TELEFONSKI IMENIK :: GRAĐEVINARSTVO :: HIH

 

Adresa: Prva 75, 75270 Živinice
Telefon: 035 772 175
Fax: 035 772 175
Email: hih.djl@bih.net.ba

DOO "HIH" Živinice djeluju kao Društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Živinicama. U svom organizacionom djelovanju ima za odgovorno lice Direktora u svojstvu menadžera, tehničku pripremu sa stručnim osobljem, knjigovodstveni, finansijski i marketinški servis, operativne jedinice za građenje i održavanje sa sjedištem u naselju Karaula Živinice.

Do sada je DOO "HIH" Živinice imala iskustvo na realizaciji projekata na objektima redovnog i zimskog održavanja magistralnih, regionalnih i lokalnih nekategorisanih puteva, sanaciji i rekonstrukciji putne mreže u TK-a, izgradnje hidroobjekata (brana), regulacije vodotoka i sličnim poslovima u svojstvu glavnog nosioca posla.

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com