TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: KOZARSKA DUBICA

 

Adresa: Svetosavska 5
79240 KOZARSKA DUBICA
Telefon: 052 / 425-210, 416-010 (načelnik)
425-222 (zamjenik načelnika)
425-230 (predsjednik skupštine)
416-011 (sekretar skupštine)
416-016 (centrala)
Telefax: 052 / 416-026, 416-020
Email: sokd@inecco.net  kdinfo@teol.net
Web: www.kozarskadubica.org
www.poslovnazona.ba

POSLOVNA ZONA - LIPOVA GREDA

BUSINESS ZONE - LIPOVA GREDA

  • POLOŽAJ

Opština Kozarska Dubica smještena je u sjeverozapadnom dijelu BIH, na granici sa RH, 26 km udaljena od auto puta Zagreb- Beograd, glavnog putnog pravca koji spaja Zapadnu sa Istočnom i Jugoistočnom Evropom.

Grad Kozarska Dubica, administrativno, političko i kulturno sjedište dubičke regije, površine 499 km2 i populacijom od 34.000 stanovnika, u posljednje dvije godine progresivno se širi na istok i jugo-istok stvaranjem područja za industrijsku zonu i nova gradska naselja, Petra Pecije, Morava i Đolovi.

Opština Kozarska Dubica nalazi se na 45°10' sjeverne geografske širine i 18°50' istočne geografske dužine.

Ukupna površina opštine iznosi 499 km2 i geografski pripada oblasti Panonske nizine, sa prosječnom nadmorskom visinom od 200 m. Grad Kozarska Dubica nalazi se na nadmorskoj visini od 104 m. Opština je pretežno ravničarskog zemljišta iako ima i brdovitih područja na SZ i SI dijelovima opštine koji se nadovezuju na planine Kozaru i Prosaru. Smještena je u donjem toku rijeke Une i središnjem toku rijeke Save. Za dubičku regiju karakteristično je obilje plodnog zemljišta. Oko 60% ukupne površine dubičke regije predstavlja obradivo zemljište.

Najplodniji dijelovi opštine su: Dubička ravan, Knešpolje i proširenja riječnih dolina. Za dubičku opštinu karakteristično je i bogatstvo kako bjelogoričnom tako i crnogoričnom šumom. Pod šumom se nalazi 33,3% ukupne površine. Uglavnom su to šume hrasta i bukve. Najviši vrh opštine, kosa Veliko raskršće, nalazi se na planini Kozari na nadmorskoj visini od 672 m.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com