TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: DELING

 

Adresa: Šići bb
75000 TUZLA
Telefon: 035/320-100
Fax: 035/282-855
Email: office@deling.ba
Web: www.deling.ba
   

Firma je osnovana i započela sa radom 1991. godine.
U dosadašnjem radu našu djelatnost smo usmjerili na:

  • montažu (izvođenje) svih elektromontažnih radova jake i slabe struje na industrijskim i javnim objektima i elektroenergetskim postrojenjima do 35 kV; (NA SVIM NAPONSKIM NIVOIMA-VN, SN I NN)
  • proizvodnju niskonaponske razvodne opreme (razvodni ormari, upravljački ormari, daljinski nadzor i upravljanje, ....), mjerni modul na srednjem naponu 24 kV, trafostanice 10(20)/0,4 kV, retrofit i asemblaža srednjenaponske razvodne opreme 10, 20 i 35 kV;
  • projektovanje SN i NN postrojenja, trafostanica 10(20) i 35 kV, te SN i NN mreža i postrojenja.
  • projektovanje svih električnih instalacija jake i slabe struje, elektromotornih pogona, upravljačkih sistema, elektroenergetskih mreža i postrojenja srednjeg i niskog napona;
  • inžinjering u okviru naše djelatnosti u dijelu projektovanja, proizvodnje, montaže i puštanja u pogon.

Svi zaposleni imaju bogate reference na projektovanju, organizaciji i izvođenju gore navedenih radova.

U projektovanju koristimo savremene metode (programske pakete CADy++ i AutoCAD) sa velikom bazom podataka.

Za izvođenje radova raspolažemo svom potrebnom opremom (transportna sredstva, alati i oprema) kao i opremom za ispitivanje i atestiranje:

  • VN ispitivanja do naponskog nivoa 110 kV
  • VN opreme i postrojenja svih naponskih nivoa (do 400 kV)
  • svih vrsta instalacija i postrojenja niskog napona

Od 01. 05. 2006. godine firma je sve svoje intelektualne i proizvodno uslužne resurse preselila u novoizgrađeni poslovni objekat koji raspolaže sa 800 m2 uredskog i 1.800 m2 proizvodnog prostora.

Otvaranje je obilježeno 26. maja u prisustvu mnogobrojnih partnera, suradnika i prijatelja firme.

Kroz dosadašnji rad naša firma je postala siguran partner mnogih firmi, banaka i organizacija, sa uredno izvršenim ugovorenim i zakonskim obavezama.

Firma DELING je organizovana tako da pored radilišta širom Bosne i Hercegovine ima i registrovan pogon u Njemačkoj (DELING, GmbH), gradilište u Italiji i gradilište u Crnoj Gori.

DELING je takođe osnivač i dioničar društva TEHEL, d.o.o. Sarajevo.

Od 2004. godine firma DELING posjeduje certifikat ISO 9001:2000

 


kompaktne betonske trafostanice

limene trafostanice

kontejnerske trafostanice

niskonaponski razvodni ormari
retrofit postrojenja

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com