TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: KUPRES RS

 

Adresa: Novo Selo
70273 Strojice - Kupres RS
Telefon: 050/490-600 načelnik
Telefax: 050/490-601
Email: kupres.rs@gmail.com
   

Teritorija opštine Kupres RS zahvata 45 km2 površine. Teren je planinski sa nadmorskom visinom između 1.100 i 1.900 metara.

Opština je smještena na jugozapadu regije Banja Luka i graniči se sa opštinama Kupres iz FBiH, Šipovo, Glamoč i Donji Vakuf. Sa Kupresom FBiH i Šipovom povezana je regionalnim putem, a sa ostalim opštinama u okruženju putevima lokalnog karaktera.

Oko 620 stanovnika u 200 domaćinstava uglavnom se bave poljoprivredom i stočarstvom, a region je izuzetno povoljan i za razvoj zimskog turizma i lova. Opštinu čine tri naseljena mjesta i to: Šemenovci, Novo Selo i Mrđenovci. Značajan privredni kapacitet predstavlja Šumska uprava „Mosor” sa godišnjom eksploatacijom od 16.000m3 građe i oko 40 zaposlenih radnika.

Intezivni povratak domicionog stanovništva, koji je u toku, bio bi ubrzan povoljnim građevinskim kreditima i donatorskim sredstvima. Opština vidi perspektivu u razvoju poljoprivrede, a posebno stočarskih farmi.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com