TELEFONSKI IMENIK :: USLUGE :: ECO TRADE

 

Adresa: Čede Kovačevića bb
78400 Gradiška
Telefon: 051 814 929
Fax: 051 814 929
Email: ecotrade@teol.net
Web: www.ecotrade.rs.ba

 

Čišćenje rezervoara od nafte i naftnih derivata predstavlja jednu od osnovnih djelatnosti ECO TRADE-a.
Tehnike koje se u tom poslu upotrebljavaju najčešće su kombinacija više zahvata različitog stepena složenosti - u zavisnosti od stanja na terenu.

 

ECO TRADE vrši zbrinjavanje otpadnog materijala postojećim tehnologijama, a ukoliko to nije moguće vršimo izvoz materijala u zemlje gdje ga je moguće zakonski tretirati.

 

ECO TRADE posjeduje tehnologije obrade opasnog otpada naftnog porijekla metodom separacije na dekanter centrifugama i inertizovanje otpada soldifikacijom, tehnologiju obrade emulzija i zauljenih otpadnih voda metodom separacije flotacijom.

 

ECO TRADE posjeduje servis za rješavanje ekoloških akcidenata. Stručna i obučena ekipa Ijudi spremna je u bilo koje doba dana i noći da reaguje u svim potencijalnim slučajevima ekološke katastrofe.
Posjedujemo zaštitne brane, upijajuće brane, upijajuće plahte, zaštitna hemijska odijela za reagovanje u svim slučajevima izlivanja opasnih materija u vodotokove i prolivanja na zemljišta i drugu čvrstu površinu.
Ovu opremu iznajmljujemo svojim klijentima u situacijama u kojima služi preventivno.

 

ECO TRADE, sa mobilnim kombinovanim tehnologijama i opremom, u TV inspekciji u saniranju kanalizacionih sistema za distribuciju komunalnih i industrijskih otpadnih voda i procesnih medijuma obavlja, na cijevovodima svih profila, sljedeće:

 • prethodno ispiranje kanalizacijskih i procesnih cijevovoda
 • odstranjivanje rastinja
 • prethodno imobiliziranje prodora vode u dijelove cijevovodnih sistema radi ispitivanja istih
 • videoinspekcijsko ispitivanje
 • kontrola zavara procesnih cijevovoda
 • identifikovanje tipa korozije u procesnim cijevovodima
 • popravak oštećenih dijelova cijevovoda postupcima - pomoću poliuretanskih i poliakrilnih masa
 • mjerenje elevacije cijevovoda

 

Glavne aktivnosti ECO TRADE-a usmjerene su prema industrijskom čišćenju, sakupljanju, preradi ,zbrinjavanju ili izvozu opasnog otpada koji ne može da se preradi postojećom tehnologijom u zemlji.
Osim navedenih aktivnosti ECO TRADE bavi se i eco consaltingom i projektovanjem, kao i dijagnostifikovanjem uređaja i postrojenja.

Ove aktivnosti podrazumjevaju:

 1. Eco inžinjering
  - kompletan/dijelimičan konsalting uređaja i postrojenja
 2. Eco servis postrojenja
  - naftni i drugi rezervoari
  * dijagnosticiranje/ispitivanje
  * čišćenje
  * servisiranje
  - TE postrojenja/sudovi pod pritiskom
  * dijagnosticiranje/ispitivanje
  * čišćenje
  * servisiranje
  - čišćenje i degazacija u industriji
 3. Inžinjering postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 4. Sanacija ekoloških akcidenata usljed izlivanja nafte i naftnih derivata
 5. Tretman opasnog otpada
  * sakupljanje
  * transport
  * obrada/zbrinjavanje
 6. Tretman čvrstog otpada
  * sakupljanje
  * transport
  * obrada/zbhnjavanje
 7. Otpadna ulja, emulzije i drugi zauljeni fluidi
  * sakupljanje
  * transport
  * obrada
 8. Eco konsalting i projektovanje
  - procjena uticaja na životnu sredinu
  - protivpožarni elaborati
  - subtehnološki projekti
  - studije izvodljivosti
  - plan aktivnosti za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu
  - projektovanje mjera za otklanjanje posljedica zagađenja
 9. Kanalizacioni servis
  - kućni priključci
  * dijagnosticiranje/ispitivanje
  * čišćenje
  - industrijski priključci - javna kanalizaciona mreža
 10. Ugostiteljstvo

 

 

 

Referenc lista:
• Armaco, Prnjavor
• Banjalučka Nova banka, Banja Luka
• Bolnički centar Zotović, Banja Luka
• Bukom doo, Banja Luka
• Civil Secreteriat Commercial, M.F. BLuka
• Demos, Derventa
• DIPO drvna industrija, Podgradci
• Dl Vukelić, Aleksandrovac
• DLD petrol , Banja Luka
• Ekotank, Beograd
• Fabrika duvana , Banja Luka
• Energetika doo, Banja Luka
• Feronikl , Glogovac
• Grad Banja Luka
• Građenje Đurić doo, Banja Luka
• Gradska čistoća,Gradiška
• Hemofarm doo, Banja Luka
• Hotel Bosna, Banja Luka
• HPK Draksenić, Kozarska Dubica
• Hranaprodukt, Šamac
• ICM trade doo, Banja Luka
• Ideal kompani doo, Banja Luka
• Inga, Gradiška
• Jugopetrol ad, Kotor (Helenik petrol)
• Kemis , Tuzla
• Kozara putevi, Banja Luka
• Levita proteinka, Gradiška
• Lignošper, Novi Grad
• Livada, Nova Topola
• Livar, Banja Luka
• Lukoil , Beograd
• Matehorn , Zvornik
• Mc Milan doo, Banja Luka
• Mehanika Miljević doo, Banja Luka
• Metal clean , Gradiška
• Milka doo, Laktaši
• Mira , Prijedor
• Mljekara ad , Banja Luka
• Niskogradnja , Laktaši
• Nezavisne Novine, Banja Luka
• Opština Laktaši
• Petrol , Banja Luka
• Pivara , Banja Luka
• Plin promet, Banja Luka
• Polihem , Tuzla
• Prerada drveta, KotorVaroš
• Projekt inženjering doo, Banja Luka
• Rafinerija nafte , Pančevo
• Rafinerija nafte Novi Sad
• Rafinerija ulja , Modrtča
• Rudnik krečnjaka , Doboj
• RTV RS , Banja Luka
• Selena doo, Banja Luka
• SHP Celex, Banja Luka
• SNC Lavalin, Velika Kladuša
• SO Gradiška, Gradiška
• Srpske pošte, Banja Luka
• Stirokart, Srbac
• Stolarija Rapić, Gradiška
• Telekom , Gradiška
• Termoelektrana , Gacko
• Terpentin NIRS, Višegrad
• Toplane, Republike Srpske
• Triko, Gradiška
• Turner, Metal Factory Banja Luka
• UNIS AD HVT, Banja Luka
• Vodovod ad, Banja Luka
• Vodovod , Velika Kladuša ,
• Vodovod , Doboj
• Željeznice, Republike Srpske
• Zepter, Kozarska Dubica
• Živinoprodukt, Srbac

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com