TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: MILIĆ - PELET

 

Adresa: Karađorđeva bb
75450 ŠEKOVIĆI
Tel/Fax: 056 653 181
Email: m.pellet67@gmail.com

 

 

Milić-pelet je privatno preduzeće koje se bavi proizvodnjom peleta prečnika 6 mm. Pelet spada u obnovljive izvore energije jer se proizvodi od drvnog ostatka (najčešće piljevine) koji se nekada odlagao na deponije, a danas mu se daje dodatna vrijednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda. Pelet je proizvod koji se dobija presovanjem pod velikim pritiskom piljevine kaloričnog drveta a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava sa veoma malom količinom vlage. Cilindričnog su oblika i vrlo kalorično gorivo čijim sagorijevanjem nastaje maksimalno 1 % pepela. Zadovoljavaju visoke ekološke standarde jer pelet predstavlja energiju iz prirode.

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com