TELEFONSKI IMENIK :: MEDICINA :: MLJE�ANICA

 Adresa: Institut Mlje�anica
79240 KOZARSKA DUBICA
Telefoni: 052/444-101, 444-102, 444-094
Tel/Fax: 052/444-020
Email: mljecanica@prijedor.com
Web: www.spamljecanica.com
     

Institut Mlje�anica je savremeno lje�ili�te koje obezbje�uje sve uslove za uspje�an boravak i ugodan odmor njegovih korisnika. Smje�teno je u prirodnom ambijentu na sjeverozapadnim obroncima planine Kozare.

Djelatnost Instituta MLJE�ANICA je prevencija, lije�enje i rehabilitacija za indikovana oboljenja i stanja nakon povreda.

Institut je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Banjaluci i Vi�e medicinske �kole u Prijedoru.

U Institutu se vr�e kompletne fizi�ko-hemijske analize termomineralnih i stonih mineralnih voda i rade se nau�ni projekti iz oblasti fizijatrije.

 

 

 


� Copyright 2003. Sva prava zadr�ana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com