TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: HAN-PIJESAK

 

Adresa: Aleksandra Karađorđevića 2
71360 HAN - PIJESAK
Telefon: 057/557-108 (centrala)
057/557-511 (načelnik)
057/557-670 (matičar)
Telefax: 057/557-285
   

POLOŽAJ
Han Pijesak je okružen visovima: Velikim Žepom 1537m, Javornikom 1219m, Studenom Gorom 1149m i Trešnjevcem 1245m. Ovakav geografski položaj uslovio je zdravu planinsku klimu. Sam Han-Pijesak je na nadmorskoj visini od 1180m. Bujne četinarske i listopadne šume doprinijele su da ovo mjesto postane poznata klimatska i vazdušna banja, jer po količini ozona zauzima jedno od najznačajnih mjesta u Evropi.
Opština Han-Pijesak nalazi se na magistralnom putu koji ga povezuje sa centrima u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i šire. Han-Pijesak zauzima površinu od 320 km2. Ima 25 naselja i 6.346 stanovnika prema popisu iz 1991. god. Trenutno je broj stanovnika nešto manji od navedenog, ali kada se završi proces povratka, koji je veoma intenziviran dostići će nivo utvrđen navedenim popisom.
Opština Han-Pijesak spada u brdsko- planinska područja sa preko 1000 metara nadmorske visine. Sela su mala, rasuta između planina Javora, Devetaka i Žepa, i vrlo su rijetko naseljena. Ova opština po veličini i broju stanovnika spada u male opštine sa 19,8 stanovnika po jednom km2.
Preko ovog prostora kreću se i sudaraju polarne i suptropske vazdušne mase. Klimatske odlike uslovljene su kako velikom nadmorskom visinom tako i geografskom širinom i kontinentalnošću. Srednja godišnja količina padavina na području Han-Pijeska iznosi oko 1085-1433mm3/m2 . Gledano u cjelini klima je subplaninska, odlikuje se dugim i sniježnim zimama i kratkim ljetima i kratkim vegetacionim periodima.

ISTORIJA
Na starom karavanskom putu putu od Sarajeva koji je vodio preko Romanije bilo je na svakih desetak kilometara po jedan han za odmor, konak i svratište putnika, vojnih i trgovačkih karavana. Jedan od ovih hanova bio je i Han-Pijesak, oko koga se dosta kasnije formira istoimeno naselje.
Evlija Čelebija 1664. godine na putu od Sarajeva prema Zvorniku pominje na hanpjesačkom prostoru nekoliko hanova oko kojih se kasnije formiraju manja ili veća naselja(Han-Pijesak, Han-Pogled, Han-Mačkovac, Han-Hanić). Ova naselja bila su najveća i najznačajnija. Područje Han-Pijeska se nalazio na raskrsnici puta koji ga je povezivao sa Srebrenicom i dolinom Drine, drugi kraj ove raskrsnice vodio je ka Vlasenici i Zvorniku, a treći je vodio prema Sokocu, i preko Romanije ka Sarajevu. Prema vjerovanju Han-Pijesak je dobio ime po stalnim žalbama majstora graditelja hana — da im je loš pijesak za zidanje. Drugih podataka u vezi sa imenom ovog naselja nema.
Vremenom se na relativno širokom prostoru između Sokoca i Vlasenice ukazala potreba za administrativnim središtem koje bi obuhvatalo sela kojima su okolna naselja gradskog tipa bila relativno daleka.
Dolaskom Austrougarske izgrađena je i željeznička pruga prema Zavidovićima, a zatim i drum duž starog karavanskog puta. Ovo je uvećalo značaj Han-Pijeska pa se postepeno oko nekadašnjeg hana počelo formirati i naselje radnika-drvosječa koje se prvi put pominje 1895. godine. Do Prvog Svj. rata ovde takoreći nije ni bilo naselja sem hana i nekoliko šumskih baraka na raskrsnici puta Sarajevo-Zvornik. Po završetku rata Han-Pijesak okuplja i oko sebe privlači sela koja su do tada bila orjentisana ka okolnim naseljima gradskog tipa.

PRIVREDA
Okosnicu privrede Han-Pijeska čine:
JP Šumarstvo "Srpske šume" Republike Srpske - Sokolac , ŠG "Visočnik"Han-Pijesak u čijem sastavu egzistira i RJ "Poljoprivreda" buduće AD "Planina" Han-Pijesak.
Što se tiče privatnog sektora on je u ekspanziji i svakoga dana je sve jači i moćniji. Osnivaju se nova preduzeća i radnje i osjetno se povećava broj zaposlenih u privatnom sektoru, tako da privatna inicijativa i privatizacija državnih preduzeća predstavlja perspektivu razvoja opštine.


Lovište u blizini Han Pijeska

TURIZAM
Pošto područje opštine Han-Pijeska nema niti jednog prirodnog činioca koji bi ograničavao njegov turistički prostor, ovaj kontinentalni dio omogućava razvoj više vrsta turističkog privređivanja. Ovo je područje morfološki i klimatski pogodno za zimski turizam i zimske sportove, dok planine predstavljaju najsnažnije obilježje turističke ponude prostora. Osnovne preduslove za razvoj boravišnog i vikend turizma daju prirodne ljepote, klima, lov i ribolov, kulturnoistorijske vrijednosti, razvoj planinskog i zimskog turizma. Od velikog značaja za razvoj stacionarnog turizma ima razvoj specifičnog zdravstveno-klimatskog turizma — vazdušna banja.

KULTURA
Narodna Osnovna škola u Han-Pijesku otvorena je 1908. god. na inicijativu Srpskog prosvjetnog društva u Sarajevu. To je bila prva škola na Romaniji. Počela je sa radom sa 45 učenika i prvi učitelji su bili Stjepan Krstić i Krsto Savić. Škola nije radila za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata. 1943.g. škola je zapaljena. Škola danas ima 389 učenika raspoređenih u 18 odjeljenja, nastavu izvodi 24 nastavnika a ukupno je zaposleno 35 radnika. U toku poslednjeg rata škola je ostvarila saradnju sa Grčkom i atinskom opštinom Vule. Ova saradnja se i danas održava.
Srednja škola u Han-Pijesku počela je sa radom 1964. godine kao gimnazija "Svetozar Kosorić". Danas u školi postoje gimnazija, šumarska i saobraćajna škola.
Narodna biblioteka u Han-Pijesku postoji od 1950. god. Prošla je dug put u svom razvoju. Baštini tradiciju Narodne čitaonice i knjižnice, Opšte narodne biblioteke i Narodnog univerziteta. Biblioteka ima veoma zanimljivu prošlost, i odigrala je značajnu ulogu u obrazovanju, vaspitanju i kulturnom životu svih njenih korisnika i šire društvene zajednice.
Centar za kulturu i sport "Pogled" Han-Pijesak osnovan je aprila mjeseca 2001. godine. Centar raspolaže sa dva objekta izuzetne vrijednosti — kino dvoranom prilagođenom potrebama male scene, kapaciteta 250 mjesta i sportskom dvoranom prilagođenom za takmičenja u malim sportovima.

SPORT
Danas u Han-Pijesku egzistira nekoliko sportskih klubova koji se sa manjim ili većiim uspjehom takmiče na republičkom, državnom i evropskom nivou. Najuspješniji među njima su:

  • Tekvondo klub "Ozon"
  • Atletski klub "Visočnik"
  • Odbojkaški klub Han-Pijesak
  • Fudbalski klub Han-Pijesak

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com