TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: KONJIC

 

Adresa: Maršala Tita bb
88400 KONJIC
Telefon: 036/712-200 - centrala
Fax: 035/729-813
Email: opcina.konjic@konjic.ba
Web: www.konjic.ba
   

Konjic je grad i središte istoimene općine na krajnjem sjeveru planinske Hercegovine, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, u kotlini sa obje strane rijeke Neretve i oko ušća Neretvine pritoke Trešanice. Na području Općine Konjic čija površina iznosi 1386 km2, što je čini jednom od najvećih Općina u BiH trenutno živi oko 35.000 stanovnika ili 78% u odnosu na popis iz 1991 godine.

Most preko Neretve i ušće Trešanice  

Kulturno - historijsko nasljeđe

Arheološko naslijeđe u općini Konjic je izuzetno bogato, posebno spomenici iz srednjeg vijeka, tj. nekropole stećaka i utvrđenja, te ostaci srednjovjekovnih gradova i sakralnih objekata. O historijskim zbivanjima, narodnom životu i običajima, o značajnim događajima, ljudima i legendama svjedoče i pričaju oko 3.500 stećaka na skoro 150 registrovanih nekropola, čime naša općina spada u red općina sa najvećim brojem nekropola u Bosni i Hercegovini i Regiji. Na žalost, mnogi lokaliteti su često na izuzetno strateškim položajima i u naučnom pogledu izuzetno važni, ali teško pristupačni (Bahtijevica - Dabića poljana, Čičevo, Ježeprasina, Ocrkavlje, Visočica - Poljice i Veliko jezero, Gorani, Blace i dr.). Na mnogim nekropolama, na kojima su nikla kasnije groblja, uočava se da se stećci utapaju u ta groblja (Džepi, Mokro, Donje selo, Blace, Zaslivlje, idr.). Kada govorimo o pokretnom naslijeđu, tu je riječ o iznimno bogatom i raznolikom potencijalu koje se čuva u okviru vjerskih zajednica, pojedinaca, kao i jedinstvene i vrijedne zbirke drvorezbarskih proizvoda konjičkih rezbara.

Naglašene aktivnosti općine Konjic na inventarizaciji spomenika kulturne baštine rezultirale su i proglašenjem nacionalnih spomenika u općini Konjic, kojih do danas ima ukupno devetnaest. U skladu sa odlukama o proglašenju nacionalnih spomenika, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je postavila informativne table na istim, kao i urbani mobilijar (klupe i kante za smeće). Uz to, za sve aplicirane spomenike, kako one koji su proglašeni nacionalnim spomenicima, tako i one o kojima će se raspravljati u tekućoj i narednim godinama, posjedujemo više stotina fotografija snimljenih na terenu koje smo skenirali, a neke uvećali i postavili u hodnike zgrade općine Konjic. To se pokazalo opravdanim jer su izazvale interes i znatiželju građana. Bez sumnje, područje općine Konjic historijski je izuzetno bogat prostor. Na žalost, veliki broj spomenika je vremenom nestao, a sa njihovim nestankom Konjic, kao i svaka sredina, ostaje bez dijela svoje prošlosti, bez svjedoka na minula vremena. Zato nas sve pomenuto obavezuje da u narednom periodu nastavljamo rad na ažuriranju i prikupljanju relevantnih podataka o spomenicima i lokalitetima naslijeđa, njihove zaštite i trajne i kvalitetne promocije kao i integracije u turizam.

 

Kultura

Na području našeg grada aktivno djeluju kulturno umjetnička društva: BZK''Preporod'', A.P. Neretva Konjic, KUD '' Sejfullah'', HKD'' Napredak'', Vokalni ansambl ''Rezonanca'', ''Konjički tamburaši'', Centar za prava djeteta, Ustanova Narodni univerzitet , koji se bave promocijom kulturnih dešavanja i okupljanjem mladih u okviru raznih djelatnosti.

U sastavu Narodnog univerziteta je i Gradska biblioteka, kao nezamjenjiv faktor u pripremi i organizciji programa iz kulture.

Pozitivan trend koji treba istaći je međusobna saradnja između društava koja u konačnici rezultira kvalitetnim programima.

Prema unaprijed utvrđenom planu i programu rada u oblasti kulture urađeni su svi predviđeni programi koji podrazumijevaju obilježavanje datuma od značaja za državu kao što su Dan nezavisnosti i Dan državnosti sa adekvatnim i prilagođenim sadržajima uz učešće kulturno-umjetničkih društava i pojedinaca sa područja naše općine...

 

Sport

Na općini Konjic je registrovano 22 sportska kluba kao udruženja građana koja se bave sportskim aktivnostima u cilju razvoja sporta i fizičke kulture na našoj općini kao i želji da se što veći broj djece i omladine ukljući u proces treninga kako bi se omladina zdravo razvijala i postala koristan član našeg društva. Ukupan broj sportista u svim klubovima je oko 1.450 što je u odnosu na prošlu godinu porast oko 100 sportista ali je to još uvjek mali broj u odnosu na broj djece i omladine na našoj općini. Kada ovome dodamo nesređeno stanje i nebrigu za sportom sa Državnog nivoa, od Strukovnih saveza kao nesređenih institucija, Sportskih saveza Države i HNK-a koji ne funkcionišu kao i recesije mi u Konjicu možemo biti i zadovoljni postignutim rezultatima naših sportista.

Naime, naši klubovi se takmiče na svim nivoima takmičenja od opštinskog, kantonalnog, federalnog, državnog a neki izlaze i na internacionalnu scenu. Za sve ove aktivnosti potrebna su i određena materijalna sredstva koja su uvijek nedostatna a neophodna za takmičenje i postizanje dobrih rezultata. Općina Konjic nema Sportskog saveza pa je preuzela kompletnu brigu svih klubova i redovno svim klubovima bez obzira na nivo takmičenja uredno plaća kotizaciju Strukovnim savezima bez koje se klubovi ne bi mogli takmičiti u bilo kojem sistemu takmičenja. Općina Konjic finansijski pomaže i većinu takmičenja i odlaska na takmičenja na svim nivoima i kao gost i kao domaćin. Može se konstatovati da je sve manji broj sportskih radnika u klubovima pa prema tome i sve je manje sponzorskih i donatorskih sredstava koje klubovi mogu ostvariti...

 

Privreda

U posljednjih nekoliko godina Općina Konjic je definisala strateške pravce razvoja koji se odnose na sljedeće oblasti:

  • Razvoj poljoprivrede i stočarstva
  • Razvoj male privrede i poduzetništva
  • Turizam i ugostiteljstvo
  • Iskorištenje hidropotencijala i vodnih resursa

Za realizaciju utvrđenih strateških zadataka veoma je bilo bitno razviti odgovarajuću infrastrukturu (vodovodni sistemi, elektro i PTT mreža, putne komunikacije i kadrovska osnova), što je u posljednjih nekoliko godina na području Općine Konjic u velikoj mjeri urađeno te su stvoreni osnovni preduslovi za brži razvoj određenih grana privrede (poljoprivreda, stočarstvo, turizam, mala privreda i prerada mlijeka i mliječnih proizvoda) i u velikoj mjeri stvorilo preduslove za zaustavljanje migracije ruralnih područja.

Privatizacija državnih preduzeća na području Općine Konjic je uglavnom završena i taj proces je neminovno izazvao određene negativne ali i pozitivne efekte, što je imalo velikog uticaja na zapošljavanje radnika.

Prije rata osnovu privrede Konjic su činile kompleksi metalne industrije “UNIS“ Konjic i drvne industrije “ŠIPAD“ Konjic, sa velikim brojem uposlenih radnika, ali sa malim brojem privrednih subjekata.

Općina Konjic po izvozu zauzima drugo mjesto u HNK (iza Mostara) sa izvozom u vrijednosti od 25 miliona KM, a najveći izvoznici su IGMAN d.d., GRAEWE TADIV d.o.o., VALJČIĆI d.o.o., BALKANIKA d.o.o. i SUR-TEC EUROSJAJ d.o.o.

U 2008 godini su izraženi problemi u poslovanju određenih privrednih subjekata što se prevashodno odnosi na RUDAR d.d. i KONFEKCIJA d.d. što bi u narednom periodu moglo da dovede do toga da ova dva privredna subjekta budu dovedena do potpune likvidacije, ali se također planira i otvaranje nove firme tekstilne industrije što bi eventualno omogućilo zapošljavanje određenog broja radnika iz KONFEKCIJE d.d..

Trenutno u općini Konjic je registrovano 225 malih, srednjih i velikih preduzeća (d.d. i d.o.o) uglavnom metaloprerađivačke, građevinske i drvno-prerađivačke djelatnosti, ali sa znatno manjim brojem uposlenih radnika, što ih na neki način fleksibilnijim na tržištu.

U oblasti male privrede (razni oblici zanatske djelatnosti), poljoprivredi, stočarstvu, turizmu, u buđžetskim organizacijama, javnim ustanovama i drugim oblastima privređivanja je postignut znatno veći procenat uposlenosti i iznosi preko 50% prijeratne uposlenosti.

Na području Općine Konjic je trenutno registrovano 612 obrtničkih firmi slijedećih djelatnosti:

  • Ugostiteljstvo - 102
  • Trgovina - 171
  • Zanatske radnje - 156
  • Poljoprivredna djelatnost - 135
  • Javni prevoz, taksi služba i auto škole - 39
  • Rafting klubovi – 9
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com