TELEFONSKI IMENIK :: USLUGE :: DEP-OT

 

Adresa: Bulevar Živojina Mišića 23,
78000 Banja Luka
Telefon: 051 258 320
Fax: 051 258 321
Email: depot@teol.net
Web: www.dep-ot.com

Osnovna djelatnost deponije Ramići je odlaganje – trajno zbrinjavanje otpada. Otpad na deponiju dovoze komunalna preduzeća, te pravna i fizička lica. Pravna i fizička lica mogu otpad da dovezu svakim radnim danom u vremenu od 7 do 19 sati.

Vizija

Naša vizija i nešto čemu stremimo u budućnosti je odlagalište otpada koje kao jedan zatvoren sistem sa svim potrebnim elementima zaštite neće imati negativnih uticaja po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Misija

Naša misija je da na odgovoran način upravljamo mjestom za konačno zbrinjavanje otpada i lokalnim zajednicama i stanovnišvu u regiji pružimo uslugu odlaganja komunalnog otpada koristeći savremene tehnologije na ekološki prihvatljiv, siguran i efikasan način.

Istorijat

Deponija u Ramićima se još od davne 1976.god. koristi za odlaganje komunalnog i neopasnog industrijskog otpada Grada Banje Luke. Do jula 2004. god. deponijom je upravljalo komunalno preduzeće „Čistoća“a.d., a nakon toga nadležnost nad deponijom je preuzelo J.P.“DEP-OT“."

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com