TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: FOJNICA

 

Adresa: Bosanska 99
71270 Fojnica
Telefon: 030/831-696 Centrala
Email: opcina@fojnica.ba
   

Općinsko vijeće Fojnica: Tel/Fax: 030 831-409
E-mail: vijece@fojnica.ba
Služba Načelnika općine:Tel: 030 831-411, Fax: 831-408
Služba za privredu, stambeno - komunalne poslove,
finansije i budžet: Telefon: 030 831-237
Računovodstvo: Telefon: 030 544-352, 0)30 544-351
Privreda: Telefon:030 831-233
Služba za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i
imovinsko - pravne poslove Tel: 030 544-001
Katastar:: Tel: 030 544-361, 831-905
Urbanizam: Telefon: 030 544-362
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu
zaštitu i zajedničke poslove: Tel: 030 831-422
Centar za pružanje usluga građanima i matičar:
Tel: 030 544-002
Socijalna zaštita:Tel: 030 831-104, 831-235
Boračko invalidska zaštita: Tel: 030 831-230
Civilna zaštita: Telefon: 030 544-361
Portir: Telefon: 030 831-696

Općina Fojnica, kao što je slučaj i sa mnogim drugim općinama u Bosni i Hercegovini, ima karakteristike koje se poprilično razlikuju na čitavoj njenoj teritoriji.
Posmatrajući je, mogu se uočiti rijeke i brojni potoci, tokom čitave godine, bistre i čiste vode, veliki broj brda i planine bogate šumom i raznolikom vegetacijom, rastinjem, raznovrsnim drvećem, te područja prikladna za poljopri- vredu i ispašu stoke. Ovakav raznoliki pejsaž pruža niz prilika i mogućnosti za ekonomski razvoj općine. Blizina glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva, koji je administrativni centar kao i najnaseljeniji grad, također je jedna od prednosti općine.
Općina se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, administrativno pripada Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna, graniči sa slijedećim općinama: Gornji Vakuf/Uskoplje, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Kiseljak, Kreševo i Konjic.
Veliki dio površine općine zauzimaju visoravni, pašnjaci i polja, i to 46% u odnosu na ukupnu površinu općine, a od toga 10% polja, 20% visoravni i 16% pašnjaci. Prokoško jezero Planine su pogodne za razvoj turizma kao i stočarstva, a njihovo bogatstvo šumskim biljem i ljekobiljem pruža mogućnost razvoju trgovine kao i njihove prerade.
Posebno treba napomenuti da voda predstavlja prilično obiman resurs.
Na području općine nalaze se brojni izvori pitke vode kao i termalni izvor, a na planini Vranica prirodno jezero – Prokoško jezero.
Veliki dio planina prekriven je šumom, što predstavlja njenu jaku stranu i potrebno ju je racionalno koristiti. Planinski pašnjaci pogodni su za ispašu stoke. Bogate su šumskim biljem i ljekobiljem, kao i šumskim voćem, te se ovaj prirodni resurs ne smije zanemariti.
ijeke, tokom čitave godine bogate ribom, pružaju mogu- ćnost razvoju slatkovodnog ribarstva, te su pogodne za uzgoj mlađi i ribe.
Neki od riječnih tokova imaju komercijalni kapacitet, odnosno potencijal za proizvodnju električne energije, te izgradnju mini hidrocentrala.
Općina nije direktno povezana sa glavnim komunikacijskim vezama, odnosno pravcima. Naprijed je navedeno postojanje tranzitne neprohodnosti prema drugim općinama. Njena komunikacijska povezanost regionalnim putem do većih centara, a posebno Sarajeva, omogućava povezanost sa trans – regionalnim i međunarodnim saobraćajnicama (dostupnost željeznici i aerodromu).

Geografski položaj
Općina Fojnica se rasprostire približno između 43o 55' i 44o 00' N, što praktično znači da se nalazi gotovo na polovini meridionalnog rastojanja između ekvatora i sjevernog geografskog pola, Fojnica leži oko 50 km zapadno od Sarajeva u rijetko lijepoj dolini, 587 m iznad nivoa mora.
Općina Fojnica sa aspekta administrativno-političkog ustroja pripada srednjobosanskom kantonu. Površina općine iznosi 308 km2 , dok ukupan broj stanovnika prema popisu iz 1991.godine iznosi 16296 stanovnika.

Karakteristike reljefa
Svojim položajem u centralnim Dinaridima - leže u zoni paleozojskih škriljaca i mezozojskih krečnjaka - između busovačke i vrbaske dislokacije, naslage centralnobosan- skog palozoika čine složen strukturni kompleks.

Površina
Područje općine se prostire na površini od 308 km2 i nalazi se u centralnoj Bosni.

Klima
Orografske karakteristike reljefa su uvjetovale i velike razlike u temperaturi između podnožja planine (Fojnica, 680 m) i najviših vrhova (Nadkrstac, 2110 m). Godišnje padavine u Fojnici iznose 1234 mm, a srednja godišnja temperatura je 8,2°C (Vukorep, 1979).
Na osnovu nekoliko prezentovanih klimatskih elemenata može se zaključiti da ovo područje karakteriše planinski tip klime. Osnovne odlike ovog tipa klime jesu niske tempera- ture, snižen zračni pritisak, snažni vjetrovi, smanjena vlažnost zraka i visoka godišnja količina padavina sa značajnim učešćem izlučevina u čvrstom (sniježnom) obliku.
Prosječni godišnji broj sati stvarnog sijanja Sunca se kreće u granicama od 1600 do 1700 sati godišnje, što otprilike odgovara bosanskohercegovačkom prosjeku. Godišnja visina padavina po pravilu je velika, ali i na njen godišnji tok značajan uticaj ostvaruju morfološke specifi- čnosti terena. U prosjeku ona se u ovom prostoru kreće od oko 1200 mm pa do oko 1500 mm, i vremenski su gotovo ravnomjerno raspoređene, pa sušnih mjeseci gotovo i da nema. Konkretnije godišnje relativno kolebanje padavina iznosi oko 5 % - 8,6 %. Glavni maksimum padavina je u poznoj jeseni ili na samomo početku zime (novembar – decembar).
Na području općine nalaze se brojni izvori pitke vode kao i termalni izvor, a na planini Vranica prirodno jezero – Prokoško jezero.

Turizam
Kao osoben vid turističke ponude, posljednjih decenija dvadesetog vijeka, Fojnicu je, sa njenim raspoloživim smještajnim kapacitetima i prirodnim resursima, svrstao u red prepoznatljivih turističkih destinacija. Relativna blizina većih urbanih središta kao što su Sarajevo, Zenica, Travnik, čija je prosječna udaljenost od Fojnice oko 60 km, pruža posjetiocima mogućnost kraćeg ili dužeg boravka u prirodno zdravoj sredini koju uz povoljne klimatske uvjete, idealnu nadmorsku visinu i tradicionalnu gostoljubivost domaćina.
Planinska kuća "Jezernica" (1131m n/v) smještena je na putu Fojnica - Prokoško jezero i udaljena je 12 km od Fojnice, a 8 km od Prokoškog jezera. Okružena sa prelijepim planinskim potocima i izvorima, omogućava vam maksimalni ugođaj u prirodi. Mnogi istinski zaljubljenici u planinu i prirodu doživljavaju ovjde neke od nezaboravnih iskustava. U prelijepo uređenom restoranu kapaciteta 40 osoba gostima se nudi izvrsna kuhinja kao i specijaliteti karakteristični za ovaj dio Bosne i Hercegovine. (www.jezernica.ba)
Fojnica je danas najpoznatija po svojoj banji čija se radioaktivnost i ljekovitost ispitivala još krajem 19. stoljeća, a eksploatacija počela poslije Prvog svjetskog rata. Danas je to moderno opremljen centar za medicinsku rehabilitaciju, u okviru kojeg djeluju: hotel “Reumal” sa 450 ležaja, bazenom, saunom, trim kabinetom, restoranom, kafanom, kamin salom i kompletnim medicinskim sadržajem za rehabilitaciju i Nova bolnica sa 120 ležaja i svim potrebnim medicinskim tretmanom. Fojnička radioaktivna mineralna voda pripada slabo mineraliziranim termalnim vodama, sa temperaturom koja iznosi 31,5° C i snage radioaktivnosti oko 45 Machovih jedinica. (www.reumal.ba)
U posljednje vrijeme Fojnica ima velike mogućnosti razvoja sportskog turizma. Pored izvanrednih prirodnih i smještajnih uvjeta, Fojnica omogućava organiziranje svih vrsta bazičnih priprema sportskih ekipa, u mnogim sportovima. Ekipama stoje na raspolaganju, pored bezbrojnih prirodnih staza, dva velika nogometna igrališta, velika sportska dvorana, vanjsko igralište za male sportove, teniski tereni, izuzetno dobro opremljen trim kabinet u hotelu “Reumal” i drugi potrebni uvjeti. Novoizgrađeni zimski sportski centar "Vran kamen" Poljana, na planini Matorac (planinski masiv Vranica) na 1580 metara n/v, 15 km udaljen od Fojnice, pruža mogućnosti bavljenja zimskim sportovima na 1.500 m ukupne dužine dva ski lifta (aplsko i nordijsko skijanje, sankanje) u zimskom periodu te druge turističke sadržaje (šetnje uređenim stazama, jahanje, planinarenje itd.) tokom čitave godine.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com