TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: ELPOS

 

Adresa: Bužimski put 1, Otoka
Bosanska Krupa
Telefon: 037/477-474, 477-626
Mobitel: 061/165-842
Email: elpos@bih.net.ba
Web: www.elpos.ba
   

« ELPOS « doo Bosanska Krupa nastala je 18.12.1995. godine.
Firma trenutno zapošljava 19 radnika različitih zanimanja, glavna djelatnost
Firme je montaža elektroenergetskih sistema i to:
- Izgradnja kompletnih dalekovoda 10 kV, 20kV, 3 5 kV, 110kV;
- Izgradnja kompletnih trafostanica 10/20/04 kV, 35/20/10/04 kV;
- Izgradnja kompletnih niskonaponskih mreža na drvenim, betonskim i
željeznorešetkastim stupovima;
- Izgradnja instalacija: hale, dvorane, benzinske pumpe, lokali,
kućne instalacije i.t.d.

Referense: World Vision, CARE, Caritas, CRS, GTZ, UMCOR, IOCC,
Elektroprivreda BiH, Opština Drvar, Mery Corps, EDA,
Caldera Company, Elnos BL, itd.

Druge djelatnosti firme su:

Trgovina: MARKET ELPOS
Ugostiteljstvo: CAFE BAR SQUARE

Firma posjeduje sopstvenu mehanizaciju, opremu i alate i takva djeluje
samostalno
Izgrađuje objekte ključ u ruke.

Sjedište firme: OTOKA, Bužimski put 1.

Direktor firme je Nijaz Vranić.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com