TELEFONSKI IMENIK :: MEDICINA :: DOM ZDRAVLJA SRBAC

 

Adresa: Ljubovijska 24,
78420 Srbac
Centrala: 051 745 100
Fax: 051 745 101
Email: dzsrbac@teol.net
Web: www.dzsrbac.com

Dom zdravlja Srbac je javna ustanova primarne zdravstvene zaštite koja se brine o zdravlju stanovnika opštine, prvenstveno provodeći mjere promocije zdravlja i prevencije bolesti. Mjere primarnog nivoa zdravstvene zaštite sprovodi na načelima kontinuiranosti, dostupnosti, jedinstvenosti i sveobuhvatnosti.

Opština Srbac razvija svoj zdravstveni sistem koji je usklađen sa svim dokumentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Republike Srpske, prvenstveno se bazirajući na razvoju primarne zdravstvene zaštite, a time i razvoju porodične medicine koja je osnovni stub zdravstvene zaštite.

Porodične medicina sa porodičnim doktorom u centru je osnovni stub primarne zdravstvene zaštite i prvi kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom.

Dom zdravlja je u potpunosti organizovan u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i preporučenim strategijama.

Timovi porodične medicine su prošli proces akreditacije i dobili sertifikate koji garantuju da rade u potpunosti sa evropskim standardima.

U sklopu doma zdravlja su i ostale službe:

 • Služba hitne medicinske pomoći
 • Laboratorija
 • Služba rendgenske dijagnostike
 • Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici (CBR)
 • Centar za zaštitu mentalnog zdravlja (CMZ)
 • Stomatološka služba
 • Higijensko-epidemiološka služba (HES)
 • Konsultativno-specijalistička zaštita (KSZ), koja su podrška timovima porodične medicine

Struktura zaposlenih:

 • 10 doktora specijalista medicine
 • 9 doktora medicine
 • 3 doktora stomatologija
 • 11 viših medicinskih tehničara
 • 3 medicinske sestre akušerke
 • 5 laboratorijskih tehničara
 • 1 zubni tehničar
 • 24 medicinske sestre – tehničari
 • 24 nemedicinska radnika
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com