TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: PETROVAC - DRINIĆ

 

Adresa: Petrovac-Drinić
Drinić
Telefon: 050/465-002, 465-003 - centrala
Web: www.drinic.rs.ba
   

Opština Petrovac, Drinić nastala je dejtonskom podjelom bivše opštine Bosanski Petrovac. Formirana je kao potreba rješavanja osnovnih problema građana Bosanskog Petrovca, koji su u septembru 1995. godine napustili svoja ognjišta i privremeno boravište našli u Derventi. Nakon sticanja minimalnih uslova za povratak, dvadesetak najodvažnijih entuzijasta već se početkom marta 1996. godine obrelo u opustošenom i razrušenom Driniću. Na čelu povratnika bio je tadašnji direktor ŠG „Oštrelj, Drinić“ i bivši načelnik opštine, Milanko Brkljač i upravo je on najzaslužniji za razvoj ove opštine u proteklih 13 godina.

1996. godine, život povratnika bio je izuzetno težak. Živjelo se bez vode, struje, telefona i osnovnih životnih namirnica. Vremenom se pristupilo obnovi kuća, škole, Doma zdravlja i ostalih objekata. Danas je Drinić opština koja ima Osnovnu školu „Drinić“ (koju pohađa oko 70 učenika), Dom zdravlja, poštu, ekspozituru Hipo-Alpe-Adria banke, benzinsku pumpu, nekoliko prodavnica i sve ono što je potrebno za pristojan život građana.

Opština Petrovac, Drinić prostire se na 145 km kvadratnih, a ima oko 1000 stanovnika. Taj broj u ljetnim mjesecima dostiže i 1500, kada u Drinić dolaze turisti i ljudi koji su rođeni ovdje, ali žive u drugim dijelovima svijeta.

Ne smijemo zaboraviti da je područje naše opštine jedno od najbogatijih područja šumom, kako u Republici Srpskoj, tako i u BiH i upravo je šumsko gazdinstvo „Oštrelj, Drinić“, koje djeluje od 1996. godine glavni generator razvoja ove opštine. Ono je prvo počelo sa privređivanjem, odmah poslije povratka u opustošeni Drinić. Domaćinskim gazdovanjem sa šumom, preduzeće je postizalo zavidne rezultate, što se vidi u brzom razvoju opštine i cijelog ovog kraja. Na području opštine egzistira i devet pilana, tako da se osnovna i najveća privredna aktivnost odvija u drvoprivredi, koja ima sirovinsku bazu u šumarstvu, koje se pored planske sječe bavi lovstvom, zaštitom i uzgojem šuma, te ostalim proizvodima šumarstva.

Pored šume, značajan resurs ovog kraja je i poljoprivredno zemljište, kao i postojanje divljači u obližnjim šumama (vuk, lisica, tetrijeb). Na teritoriji naše opštine nalazi se i prašuma (rezervat) Lom, koja zauzima sjeverne padine Klekovače, a čija je površina 298 ha. Proglašena je rezervatom 1962. godine u bivšoj državi, a u toku je zvaničan proces proglašenja u institucijama Republike Srpske. Prašuma je atraktivna za posjetioce, koji žele da uživaju u čarima netaknute prirode. Takođe, naše šume su bogate vazduhom, koji je obogaćen jodom, što po nekim istraži- vanjima predstavlja dobar osnov za razvoj zdravstvenog turizma.

Kad je riječ o turizmu, bitno je spomenuti i da je u planu izgradnja turističkog sportsko-rekreacionog centra za zimski turizam, s obzirom na činjenicu da je planina Klekovača četvrta planina u Evropi, koja bi zadovoljila i ispunjavala uslove za razvoj zimskog turizma, uz poštovanje evropskih standarda o zaštiti životne sredine.

Na osnovu analiza za poljoprivrednu proizvodnju, u našoj opštini postoje dobri uslovi ra uzgoj krompira, voćartsva i stočarstva, a postoji i odlična osnova za pčelarsku proizvodnju, te za skupljanje, proizvodnju i preradu ljekovitog bilja.

Što se tiče putnih komunikacija, uglavnom su svi putevi asfaltirani. Najbliža željeznička stanica je u Ripču, oko 60 km odavde, a najbliži aerodrom je u Banjoj Luci, koji se nalazi 130 km odavde. Elektro-mreža i vodosnabdjevanje nisu u najboljem stanju, ali su u planu konkretni projekti, kojima će se ti problemi riješiti.

Opština sa najužom administracijom formirana je u martu 1998. godine, a danas je lokalna uprava u opštini Petrovac, Drinić organizovana kroz Skupštinu opštine, Opštinsku upravu i načelnika. Opštinska administrativna služba, sa 15 zaposlenih lica i dva pripravnika, jeste jedinstven organ bez službi i odjeljenja, kojima rukovodi načelnik.


Opština

Obnovljena osnovna škola

Dom zdravlja u Driniću, izgrađen donacijom njemačke humanitarne organizacije THW, najprije kao ambulanta a kasnije i dom zdravlja koji raspolaže različitim sadržajima zdravstvenih usluga

Vrijedni domaćini u području Građenice, takođe u pažljivo odabranom ambijentu čiste prirode, napravili su ekološku kuću, krupnim brvnima, međusobno uklopljenim tradicionalnim i skoro zaboravljenim načinom gradnje i nevelikim prozorima u istom stilu. Iako je eko kuća dovršena, trenutačno nije u funkciji za koju je namjenjena

Vrijedni domaćini u području Građenice, takođe u pažljivo odabranom ambijentu čiste prirode, napravili su ekološku kuću, krupnim brvnima, međusobno uklopljenim tradicionalnim i skoro zaboravljenim načinom gradnje i nevelikim prozorima u istom stilu. Iako je eko kuća dovršena, trenutačno nije u funkciji za koju je namjenjena

Novoizgrađena lovačka kuća smještena u ambijentu šuma vitkih bijelih borova, udaljena 5 km od centra Drinića, nalazi se na nadmorskoj visini od 950 metara. Sa svojim unutrašnjim enterijerom i savremeno opremljenim sobama (ukupno 18 ležajeva) više podsjeća na motel. Asfaltirano rukometno-košarkaško igralište, skori sadržaji za igru i zabavu najmlađih kao i svježi prosjek kroz šumu za trčanje i šetnju ukazuju na neskrivene namjere da ovdje zaživi i vazdušna banja. Neposredno iznad ovoga objekta izdiže se živopisni vrh planine Klekovače, koja je jedinstvena po zakonom zaštićenom cvijetu runolista. U gustim šumama ove planine na nadmorskoj visini od 1000 metara su staništa velikog tetrijeba i mrkog medvjeda čiji odstrel je uvijek predstavljao poseban lovački izazov. Na širem prostoru između Klekovače i Oštrelja nalazi se prašuma Lom, površine od 300 hektara i 15 kilometara udaljena od Drinića, a nalazi se pod zaštitom države. U ovoj prašumi posjetioci imaju izuzetnu priliku da, pored ostalog, vide kako prastara stabla drveća umiru stojeći. U blizini Drinića su i dva takozvana gatera za uzgoj divljih svinja i obuku lovačkih pasa.

Klekovača

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com