mala preduzeća ili samostalne radnje kao izvor vlastite egzistencije i zapošljavanje nezaposlenih lica.
Težnja nosilaca zakonodavne i izvršne vlasti je da Busovača u najskorije vrijeme postane mjesto u koje će mladi i obrazovani, ali i oni koji su malo drugačiji, rado dolaziti i ostajati, a ne mjesto iz kojeg će se odlaziti

 

2. REZULTATI IZBORA

Na općinskim izborima održanim u novembru/studenom 2004. godine postignuti su slijedeći rezultati:

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
12 vijećnika u Općinskom vijeću

Stranka demokratske akcije (SDA)
7 vijećnika u Općinskom vijeću

Socijaldemokratska partija (SDP)
3 vijećnika u Općinskom vijeću

Stranka za BiH (SBiH)
2 vijećnika u Općinskom vijeću

Nova hrvatska inicijativa (NHI)
1 vijećnik u Općinskom vijeću

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Busovača održanoj 16.12.2004. godine izabrani su:

 • općinski načelnik gospodin Nikica Petrović (HDZ) iz Busovače
 • predsjednik Općinskog vijeća gospodin Asim Mekić (SDA) iz Kaćuna

Zbog odlaska na novu dužnost gospodina Mekića, na 13.sjednici Općinskog vijeća Busovača održanoj dana 14.11.2006. godine za novog predsjednika Općinskog vijeća Busovača imenovan je gospodin Hilmija Šečić (SDA) iz Hozanovića.

Imenovanja sekretara/tajnika Općinskog vijeća i pomoćnika općinskog načelnika u općinskim službama za upravu obavljeno je na sjednici Općinskog vijeća u ranijem sazivu održanoj dana 26.07.2000. godine, i isti se zbog nove zakonske regulative kada su u pitanju državni službenici nisu ponovno birali.

Na 3. sjednici Općinskog vijeća Busovača održanoj dana 23.03.2005. godine imenovani su:

 • Komisija/Povjerenstvo za ravnopravnost spolova,
 • Mandatno-imunitetska komisija/povjerenstvo,
 • Komisija/povjerenstvo za izbor i imenovanje,
 • Komisija/povjerenstvo za propise,
 • Komisija/povjerenstvo za privredni/gospodarski i društveni razvoj,
 • Komisija/povjerenstvo za odnose sa vjerskim zajednicama i
 • Komisija/povjerenstvo za predstavke i pritužbe.

Na svojoj 13. sjednici održanoj dana 14.11.2006. godine, Općinsko vijeće Busovača je imenovalo:

 • Komisiju/Povjerenstvo za mlade/mladež,
 • Komisiju/Povjerenstvo za budžet/proračun i
 • Komisiju/Povjerenstvo za javna priznanja.

 

3. OPĆINSKE SLUŽBE ZA UPRAVU

Odlukom Općinskog vijeća Busovača, broj: 02-02-2265/1-06 od 20.06.2006. godine (“Službeni glasnik Općine Busovača”, broj: 1/06), osnovane su općinske službe za upravu Općine Busovača, a kako slijedi:

 1. Služba za lokalni ekonomski razvitak, obnovu i raseljene osobe
  Odgovorna osoba: Edin Šabanović, pomoćnik općinskog načelnika
  Kontakt telefon: (030) 73 21 52
 2. Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove
  Odgovorna osoba: Naser Hadžibegović, pomoćnik općinskog načelnika
  Kontakt telefon: (030) 73 25 61
 3. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko/braniteljsko-invalidsku zaštitu/skrb
  Odgovorna osoba: Željka Vujica, pomoćnik općinskog načelnika
  Kontakt telefon: (030) 73 24 32
 4. Služba za financije i zajedničke poslove
  Odgovorna osoba: Zorka Milinović, pomoćnik općinskog načelnika
  Kontakt telefon: (030) 73 20 66
 5. Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
  Odgovorna osoba: Tunjo Laštro, pomoćnik općinskog načelnika
  Kontakt telefon: (030) 73 21 72
 6. Služba za civilnu zaštitu
  Odgovorna osoba: Naser Hadžibegović, po ovlaštenju
  Kontakt telefon: (030) 73 21 52

Pored navedenih službi za upravu osnovan je i Ured općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća.

 

4. VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČA

 • Enijad Mekić
  Rođen: 07.01.1956. godine
  JMBG: 0701956191957
  SSS - vjerski službenik
  Adresa: Kaćuni bb.
  Telefon: (030) 59 10 96
  Član SDA
 • Arif Brkić
  Rođen: 20.06.1979. godine
  JMBG: 2006979191591
  VSS - dipl. ekonomist
  Adresa: Dobraljevo bb.
  Telefon: (030) 59 16 20
  Član SDA
 • Hilmija Šečić
  Rođen: 10.11.1960. godine
  JMBG: 1011960191590
  VSS - dipl.ing. hemije
  Adresa: Hozanovići 38
  Telefon: (030) 59 14 50
  Član SDA
 • Rifet Brkić
  Rođen: 01031961. godine
  JMBG: 0103961191592
  VKV
  Adresa: Dobraljevo bb.
  Telefon: (030) 59 13 39
  Član SDA
 • Latif Šabanović
  Rođen: 02.12.1966. godine
  JMBG: 0112966191594
  VSS - dipl.ing. mašinstva
  Adresa: Strane 63
  Telefon: (030) 59 21 80
  Član SDA
 • Vahidin Lušija
  Rođen: 09.03.1978. godine
  JMBG: 0903978191606
  VSS - dipl.ing. šumarstva
  Adresa: Kneza Mislava 2
  Telefon: (061) 39 04 76
  Član SDA
 • Osman Bešić
  Rođen: 05.06.1961. godine
  JMBG: 0506961191611
  KV metalurg – plastičar
  Adresa: Zarače bb.
  Telefon: (030) 59 16 32
  Član: SDA
 • Pavao Prusac
  Rođen: 27.05.1939. godine
  JMBG: 2705939191594
  Umirovljenik/penzioner
  Adresa: Luka bb.
  Telefon: (030) 73 28 90
  Član NHI
 • Abid Pripoljac
  Rođen: 02.07.1976. godine
  JMBG: 0207976191599
  VŠ - pravnik
  Adresa: Luka 13
  Telefon: (030) 73 37 94
  Član SBiH
 • Enver Muhić
  Rođen: 17.06.1949. godine
  JMBG: 1706949191595
  Umirovljenik/penzioner
  Adresa: Strane 64
  Telefon: (030) 59 20 32
  Član SBiH
 • Senad Hrvačić
  Rođen: 08.03.1960. godine
  JMBG: 0803960192007
  Menadžer javnih usluga
  Adresa: Tisovačka 25
  Telefon: (030) 73 22 24
  Član SDP
 • Faruk Šečić
  Rođen: 27.03.1970. godine
  JMBG: 2703970191591
  SSS - elektromehaničar
  Adresa: Hozanovići 43
  Telefon: (030) 59 19 09
  Član SDP
 • Željka Bošnjak
  Rođena: 20.08.1963. godine
  JMBG: 2008963196596
  SSS - medicinska sestra
  Adresa: Vrbak 3
  Telefon: (061) 32 20 57
  Član SDP
 • Julijana Laštro
  Rođena: 13.02.1976. godine
  JMBG: 1302876196597
  VSS - doktor medicine
  Adresa: Krčevine 16
  Telefon: (030) 73 33 10
  Član HDZ
 • Finka Čosić
  Rođena: 20.03.1963. godine
  JMBG: 2003963198635
  Inženjer hemije
  Adresa: Ravan 106
  Telefon: (030) 73 27 47
  Član HDZ
 • Ivica Akrap
  Rođen: 01.08.1956. godine
  JMBG: 0108956191608
  VSS - dipl.ing. šumarstva
  Adresa: Polje - Babijak
  Telefon: (030) 73 63 10
  Član HDZ
 • Jozo Laštro
  Rođen: 16.04.1953. godine
  JMBG: 1604953191608
  SSS - pirotehničar
  Adresa: Krčevine 13
  Telefon: (030) 73 28 02
  Član HDZ
 • Mladenko Čavara
  Rođen: 19.01.1965. godine
  JMBG: 1901965191594
  VŠ - pravnik
  Adresa: Gusti Grab bb.
  Telefon: (063) 33 49 61
  Član HDZ
 • Slavko Vuleta
  Rođen: 18.07.1955. godine
  JMBG: 1807955191603
  SSS - gimnazija
  Adresa: Granice bb.
  Telefon: (030) 73 61 99
  Član HDZ
 • Emil Velte
  Rođen: 15.05.1974. godine
  JMBG: 1505974131596
  VSS - dipl. pravnik
  Adresa: Nikole Šubića Zrinskog 143
  Telefon: (063) 33 64 10
  Član HDZ
 • Mirjana Plavčić
  Rođena: 10.04.1963. godine
  JMBG: 1004963177002
  VSS - dipl. ekonomist
  Adresa: Skradno bb.
  Telefon: (030) 73 23 45
  Član HDZ
 • Duško Grubešić
  Rođen: 29.07.1960. godine
  JMBG: 2907960191598
  KV automehaničar
  Adresa: Tisovački put 125
  Telefon: (030) 73 22 88
  Član HDZ
 • Lucija Vuleta
  Rođena: 12.12.1966. godine
  JMBG: 1212966176211
  SSS - turistički tehničar
  Adresa: Skradno bb.
  Telefon: (030) 73 33 28
  Član HDZ
 • Stipo Krišto
  Rođen: 13.09.1978. godine
  JMBG: 1309978191597
  Profesor povijesti i zemljopisa
  Adresa: Hrasno 30
  Telefon: (030) 71 37 89
  Član HDZ
 • Žarko Zec
  Rođen: 06.05.1966. godine
  JMBG: 0605966191596
  VSS - dipl.ing. metalurgije
  Adresa: Vrbak IV
  Telefon: (030) 73 20 62
  Član HDZ


Sekretar Općinskog vijeća
Ljiljana Čavara
VSS - dipl. pravnik
Telefon: (030) 73 33 52
Član SDP

 

5. MJESNE ZAJEDNICE

U Općini Busovača formirano je sedamnaest mjesnih zajednica, i to:

 • Mjesna zajednica Katići
  Obuhvata naseljena mjesta: Grablje, Jelinak,Katići, Merdani i Putiš
  Sjedište: Katići
  Predsjednik Skupštine MZ Katići: Mirnes Imamović iz Putiša
  Telefon: (030) 592 079
 • Mjesna zajednica Kaonik
  Obuhvata naseljena mjesta: Strane, Lončari, Kaonik, Granice, Podjele i Skradno
  Sjedište: Kaonik
  Predsjednik Skupštine MZ Kaonik: Gojko Davidović iz Podjela
  Telefon: (030) 736 137
 • Mjesna zajednica Buselji
  Obuhvata naseljena mjesta: Buselji
  Sjedište: Buselji
  Predsjednik Skupštine MZ Buselji: Ivica Pušić iz Buselja
  Telefon: (063) 36 44 30
 • Mjesna zajednica Hrasno
  Obuhvata naseljena mjesta: Hrasno
  Sjedište: Hrasno
  Predsjednik Skupštine MZ Hrasno: Ivica Krišto iz Hrasna
  Telefon: (030) 73 70 97
 • Mjesna zajednica "Ivančica"
  Obuhvata naseljena mjesta: Ravan i Kupres
  Sjedište: Ravan
  Predsjednik Skupštine MZ "Ivančica": Mladen Petrović iz Ravni
  Telefon: (063) 33 67 09
 • Mjesna zajednica Kula - Skradno
  Obuhvata naseljena mjesta: Kula i Donje Skradno
  Sjedište: Donje Skradno
  Predsjednik Skupštine MZ Kula- Skradno: Mato Arapović iz Donjeg Skradna
  Telefon: (063) 47 34 26
 • Gradska mjesna zajednica Busovača
  Obuhvata naseljena mjesta: Busovača
  Sjedište: Busovača - Luka bb.
  Predsjednik Skupštine Gradske MZ Busovača: Dragan Tomičić iz Busovače
  Telefon: (030) 733 482
 • Mjesna zajednica Gornja Rovna
  Obuhvata naseljena mjesta: Kovačevac i Gornja Rovna
  Sjedište: Gornja Rovna
  Predsjednik Skupštine MZ Gornja Rovna: Zijad Muhić iz Gornje Rovne
  Telefon: (030) 710 804
 • Mjesna zajednica Polje
  Obuhvata naseljena mjesta: Polje, Prosje i Očehnići
  Sjedište: Polje
  Predsjednik Skupštine MZ Polje: Blažan Blažević iz Polja
  Telefon: (063) 41 19 26
 • Mjesna zajednica Carica
  Obuhvata naseljena mjesta: Carica
  Sjedište: Carica
  Predsjednik Skupštine MZ Carica: Vinko Batinić iz Carice
  Telefon: (030) 733 238
 • Mjesna zajednica Solakovići
  Obuhvata nseljena mjesta: Dolakovići i Krčevine
  Sjedište: Krčevine
  Predsjednik Skupštine MZ Solakovići: Nikica Budimir iz Krčevina
  Telefon: (030) 733 704
 • Mjesna zajednica Kaćuni
  Obuhvata naseljena mjesta: Kaćuni, Mehurići, Podstijena, Bukovci, Nezirovići, Gusti Grab, Oselište, Milavice i Krvavčići
  Sjedište: Kaćuni
  Predsjednik Skupštine MZ Kaćuni: Osman Pugonja iz Kaćuna
  Telefon: (030) 591 165
 • Mjesna zajednica Lugovi
  Obuhvata naseljena mjesta: Zarače, Dolac, Dobraljevo, Turići, Hozanovići, Mihaljevići, Stubica, Šudine, Javor i Podbare
  Sjedište: Podbare
  Predsjednik Skupštine MZ Lugovi: Rifet Brkić iz Dobraljeva
 • Mjesna zajednica Bare
  Obuhvata naseljena mjesta: Bare i Jazvine
  Sjedište: Bare
  Predsjednik Skupštine MZ Bare: Nikica Petrović iz Bara
  Telefon: (030) 73 73 99
 • Mjesna zajednica Luka Obuhvata dio naseljenog mjesta Busovača zvani Luka
  Sjedište: Busovača - Luka bb.
  Predsjednik Skupštine MZ Luka: Anto Brnada iz Busovače
  Telefon: (063) 37 48 53
 • Mjesna zajednica Busovača I
  Obuhvata dio naseljenog mjesta Busovača
  Sjedište: Busovača – Kneza Mislava bb.
  Predsjednik Skupštine MZ Busovača I: Ivica Milinović iz Busovače
  Telefon: (063) 36 48 12
 • Mjesna zajednica Busovača II
  Obuhvata dio naseljenog mjesta Busovača
  Sjedište: N.Š. Zrinski bb.
  Predsjednik Skupštine MZ Busovača II: Petar Milinović
  Telefon: (030) 73 21 99

6. INFORMATIVNI POSLOVNI VODIČ KROZ BUSOVAČU

 • "ART" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Grablje bb.
  Tel./fax: (030) 592 114
  GSM: (061) 161 929
  Direktor: Zakir Koluh
  Djelatnost: Inžinjering, projektovanje i izvodjenje objekata, trgovina
 • "DRA-MIL" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - N.Š. zrinski bb.
  Tel./fax: (030) 734 014
  GSM: (063) 365 078
  Direktor: Drago Dražić
  Djelatnost: Otkup, prerada i prodaja mlijeka
 • "DRINA" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaćuni bb.
  Tel./fax: (032) 287 477
  GSM: (061) 246 812
  Direktor: Nijaz Kitovnica
  Djelatnost: Proizvodnja baštenskog namještaja (kombinacija metal - drvo)
 • "EKO-COMMERCE" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Bukovci bb.
  Tel./fax: (030) 591 275
  GSM: (061) 240 751
  Direktor: Hamdo Baručija
  Djelatnost: Proizvodnja žičanih proizvoda, stubovi za ograde, hladno oblikovanje elemenata izvučenih profila za kapije, ograde, rešetke za prozore, vrata, ograde za stubište, zaštitne mreže za puteve i gabioni za zaštitu puteva, klizišta i korita rijeka
 • "ESTA" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Tina Ujevića bb.
  Tel./fax: (030) 732 163
  GSM: (061) 162 596
  Direktor: Ahmed Talić
  Djelatnost: Projektovanje, izvodjenje i ispitivanje instalacija, ispitivanje TS sa izdavanjem certifikata, proizvodnja - izrada razvodnih ormara za industrijske pogone
 • "EZ" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaćuni bb.
  Tel./fax: (030) 591 012
  GSM: (061) 133 760
  Direktor: Salem Ekmeščić
  Djelatnost: Proizvodnja sredstava za kućnu higijenu i kozmetiku, proizvodnja ambalaže, zastupanje ino firmi
 • "FID COMERC" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Branitelja domovine bb.
  Tel./fax: (030) 736 292
  GSM: (063) 334 550
  Direktor: Frano Blažević
  Djelatnost: Obrada i prerada drveta i veleprodaja
 • "FLORA" vrtni centar Busovača
  Sjedište: Busovača - Tisovačka bb.
  Tel./fax: (030) 732 667
  GSM: (063) 333 484
  Direktor: Julijan Glavočević
  Djelatnost: Proizvodnja i promet sadnog materijala (cvijeće, hortikulturni i šumski materijal)
 • "FONTANA" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Gavrine kuće bb.
  Tel./fax: (030) 592 222
  GSM: (061) 162 554
  Direktor: Emir Koluh
  Djelatnost: Proizvodnja i promet betonske galanterije
 • "GELL" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaćuni bb.
  Tel./fax: (030) 591 163
  Direktor: Pakiza Hrvačić
  Djelatnost: Knjigovodstvene usluge i sve vrste osiguranja
 • "GRAND" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - N.Š. Zrinski bb.
  Tel./fax: (030) 732 241
  GSM: (063) 333 446
  Direktor: Mario i Dario Bilić
  Djelatnost: Proizvodnja rezane gradje i elemenata za gradjevinarstvo, proizvodnja komadnog namještaja, podnih, zidnih i stropnih obloga (parket, laminati, podovi od punog drveta)
 • "GTU" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Bukovci bb.
  Tel.fax: (030) 591 022
  GSM: (061) 141 499
  Direktor: Senad Ekmeščić
  Djelatnost: Visokogradnja i niskogradnja
 • "HERMA PROMET" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaćuni bb.
  Tel./fax: (030) 591 530
  GSM: (061) 173 513
  Direktor: Dževad Lušija
  Djelatnost: Drvoprerada (rezanje i prerada u polufabrikate i gotove proizvode od drveta za izvoz)
 • "HIMESA" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Bukovci bb.
  Tel./fax: (030) 591 280
  Direktor: Enisa Mešić
  Djelatnost: Proizvodnja praškastih gradjevinskih materijala (keramicko ljepilo, masa za izravnavanje, masa za fugiranje, fasadna žbuka, termobeton...)
 • "I-L" d.o.o. Busovača HOTEL TISA
  Sjedište: Busovača - N.Š. Zrinski bb.
  Tel.fax: (030) 732 080
  GSM: (063) 333 175
  Direktor: Željko Laštro
  Djelatnost: ugostiteljstvo, turizam i trgovina
 • "INOS" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - "18. studenog" bb.
  Tel.fax: (030) 733 137
  GSM: (063) 334 122
  Direktor: Ivan Milković
  Djelatnost: Skupljanje i primarna prerada sekundarnih sirovina
 • "JESS" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaćuni bb.
  Tel.fax: (030) 590 080
  GSM: (061) 169 609
  Direktor: Dževad Adilović
  Djelatnost: Proizvodno-uslužna djelatnost (mašinska obrada metala, proizvodnja šljako-betonskih elemenata, izgradnja i održavanje puteva i transport)
 • "L-M" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - "18. studenog" 120
  Tel.fax: (030) 736 163
  GSM: (063) 334 599
  Direktor: Marko Vuleta
  Djelatnost: Trgovina (maloprodaja i veleprodaja)
 • "MEDIAPAN" d.d. Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaonik bb.
  Tel.fax: (030) 732 095
  GSM: (063) 333 738
  Direktor: Jako Čavara
  Djelatnost: Proizvodnja mediapan ploča, proizvodnja zidnih i stropnih obloga i raznih lajsni.
 • "METALRAD" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Polje bb.
  Tel.fax: (030) 736 254
  Direktor: Anto Katava
  Djelatnost: Transport roba
 • "MORE" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - S.S. Kranjčevića
  Tel./fax: (030) 732 338
  Direktor: Zoran Mravak
  Djelatnost: Trgovina
 • "NEXT" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaonik bb.
  Tel./fax: (030) 736 101
  GSM: (063) 334 401 i (063) 366 506
  Direktor: Mirko Rajić
  Djelatnost: Tehnički pregled vozila
 • "ORMAN" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaćuni bb.
  Tel./fax: (030) 591 111
  GSM: (061) 133 266
  Direktor: Nijaz i Senad Ekmeščić
  Djelatnost: Trgovina i transport tečnih tereta, gradjevinska operativa (niskogradnja), održavanje puteva (zimsko i redovno), tehnički pregled motornih vozila
 • "PERKOVIĆ" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Polje bb.
  Tel./fax: (030) 732 265
  GSM: (063) 373 240
  Direktor: Anto Perković
  Djelatnost: Prevoz i usluge (autoservis)
 • "PETROVIĆ-PROMET" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - N.Š. Zrinski bb.
  Tel./fax: (030) 734 040
  GSM: (063) 335 102
  Direktor: Franjo Petrović
  Djelatnost: Proizvodnja i plasman stočne hrane
 • "PMB COMMERCE" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Polje bb.
  Tel./fax: (030) 736 266
  Direktor: Milenko Perković
  Djelatnost: Prevoz u domaćem i medjunarodnom saobraćaju
 • "POLJOPROMET" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Polje bb.
  Tel./fax: (030) 736 342
  GSM: (063) 373 273
  Direktor: Andjelka Katava
  Djelatnost: Proizvodnja sportske opreme
 • "PRODUKT COMMERCE" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Polje bb.
  Tel./fax: (030) 736 383
  Direktor: Marko Krišto
  Djelatnost: Proizvodnja i ugradnja betona
 • "SAB" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Tisovačka bb.
  Tel./fax: (030) 733 151
  GSM: (063) 335 315
  Direktor: Anto Sučić
  Djelatnost: Transport i trgovina
 • "SAMOBORKA_VATROSTALNA" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača, - Donje Skradno
  Tel./fax: (030) 733 122
  GSM: (063) 335 007
  Direktor: Drago Božić
  Djelatnost: Proizvodnja i ugradnja gradjevinskog i vatrostalnog materijala
 • JP "ŠUMARSTVO" Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaćuni bb.
  Tel./fax: (030) 591 004
  GSM: (061) 169 542
  Direktor: Salih Ekmeščić
  Djelatnost: Uzgoj, zaštita i eksploatacija šuma
 • JP "ŠUME HERCEG_BOSNE"
  RJ "ŠUMARIJA" Busovača
  Sjedište: Busovača - Branitelja domovine bb.
  Tel./fax: (030) 732 132
  GSM: (063) 337 559
  Direktor: Ivica Akrap
  Djelatnost: Uzgoj, zaštita i iskorištavanje šume i proizvodnja šumskih sadnica i šumskog sjemena
 • "TAMEKS" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaćuni bb.
  Tel./fax: (030) 591 201
  Direktor: Hamdo Ibreljić
  Djelatnost: Prerada drveta
 • "TERMOZIEGEL-NIGMA" d.d. Busovača
  Sjedište: Busovača - "18. studenog" bb.
  Tel./fax: (030) 733 098
  GSM: (063) 335 278
  Direktor: Ivica Gardavski
  Djelatnost: proizvodnja opeke i opekarskih proizvoda sa transportom
 • "TISA" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Branitelja domovine
  Tel./fax: (030) 732 957
  GSM: (053) 333 274
  Direktor: Ivica Vuleta
  Djelatnost: Maloprodaja i ugostiteljstvo
 • "VALTEC BH" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaonik
  Tel./fax: (030) 733 554
  GSM: (061) 173 515
  Direktor: Branislav Vujica
  Djelatnost: Trgovina motornim uljima i mazivima - generalni zastupnik i distributer za BiH
 • "VATROSTALNA" d.d. Busovača
  Sjedište: Busovača - Branitelja domovine 1
  Telefon: (030) 732 199
  Telefax: (030) 732 150
  Direktor: Drago Vidović
  Djelatnost: Proizvodnja i ugradnja vatrostalnih materijala
 • "VERONA" d.o.o. Busovača
  Sjedište: Busovača - Kaonik bb.
  Tel./fax: (030) 736 082
  Direktor: Marko Knežević
  Djelatnost: Proizvodnja - obrada i ugradnja kamena

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com