TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: FOND ZŽS

 

Adresa: Kralja Alfonsa XIII broj 21
78000 Banjaluka
Telefon: 051/340-720, 051/340-721
Fax: 051/340-711
Email: info@ekofondrs.org
Web: www.ekofondrs.org

Очување и заштита животне средине основна је вриједност и важан ресурс Републике Српске. Фонд за заштиту животне средине Републике Српске од свог оснивања 2007. године кроз програме заштите и очувања животне средине суфинансирао је многобројне пројекте и програме из разних области:
мониторинг површинских вода Републике Српске, уређење јавних површина, ријечних и језерских обала и заштиту изворишта, санацију и уклањање дивљих депонија, научно истраживачке пројекте, пројекте подизања свијести јавности о заштити животне средине, набавку уређаја и опреме, санација депонија комуналног отпада, подстицање одрживог коришћења природних добара као, пројекте заштите биодиверзитета, као и многе друге.

Фонд за заштиту животне средине Републике Српске и надаље ће својим средствима учествовати у суфинансирању пројеката и програма из подручја заштите животне средине, који се односе на већ споменуте теме, уз поштовање начела одрживог развоја, начела очувања природних вриједности, начела интегралности, начела загађивач плаћа, начела примјене подстицајних мјера, начела превенције и предострожности, начела подизања нивоа свијести о значају заштите животне средине као и начела информисања и учешћа јавности.

ЧУВАЈМО НАШУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗАЈЕДНО!

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com