TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: Š.G. OŠTRELJ-DRINIĆ

 

Adresa: Drinić bb
79290 DRINIĆ
Telefon: 050/480-710
050/480-360 (tehnički direktor)
050/480-711 (lovačka kuća)
Telefax: 050/480-105
   

Šumski fond kojim upravlja i gazduje Šumsko gazdinstvo sastoji se od:

- Površina šuma i šumskog zemljišta od 13.288ha u kojima visoke šume sa prirodnom obnovom učestvuju sa 96%, šumske kulture 1%, izdanačke šume 0% i površine podesne za pošumljavanje 3% i površine nepodesne za pošumljavanje 1%.

- Zaliha sveukupne drvne mase od 4.515.000m3 sastoji se od zaliha četinara 68% i lišćara 32%. Zaliha od 352m3/ha je veća od prosječne u Preduzeću za 110m3/ha ili 45%.

- Godišnji zapreminski prirast sveukupne drvne mase od 108.000m3 ili 8,4m3/ha je veći od prosjeka u Preduzeću za 1,20m3/ha ili 17%.

- Sječivi etat sveukupne drvne mase od 105.500m3 čini 98% prirasta.

Izvršeni obim sječa u posljednjih sedam godina je prosječno godišnje iznosio 107.564m3 jednak je prirastu, a veći od etata za 1,89%.

Podatke treba smatrati orjentacionim zbog toga što se gazdovalo po istekloj Šumsko- privrednoj osnovi, bez dovoljno elemenata. Ovo Šumsko privredno područje, u poređenju sa prosjekom u Preduzeću je značajno bogatije šumama i sjeklo se u granicama prirasta i etata. U odnosu na šumski fond Preduzeće učestvuje u površinama sa 1,32%, zalihama drvne mase 2,62%, prirastu drvne mase 2,11%, etatu 2,84%, i izvršenim sječama 5,44%.

Štete od čovjeka su svedene na razumnu mjeru, dok druge štete nisu registrovane, što je zasluga stručnog i odgovornog rada.

Šumsko gazdinstvo nije imalo aktivnosti na šumskouzgojnim radovima. Obzirom na stanje šumskog fonda nije bilo ni posebno izražene potrebe.

Sjemenska sastojina bijelog bora je izdvojena u regiji Klekovača - Drinić, odjel 109, kao i prašumski rezervat "Lom" ukupne površine od 298ha.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com