TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: OPŠTINA DONJI VAKUF

 

OPŠTINA DONJI VAKUF


Adresa: 14. septembar bb,
Donji Vakuf
Telefon: 030 509 600
Fax: 030 509 615
Email: opcinadv@bih.net.ba
Web: www.donji-vakuf.ba

Geografski položaj općine Donji Vakuf

Općina Donji Vakuf smještena je u gornjem toku rijeke Vrbas, u centralnom djelu Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, a pripada Srednjobosanskom kantonu. Nalazi se na raskrsnici magistralnih puteva Travnik - Donji Vakuf - Jajce i Travnik - Donji Vakuf - Bugojno (magistralni putevi M-5 i M-16). Dužina granice je 93 kilometra, a graniči se sa općinama Jajce, Šipovo, Kupres, Novi Travnik i Travnik.

Veličina općine i struktura stanovništva

Površina općine Donji Vakuf je 323,7 kilometara kvadratnih. Podjeljena je na 16 mjesnih zajednica sa 64 naseljena mjesta.

Prema popisu stanovništva iz 1991.godine Donji Vakuf je imao 24.544 stanovnika, od čega 13.509 (ili 55%) Bošnjaka, 9.533 (ili 39%) Srba, 593 (ili 2,7%) Hrvata i 820 (3.3%) Ostalih. Minuli rat je sa sobom donio značajne demografske promjene u odnosu na posljednji popis stanovništva. Trenutne procjene broja stanovnika ukazuju da u Donjem Vakufu živi 14.167 stanovnik, od čega je 14.000 (ili 98,9%) Bošnjaka, 84 (ili 0,6%) Hrvata, 79 (ili 0,5%) Srba i 4 Ostalih.

Reljef općine Donji Vakuf

Najveći dio područja općine Donji Vakuf je izrazito brdsko-planinsko. Ravničarsko područje (od 450 do 550 m.n.v.) obuhvata oko 7% teritorije, a brdsko-planinsko (od 55 do 1 000 m.n. v.) obuhvata oko 65% teritorije. Na teritorij i općine i bližoj okolini nalazi se nekoliko planina čiji vrhovi prelaze preko 1000 metara nadmorske visine (m.n.v.), a to su: Komar, Radalj, Kalin, Radovan, Vranica, Crni Vrh, Velika Šuljaga, Velika Plazenica, Čučkovine, Dekale, Kriva Jelika i Ravna Gora.

Hidrografija

Općinu Donji Vakuf obuhvata sliv rijeke Vrbasa koja teritoriju općine djeli na dva skoro jednaka djela, a okomito na tok ulijevaju se: Ćehajićka rijeka, potok Volušnica, Prusačka rijeka, Oboračka rijeka, rijeka Semešnica, Sandžački potok, Babin potok i Sokolinski potok sa svim njihovim pritokama. Sve rjeke i potoci na teritoriji općine koje se uljevaju u Vrbas teku uskim i strmim dolinama,sve ih karakteriše slaba propustnost površinskog sloja terena, a korita su im plitka i neuredžena tako da u periodu obilnih kišnih padavina i naglog topljenja snijega, dolazi do izlijevanja vode iz njeneih korita.

Klima i seizmički uslovi

Klima na području općine Donji Vakuf je kontinentalno – planinska. Tokom godine temperatura se kreće od 25 stepeni C do +35 stepeni C, sa izraženim godišnjim dobima. Najobilnije kišne padavine su u proljetnim i jesenjim mjesecima i prema zvaničnim podacima kreću se od 900 litara do 950 litara na jedan metar kvadratni. Obilnije sniježne padavine javljaju se u zimskim mjesecima i obrazuju sniježni pokrivač od 30 do 50 centimetara, a u predjelima iznad 1000 metara nadmorske visine sniježni nanosi dostižu visinu i do 200 centimetara i zadržavaju se i do tri mjeseca. Općina Donji Vakuf nalazi se na trusnom području mediteranske seizmičke zone, a pripada joj sedma kategorija ugroženosti od zemljotresa. U prethodnom razdoblju, na ovom području nisu registrovani potresi jači od šest stepenimerkalijeve skale.

Historija Općine Donji Vakuf

Pored svega ovoga bilo bi vrijedno spomenuti da u okolini D.Vakufa postoji 16 nekropola stecaka, ostatci goticke bazilike u Oborcima, turbe Torlak Alije u Torlakovcu, a najvise kulturno- historijskih spomenika iz rimskog i turskog perioda nalazi se u Pruscu (4 km od D.Vakufa) gdje su najznacajniji spomenici tvrdjava 'stari grad' koju su zapoceli Mlecani a zavrsili Turci,sahat kula, turbe Hasan Kjafi efendije, turbe Ajvaz Dede i Ajvaz dedina stijena 'Ajvatovica' koju nazivaju 'mala kjaba'jer je postala najvece doviste muslimana u Evropi, a ujedno i najveci skup Bosnjaka.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com