TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: ČITLUK

 

Adresa: Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 ČITLUK
Telefon: 036/643-090, 642-629 (centrala)
Fax: 036/642-537
Email: nacelnik@citluk.ba
Web: www.citluk.ba
   

Prema državnom ustroju Bosne i Hercegovine, općina Čiitluk nalazi se u županiji br. 7, Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovana je 1955. godine, a sjedište joj je u Čitluku. Ima svoju zastavu i grb.

Grb i zastava općine Čitluk
Grb općine Čitluk sastoji se od štita, gotičkog oblika kakav je bio u Europi u vrijeme prvoga pisanog spomena Brotnja iz 1306/07. godine, a koji se čuva u Povijesnom arhivu u Dubrovniku.
Štit je vodoravno podijeljen u dva jednaka dijela i na plavoj podlozi je srebrni križ latinskog oblika na trodijelnom postolju. S jedne i druge strane križa je stabljika broć, zelene boje, sa stiliziranim srebrnim cvjetovima. U donjem dijelu štita su povijesne boje hrvatskog naroda: tri crvene i dvije i dvije srebrne grede.
Zastava općine Čitluk je zlatne boje, a u sredini joj se nalazi grb.

Prvi povijesni spomen
Područje današnje općine Čitluk, odnosno Brotnja, prvi put u povijesti spominje se, kako smo već kazali, 1306/07. godine u trgovačkim odnosima s Dubrovnikom. Taj do sada pronađeni najstariji nadnevak nađen je u dubrovačkom Povijesnom arhivu, što nas upućuje na to da je Brotnjo u to doba bilo povezano s tim primorskim gradom još u srednjem vijeku. Na ovom području do današnjih dana sačuvan je veći broj ilirskih gomila i gradina, rimskih hramova, ostataka antičke i rimske kulturne baštine, srednjovjekovnih, starohrvatskih crkvenih zgarišta, starih turskih kula, bezbroj vrlo različitih stećaka, tih “kamenih spavača“, koji svjedoče o bogatom, burnom i umjetnički nadahnutom životu na ovom području. To su, uglavnom, najkraće rečeno na neki način obilježja prošlosti Brotnja. U Brotnju je sačuvan veliki broj ilirskih gradina, a najpoznatije su u Hamzićima, Gradnićima i Krehin Gradcu. U tim prapovijesnim spomenicima pronađeni su grobovi, oružje, te razne vrste nakita, keramičkog posuđa i oruđa.
Osim Ilira, na području Brotnja živjeli su i Kelti u 4. i 3. stoljeću prije Krista. Na ovim područjima i Grci su imali značajnog utjecaja. Osim Grka, i Rimljanima su bili zanimljiva ova područja istočne obale Jadranskog mora, a njihovim dolaskom u ove krajeve opadao je utjecaj grčke kulture.
Za vrijeme Rimljana u ovim krajevima, Brotnjo je teritorijalno pripadalo rimskoj provinciji Dalmaciji. Ostatci rimske materijalne kulture još su vidljivi u mnogim naseljenim mjestima Brotnja i to u Čerinu, Čitluku, Krehin Gradcu, Tepčićima, Biletići Polju…
Na ovim lokalitetima pronađen je rimski novac, rani ostatci graditeljske arhitekture, kameni spomenici, rimski crijep, keramika, razne alatke, nakit i oruđe. Slavenska plemena, u vrijeme velike seobe naroda, dolaze u ove krajeve od 597. godine, a najintenzivnije naseljavanje zbilo se u VI. i VII. Stoljeću poslije Krista. Župa Brotnjo, u to doba, pripadala je pokrajini Zahumlje, odnosno zapadnom Humu, koji se prostirao na sjeveru do Ivan planine, na jugu do Trebinja i Dubrovačkog primorja, a na istoku je graničio sa župom Gacko, te na zapadu do Imotskog i Kočerina.
Srednjovjekovno Broćno (kasnije se udomaćilo ime Brotnjo) stalno se nalazilo u sastavu Humske zemlje..

Zemljopisne odrednice
Južno od Mostara, dolinom rijeke Neretve, na petnaestome kilometru s desne strane kanjona rijeke Neretve uzdiže se visoravan Brotnjo. Područje visoravni Brotnjo, uglavnom se poklapa s područjem općine Čitluk, koje na sjeveru doseže do uzvišenja planine Trtle, na jugu do Male i Velike Crnice, istočno je određena dijelom rijeke Neretve, a na zapadu i jugozapadu krajnja sela su Hamzići, Mostarsko Cerno i Miletina. Nadmorska visina Brotnja iznosi od 225 do 582 metara.

Površina općine zauzima 181 km. četvornih metara, a po najnovijim procjenama u općini živi oko 17.500 stanovnika, i 99% su Hrvati-katolici. Općinsko središte — grad Čitluk, ima oko 5.000 stanovnika. Uz općinsko središte Čitluk, ovoj općini, koja je u sastavu Hercegovačko-neretvanske županike/kantona, pripadaju naseljena mjesta: Bijakovići, Biletići, Biletići Polje, Blizanci, Blatnica, Dobro Selo, Čalići, Čerin, Dragićina, Gornji Veliki Ograđenik, Gornji Mali Ograđenik, Donji Veliki Ograđenik, Donji Mali Ograđenik, Gradnići, Hamzići, Krehin Gradac, Krućevići, Međugorje, Mostarsko Cerno, Paoča, Služanj, Tepčići i Vionica.


Brotnjo je zemljopisno smješteno u zapadnoj Hercegovini. Poznato je da su granice srednjovjekovne župe Brotnjo, odnosno Broćno, kako se tada župa nazivala, bile mnogo šire od današnjih granica.

Prema najnovijim istraživanjima, ime Brotnjo potječe od biljke broć (Rubia Tinetorum), kojom se u srednjem vijeku u Brotnju bojilo sukno (platno). Ta biljka karakteristična za ovo podneblje Brotnja nalazi se u grbu općine Čitluk.

Općinsko središte, grad Čitluk, administrativno je sjedište općine i nalazi se na pogodnom zemljopisnom području, u središtu Brotnja, na raskrižju prometnica prema Mostaru, Ljubuškom, Čapljini Međugorju i Širokom Brijegu.


Gospodarstvo u općini Čitluk temelji se prvenstveno na razvoju turizma, trgovine, poljoprivredne, uslužne i prerađivačke industrije. U razdoblju prije Domovinskoga rata, odnosno do devedesetih godina prošlog stoljeća, gospodarstvo u općini Čitluk činilo je 13 društvenih poduzeća u državnom vlasništvu, koja su se bavila, uglavnom, prerađivačkom industrijom, zatim trgovinom, uslugama, te poljoprivrednom proizvodnjom. Od poljoprivredne proizvodnje uzgoj duhana, te vinogradarstvo i vinarstvo bili su glavna zanimanja velikoga broja kućanstava u Brotnju.
U razdoblju nakon Domovinskoga rata od 13 društvenim poduzeća svoj su rad sveli na minimalne aktivnost, a neka poduzeća potpuno su prestala poslovati. Dogodilo se to zbog raznih nepovoljnih okolnosti, zbog ratnih događanja, raspada bivše države i pokidanih gospodraskih tijekova, kao i zbog novonastalih uvjeta privređivanja. U većini tih poduzeća u tijeku i nakon Domovinskaga rata završen je proces privatizacije i to u velikoj većini slučajeva upisom vrijednosnih papira-certifikata.
Imajući u vidu teško ratno i poratno okružje za razvoj gospodarstva, Općinsko vijeće Čitluk još je prije 10 godina zauzelo stav da treba napraviti iskorak u gospodarskoj politici općine Čitluk i pokrenuti gospodarski razvoj. Tako je općinsko vijeće Čitluk odlučilo prednost i poticaj dati privatnoj inicijativi i pomoći razvoju malih i srednji privatnih poduzeća. S tom nakanom pristupilo se formiranju gospodarskih zona na tri lokaliteta i to: gospodarska zona Međugorje - Tromeđa, gospodarska zona Blizne gomile i gospodarska zona u Blizancima. Na tim lokalitetima niknula su u vrlo kratkom vremenu mnoga privatna poduzeća s proizvođačkim kapacitetima, trgovinama na veliko i malo, uslužnim djelatnostima, tako da danas spomenute gospodarske zone čine okosnicu cjelokupnog gospodarstva u općini Čitluk. Osim toga, vrlo je važno napomenuti da na tim gospodarskim zonama postoji mogućnost daljnjeg širenja i osnivanja novih poduzeća. Povoljna okolnost je i u tomu što je u ovim gospodarskim zonama izgrađena cjelokupna građevinska i komunalna infrastruktura: cesta, voda, struja, telefon.

U budućem razdoblju u razvoju gospodarstva namjerava se veliku pozornost posvetiti razvoju turizma, s obzirom na to da je u Međugorju svjetski poznato hodočasničko-turističko središte, zatim razvoju poljoprivredne proizvodnje, a posebno razvoju vinogradarstva i vinarstva za što postoje svi potrebiti preduvjeti. Jedno je sigurno: vinogradarstvo je jedna od najstarijih djelatnosti broćanskog kraja, jer se ovdje vino proizvodilo i u doba Rimskog carstva, o čemu svjedoče i ostatci raznih arheoloških iskopina nađenih u ovome kraju. A o kvaliteti broćanskih sorti vina najbolje govore mnogobrojne medalje koje su njegovi proizvođači osvajali na raznim manifestacijama širom svijeta.

Nekoliko je ustanova koje promiču kulturni život u općini Čitluk: osnovne škole u Čitluku, Čerinu i Bijakovićima-Međugorju te Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku, koje po prirodi svoga posla kulturni život u školama organiziraju raznim školskim priredbama, proslavama i manifestacijama, a tu su još: župne crkve, te državne institucije i razne udruge zadužene za osmišljavanje kulturnog života na razini općine Čitluk.
Školske sekcija i dramske družine u njima organiziraju razna kulturna događanja u školi i izvan nje, a najčešće su to prigodne proslave ili manifestacije za Dan škole, Dan općine, kao i druge manifestacije na razini općine Čitluk.
Župni uredi, također, daju ogroman doprinos širenju kulturnog ozračja u Čitluku i to izdavanjem prigodnih publikacija i brošura, priređivanjem izložbi naših poznatih umjetnika, prezentacijom novih knjiga po župama broćanskog dekanata.
U posljednjih nekoliko godina svojim kulturnim angažiranjem isticali su se svi župni uredi u Brotnju, promičući kulturu i obogaćujući pučanstvo dostignućima iz njezina svijeta, kao i iz znanosti i umjetnosti, sudjelujući i sami u kreiranju kulturnih događanja u svojim sredinama.

Od državnih institucija i drugih organizacija zaduženih za promicanje kulturnoga života treba istaknuti vrlo plodnu aktivnost Kulturno-informativnog centra (KIC-a) Čitluk, Matice hrvatske (MH), Ogranak Čitluk, te Udruge Cvit iz Međugorja.
KIC Čitluk aktivan je u svim kulturnim događajima u općini. Ova ustanova angažirana je za osmišljavanje i prezentiranje svih kulturnih manifestacija na razini općine Čitluk; onih u prigodi svih općinskih proslava, kao i svih drugih kulturnih priredbi ­– kako za školsku mladež, tako i za svekoliko pučanstvo. U sklopu KIC-a djeluje i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo (HKD) "Brotnjo", te mažoretkinje iz Međugorja. Ova društva njeguju izvornu hercegovačku kulturnu tradiciju i vrlo često gostuju u BiH i izvan nje, ali i ugošćuju razne KUD-ove iz BiH i Republike Hrvatske.
MH, Ogranak Čitluk, također je veoma angažirana u svekolikom kulturnom životu ove općine. Ona se vrlo uspješno bavi i izdavačkom djelatnošću, organiziranjem raznih likovnih izložbi, te radom s osnovnoškolskom i srednjoškolskom mladeži. Na izdavačkoj aktivnosti MH iz Čitluka mogu pozavidjeti i mnogo veće i gospodarski razvijenije sredine.
Kulturno-informativni centar iz Čitluka, Udruga građana Cvit Međugorje i MH iz Čitluka, za svoju su plodnu kulturnu aktivnost više puta nagrađivani i prestižnim državnim nagradama i raznim drugim javnim priznanjima.

Športske aktivnosti na području općine Čitluk (Brotnja) mogu se pratiti od šezdesetih godina prošloga stoljeća, s obzirom na to da je općina Čitluk utemeljena 1956. godine.
Danas u Čitluku djeluje nekoliko klubova, koji se natječu od prvih do regionalnih liga na razini Bosne i Hercegovine i koji, uglavnom, zadovoljavaju potrebe mladih za bavljenje športom. To su: Nogometni klub (NK) “Brotnjo”, Hrvatski košarkaški klub (HKK) “Brotnjo”, Ženski hercegovački košarkaški klub (ŽHKK) “Brotnjo 94”, Karate klub (KK) “Hercegovac”, Rukometni klub (RK) “Međugorje”, Kuglački klub (KK) “Međugorje-Brotnjo Čitluk” i Teniski klub (TK) «Međugorje».

Športski objekti
Na području općine Čitluk posljednjih su godina izgrađeni značajni športski objekti, koji mogu zadovoljiti potrebe športaša. Izgrađen je veoma kvalitetan nogometni stadion «Bare» u Čitluku, koji može primiti 5.000 gledatelja. Športska dvorana u Čitluku zadovoljava potrebe športova koji se održavaju u zatvorenom prostoru. Tu su, također, malonogometni tereni po selima i mjesnim zajednicama. Izgrađene su i školske športske dvorane u Čitluku i Čerinu. Napokon, tu su športski tereni i objekti športsko-rekreacijskog centra Circle Internacional u Međugorju; športski objekti koji zadovoljavaju najstrože svjetske standarde i koji mogu zadovoljiti potrebe vrhunskih športaša. U ovim objektima pripreme obavljaju mnogi športski klubovi iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Turizam se u općini Čitluk razvio koncem 20. stoljeća, a njegov nagli uspon povezan je s Gospinim ukazanjem u Međugorju, na Podbrdu – brdu ukazanja. Tako se u Međugorju 24. lipnja 1981., prema svjedočenju šestero djece, u selu Bijakovićima, koje pripada župi Međugorje, na uzvisini iznad sela, na Podbrdu, ukazala Blažena Djevica Marija. Od toga dana Međugorje postaje jedno od najposjećenijih marijanskih svetišta u svijetu. Kako svjedoče djeca – vidioci, od toga dana do danas Gospa im se ukazuje svakodnevno, pozivajući cijeli svijet na mir i obraćenje. Glavne Gospine poruke u Međugorju su: mir, vjera, obraćenje, molitva i post. Gospa, Kraljica Mira, kako se djeci predstavila, od 1. ožujka 1984. svakoga četvrtka daje posebne poruke za međugorsku župu i hodočasnike. Od 25. svibnja 1987. Gospa svoje poruke daje svakoga 25. u mjesecu preko vidjelice Marije Pavlović - Lunetti.
Turizam u općini Čitluk ima stalnu krivulju rasta od Gospinih ukazanja u Međugorju 1981. godine. Međugorje posjećuju ljudi iz čitavoga svijeta i to tijekom cijele god. Turizam je, uglavnom, vjerskog ili hodočasničkog karaktera.
Računa se da je do danas Međugorje posjetilo više od 30 milijuna ljudi. Svetište Kraljice Mira u Međugorju samo je u prošloj, 2003., godini posjetilo, uz mnogobrojne hodočasnike, poznatije javne i kulturne djelatnike iz cijeloga svijeta, neke državnike, veleposlanike mnogih država sa svih kontinenata, i 12 biskupa iz Europe, Sjeverne i Južne Amerike, Azije, Afrike i Oceanije. Stoga se za Međugorje slobodno može reći da je to svjetsko molitveno središte i glavni grad molitve.

MEĐUGORJE
Župu Međugorje čine sela: Međugorje, Bijakovići, Miletina, Šurmanci i Vionica. Župa se prvi put spominje 1599., kao samostalna župa, a sadašnja je utemeljena 1892. godine i posvećena je sv. Jakovu. Prva crkva sagrađena je 1897. godine, ali je zbog trusnog tla ubrzo postala neuporabljiva. Nova crkva – danas središte molitvenog okupljanja – izgrađena je 1969. godine.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com