TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: MILIĆI

 

Adresa: Jovana Dučića 2
75446 MILIĆI
Telefon: 056/741-028 (načelnik)
745-210 (zamjenik načelnika)
745-432 (predsjednik)
740-195 (sekretar)
745-280 (inspekcijska služba)
745-211 (odjeljenje opšte uprave)
745-450 (privreda i finansije)
740-023 (prostorno uređenje)
745-450 (nač. odjelj. za finansije,
privredu i društvene djelatnosti)
Telefax: 056/745-431
Email: opmilici@teol.net
Web: www.opstinamilici.org
   

Opština Milići locirana je na magistralnom putu Sarajevo-Beograd. Geografski gledano povezuje Sarajevsko-Romanijsko-Biračku i Sembersko-Majevičku regionalnu cjelinu Republici Srpskoj i vezu prema Srbiji i Crnoj Gori preko Zvornika i Bratunca.
Zauzima centralni dio regije Birač, odnosno srednjeg Podrinja. Graniči sa šest susjednih opština Vlasenicom, Zvornikom, Bratuncom, Srebrenicom, Rogaticom i Han-Pijeskom.

Proteže se na površini od 285 km2 sa nadmorskom visinom od 200 do 1500 metara. Najveći dio opštine karakteriše umjereno-kontinentalna klima. Spada u red srednje naseljenih opština sa prosječnom naseljenošću oko 50 stanovnika/km2. Najgušće naseljeno je samo opštinsko središte Milići gdje živi skoro trećina ukupnog stanovništva opštine. Obiluje rudnim i šumskim bogatstvima, pašnjacima i livadama, obradivim zemljištem i riječnim potencijalom. Privreda opštine bazirana je na eksploataciji i preradi prirodnih bogatstava.

Razvoj opštine pratila je kontinuirano rađena putna mreža prema svim dijelovima opštine. Ovu putnu mrežu čine uglavnom lokalni i nekategorisani makadamski putevi, koji u ovom trenutku po kvalitetu ne zadovoljavaju standarde i potrebe stanovništva. Komunalna i ostala infrastruktura je takođe pratila razvoj opštinskog središta i ostalih djelova opštine, ali je trenutno prevaziđena, a u nekim djelovima opštine upropaštena. Stanovništvo je uglavnom zaposleno u rudarstvu, šumarstvu i industriji, komunalnim, trgovačkim, obrazovanim, zdravstvenim, kulturnim i državnim ustanovama na teritoriji opštine.

Opština Milići postojala je od 1945. godine u sastavu sreza Vlasenica. Teritorijalnom reorganizacijom Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ukinuta je 1962. godine, da bi nakon izrade studije ekonomske opravdanosti, ponovno formirana 1992. godine. O životu na ovom prostoru svjedoče jako prisutni stećci kojih ima na skoro cijeloj teritoriji opštine. Iznad sela Gerovi postoje ostaci grada - tvđave koju je sredinom petnaestog vijeka, po predanju izgradila Jerina (Irina), srpska despotica grčkog porijekla iz porodice Kantakuzena, žena despota Đurađa Brankovića.

Turski putopisac Evlija Ćelebija opisuje ove prostore u periodu turske okupacije oko 1460. godine. Prespavavši u Novoj Kasabi, Ćelebija je zapisao: ''To je divna i krasna kasaba na jednom dolovitom, prostranom i močvarnom terenu s bašćama i vinogradima. Ima oko 170 kuća koje su u dobrom stanju''. (E.Ćelebija, putopis, V.Masleša, Sarajevo 1979. godine). U istoj knjizi Ćelebija pominje i grad Kušlat koji je poznat u srednjem vijeku od 1345. godine, a njegovo podgrađe Podkušlat pominje se od 1369. godine.

Opštinsko središte Milići intenzivan razvoj doživelo je u poslednjih tridesetak godina, prvobitno kao rudarsko naselje, a zatim i kao gradić sa svim potrebnim sadžajima.

KULTURA
Objekti kulture na teritoriji opštine Milići rađeni su kontinuirano. Centralni objekat kulture, Dom rudara,smješten u opštinskom središtu, spada među najfunkcionalnije objekte ove vrste u Republici Srpskoj. Dvorana Doma rudara kapaciteta tristotine mjesta, pozornica i ostali sadržaji pružaju mogućnost za održavanje najraznovrsnijih programa. Pozorišne predstave, kino projekcije, izložbe, redovan su program u ovom objektu. Manifestacija Avgustovski dani kulture i sporta koji se organizuju povodom Dana opštine, poprimili su tradicio- nalni karakter. U okviru ovog objekta kao samostalna ustanova, umrežena u sistem biblioteka Republike Srpske, funkcioniše Narodna biblioteka Milići.
Biblioteka raspolaže sa fondom od 22500 štampanih publikacija i neknjižne građe.
Kulturno-umjetničko društvo Milica Stojadinović Srpkinja slavi šest decenija postojanja i rada.
Za potrebe kulture i održavanje drugih javnih manifestacija izgradjena je i Ljetna pozornica, koja daje poseban pečat mjestu.

SPORT
Pitanju sporta na opštini Milići posvećivana je velika pažnja. Izgradjeni su objekti koji su pored rekreativnih potreba gradjana udovoljavali i profesionalnim takmičenjima.
Sportske aktivnosti odvijaju se kroz dobro organizovano Sportsko društvo, koje je obezbjedjeno sa solidnim kadrovima. Sportski klubovi iz Milića svjevremeno su bili višestruki prvaci i osvajači kupa Republike Srpske ( FK Boksit, ŽRK Boksit, Kuglaški klub...)

TURIZAM
Ugostiteljska i turistička ponuda koncentrisana je oko turističko-ugostiteljskog kompleksa "Motel Milići".
Ovaj objekat tradicionalno je poznat po kvalitetnoj usluzi i gostoljubivosti.
Raspolaže sa tri sale kapaciteta 150 mjesta , terasom u tri nivoa sa 300 mjesta , koji se u ljetnom periodu mogu proširiti za još toliko mjesta.
U neposrednoj blizini nalaze se sportski objekti (fudbalski teren, košarkaški, odbojkaški i rukometni teren , savremena automatska četvorostazna kuglana, stolovi za stoni tenis, bilijar, te sala Doma rudara kapaciteta tristotine mjesta.

Kompletno područje opštine poznato je kao bogato lovište sa izgrađenim lovačkim objektima , a i rijeke Studeni i Zeleni Jadar koje protiču kroz Miliće i rijeka Drina u blizini bogate su ribom.Sve ovo su značajne pretpostavke za intenzivnije bavljenje lovom, ribolovom, tranzitnim, sportskim, kongresnim i ostalim vrstama turističko- ugostiteljske djelatnosti.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com