TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: OPŠTINA DRVAR

 

OPŠTINA DRVAR


Adresa: Titova 1,
80 260 Drvar
Telefon: 034 820 090
Fax: 034 819 001
Email: opstinadrvar@ktsara.net
Web: www.opstinadrvar.net

Drvar je opština u zapadnoj Bosni i Hercegovini, sa nadmorskom visinom od 700-1200 m. Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, opština Drvar je imala oko 17 000 stanovnika, raspoređenih u 38 naselja.

GEOGRAFIJA

Opština Drvar se nalazi u Kantonu 10 na krajnjem zapadnom dijelu Federacije BiH.

Do zaključenja Dejtonskog sporazuma prostirala se na 951 km 2 površine da bi razgraničenjem između entiteta i Kantona bila podjeljena na tri djela čime je od glavne teritorije odvojen sjeverno-zapadni dio sa 13 sela koja gravitiraju Martin Brodu i koja su pripala Kantonu 1, a jugo-istočni dio planinskog područja Klekovače sa naseljima Potoci, Uvala i Srnetica kao Opština Srpski Drvar-Potoci postao je sastavni dio Republike Srpske. Sadašnja površina teritorije Opštine Drvar iznosi oko 650 km 2 sa gradom Drvarom i 23 seoska naseljena mjesta organizovana u ukupno 15 Mjesnih zajednica.

• Klekovača

Planina Klekovača se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i najviša je planina ovog dijela BiH, sa najvišim vrhom Velika Klekovača (1962 m). Okružuju je Srnetica (1375 m), Grmeč (1604 m), Osječenica (1791 m), Lunjevača (1706 m) i Crna Gora, (1650 m).

• Osječenica

Osječenica je planina koja se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i pripada zapadno-bosanskom planinskom nizu (klekovačko-grmečka) grupa. Susjedne planine su joj Klekovača (od koje je odvaja planinski prijevoj Oštrelj) i Grmeč sa sjeverno strane,iza Petrovačkog polja.

INFORMISANJE

Na području naše opštine djeluje radio stanica Radio Drvar koji možete pratiti i putem Interneta.

Što se tiče informisanosti TV programom ne možemo biti zadovoljni. Uglavnom može da se prati program FTV i HTV i to ne kvalitetno, a u nekim područjima naše opštine sa velikim teškoćama. U zadnje vrijeme dostupan je i signal OBN-a. Zahvaljujući privatnoj inicijativi dostupna nam je i kablovska TV za sada u užem gradskom području, što je bar donekle razbilo TV medijsku blokadu.

SPORT I KULTURA

Danas u Drvaru što se tiče sporta egzistira tri sportska kluba i to:

  • Nogometni klub koji se takmiči u drugoj ligi. Ovaj klub svoje aktivnosti obavlja preko tri sekcije: seniorske, kadetske i juniorske, te okuplja veći broj mladeži. Organizacija rada kluba je dobra i u sportske aktivnosti su uključeni sportaši svih nacionalnosti i klub je postao jedna zdrava višenacionalna sportska organizacija.
  • Šahovski klub Drvar koji se takmiči u drugoj ligi šahovskog saveza BiH okuplja 20 registrovanih šahista i postavio je dobre rezultate na ekipnim i pojedinačnim prvenstvima i otvoren je za sve ljubitelje šaha.
  • Karate klub Drvar takode okupljaju preko 30 članova koji povremeno učestvuju na raznim turnirima i postižu vrlo dobre rezultate u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

Obzirom da se sport tretira kao djelatnost od posebnog državnog interesa kao integralni dio ukupnog društvenog razvoja, razvoja sporta i sportske kulture ne poklanja se dužna na svim nivoima i nije sistemski riješen problem finansiranja pojedinih sportskih djelatnosti. Na području naše opštine danas aktivno djeluju lovačko društvo i ribolovačko društvo.

Što se tiče kulture u našoj sredini i ona ima zavidnu tradiciju. Još izmedu dva rata formirano je Kulturno umjetnicko društvo koje je sa svojim raznim sekcijama opstalo i djelovalo kroz sva ova nemirna vremena do današnjih dana. Prije ovih zadnjih ratnih dogadaja Drvar je imao Radnički dom u kojem je izmedu ostalih sadržaja postojala i velika biblioteka (sa preko 30.000 knjiga), kao i kino – kazališna dvorana, što je sve propalo u ratnom vihoru. Muzej koji je u Drvaru egzistirao do zadnjih ratnih sukoba je takode bio jedan od prepoznatljivih oblika kulturnog obilježja ovog prostora. Nažalost danas ne posluje niti biblioteka niti kakvo muzejsko obilježje. Danas poseban problem predstavlja razvoj raznih kulturnih djelatnosti, djelovanje kulturno umjetnickih društava i institucija. Osnovni životni problemi su potisnuli u drugi plan ove djelatnosti koje su takode važan segment ukupnog društvenog razvoja.

• JU Centar za kulturu i sport

• Drenjijada

„Dani drvarske drenjine“ je tradicionalna privredno turistička manifestacija koja se održava svake godine sredinom oktobra. Pored druženja i veselja, primarni cilj manifestacije je i podrška samostalnim privrednicima, poljoprivrednicima, udruženjima i zadrugama koji se bave sakupljanjem drenjine kao i proizvodnjom rakija, sokova, pekmeza te drugih proizvoda od drenje.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com