TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: KALINOVIK

 

Adresa: Karađorđeva 37
71230 KALINOVIK
Telefon: 057 623 118
Fax: 057 623 335
Email: kalinovik.opstina@gmail.com
Web: www.kalinovik.info

POLOŽAJ

Opština Kalinovik zahvata dijelove planinskih masiva Treskavice, Lelije i Zelengore sa gornjim tokom rijeke Neretve i njezinim pritokama.
Glavni karakter većem dijelu područja daje Treskavica koja se postepeno spušta sa sjeverozapada na jugoistok, stvarajući prostornu visoravan pod imenom Zagorje, kao i zatvorena polja Gvozno, D.Polje, Ječmeni do, Kladovo polje, Poda, Suho polje i dr. Na većem dijelu ovog područja je pretežno kontinuirana klima sa dugom i oštrom zimom, kratkim i toplim ljetom. Srednja godišnja temperatura je 9,6 stepeni.
Prema tome na području opštine Kalinovik imamo pretežno kontinentalno-visinsku klimu i malu zonu mediteranske klime. U raznolikosti reljefa opštine Kalinovik skoncentrisano je ogromno blago biljnog i životinjskog svijeta od kojih su pojedine vrste endemične, zatim rijetke (jestive gljive,…), ljekovito bilje i sl. Vrlo bitan podatak je da se na Kalinovačkoj površini još uvijek najveći dio hrane proizvodi na tradicionalni način bez bilo kakve promjene hemijskih preparata.

 

TURIZAM

Na području opštine Kalinovik postoji više lokaliteta koji se ističu kao nadprosječne prirodne ljepote koje se mogu izdvojiti iz cjelokupnog planinskog podneblja opštine Kalinovik, a to su prije svega jezera i to: Kotlaničko, Štirinsko, Borilovačko i Orlovačko na Zelengori, Crvanjasko i Kladopoljsko jezero, Gvozno kao i riječni tokovi rijeke Neretve i Bistrice i čuvenih 365 izvora planine Treskavice. Na području opštine pažnju privlači i veliki broj pećina (oko 200) sa izuzetnim ljepotama stalagmita i stalaktita od kojih je samo manji broj ispitan, a dvije ("Glavičine i Kuk"), publikovane široj javnosti kroz TV serijal "Najljepše pećine Republike Srpske".
Oblici turizma koji su zastupljeni na području opštine Kalinovik: sportski, lovni, ribolovni, rekreativni, planinarstvo, speleologija, kamp i sl., seoski i eko turizam, ljetnje škole u prirodi…

 

Smještajno ugostiteljski- trgovinski kapaciteti

Od smještajnih kapaciteta veći je hotel "Lelija" koji raspolaže sa 70 ležajeva. Zatim lovačko planinarski dom koji raspolaže sa 20 ležajeva manji broj u ostalim dijelovima opštine Ulog-Dobro Polje i privatni smještaj sa ukupno 80 ležajeva.

 

SPORT I KULTURA

Sportski objekti

Od sportskih objekata opština Kalinovik raspolaže sa fudbalskim igralištem, igralištem za odbojku, igralište za mali fudbal, fiskulturnom salom i Domom kulture, sa salom za prikazivanje filmova i drugih manifestacija kao i sa bibliotekom koja raspolaže sa 15.400 knjiga i salom za čitanje.

 

Sportska i kulturno-umjetnička društva

Od sportskih i kulturno - umjetničkih društava na području opštine Kalinovik egzistiraju slijedeća: Fudbalski klub "Kalinovik", Karate klub "Bene", Planinarsko društvo "Lelija", Sportsko ribolovno društvo "Ulog" Udruženje lovaca "Zagorje" , KUD "Zagorje" Guslarsko društvo "Zagorje".
Od spotrskih manifestacija su aktuelna takmičenja u fudbalu, karateu, zimska škola skijanja sa tradicionalnim takmičenjem na kraju škole, kao i muzički festival "Djeca pjevaju hitove" i tradicionalni Petrovdanski vašar.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com