TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: PALE

 

Adresa: Romanijska 15
71420 PALE
Telefon: 057/226-592 (centrala)
223-459 (Načelnik)
223-043 (Predsjednik Skupštine)
227-566 (Nač. odjelj. za finansije)
227-567 (Nač. odjelj. za opštu upravu)
223-044 (Nač. odjelj. za privredu i
društvene djelatnosti)
223-272 (Nač. odjelj. za prostorno uređenje i stambeno komun. poslove)
Fax: 057/ 223-061, 223-003
Web: www.pale.rs.ba
   

Подручје општине Пале обухвата 492 км изразито планинског карактера, са надморском висином од 624 до 1916 м. Најнижа тачка је на 624 м надморске висине, на западној страни општине, гдје се спајају паљанска и мокрањска Миљацка.
Средишњи дио општине Пале заузима паљанска котлина, смјештена између планинских масива: Јахорине са југа, Госине са истока, Романије са сјеверо- истока, Озрена са сјевера и сјеверозапада и Требевића са запада. Сједиште општине је у насељу Пале. Пале су смјештене у самој котлини, која са прибрежјем заузима површину од око 8,5 км2. Смјештене су на надморској висини од 820 м.
Пале су према географско-природним особинама одавно познате као климатско љечилиште и излетиште. Љепота околине, чист ваздух и близина скијашких терена на Јахорини представљају природну диспозицију и реалну основу за развој туризма.
Претежан дио површине општине сачињава шумско земљиште (64%), а свега (34%) пољопривредно и остало земљиште.

Носиоци развоја на подручју Паљанске општине су индустрија, шумарство, угоститељско-туристичке дјелатности и трговина. Због географских и климатских карактеристика подручја, дјелатност пољопривреде је слабије развијена. По завршетку ратних дејстава, почео је развој и у области грађевинарства, а нарочито у области мале привреде.
Индустријски развој на Паљанској општини углавном је оријентисан на металну, дрвну и текстилну индустрију.

Подручје општине Пале својим природним условима погодује развоју угоститељско-туристичке привреде. Врло је привлачан за туристе Олимпијски центар Јахорина, са прекрасним теренима за скијање, гдје зимска сезона траје пет мјесеци. Смучарима и другим туристима стоји на располагању више од 20 км добро уређених стаза за алпско смучање повезаних са седам жичара и шест ски-лифтова, савремена ски-школа и ски-сервис.

Привреда
Носиоци развоја на подручју Паљанске општине су индустрија, шумарство, угоститељско-туристичке дјелатности и трговина. Због географских и климатских карактеристика подручја, дјелатност пољопривреде је слабије развијена.
По завршетку ратних дејстава, почео је развој и у области грађевинарства, а нарочито у области мале привреде.
Индустријски развој на Паљанској општини углавном је оријентисан на металну, дрвну и текстилну индустрију.

Јахорина
Осим погодности за зимски туризам, општина Пале располаже и изврсним условима за ловни туризам, са изванредним ловиштима повезаним магистралним, регионалним и шумским путевима, као и ловачким домовима.
Од природних знаменитости, најзначајнија је пећина Орловача, која је уређена за туристичке посјете.
Укупни смјештајни капацитети на подручју општине Пале су око 1500 лежајева.

Школство
Основно школство на Палама има традицију од 1907. године, када се у први разред уписало 30 ученика. Од оснивања до данас Школа је промијенила неколико школских зграда, а данашња датира из 1962. године. С обзиром на демографски шок, који су диктирале ратне околности, та зграда је премала за садашњих 1713 ђака у централној школи и 199 ученика у седам подручних школа. На подручју општине постоји још једна основна школа, у Мокром, са четири подручне школе и укупно 494 ђака.

Средњошколски центар Пале
Једина предшколска установа је Дјечји центар "Бубамара", у којем тренутно борави 50 дјеце.
Године 1948. основана је Школа ученика у привреди, која је временом прерасла у Средњошколски центар, са 1083 ученика и четири подручја рада -од гимназије општег типа, геодезије и грађевинарства, машинства и обраде метала до трговине, угоститељства и туризма.
На Палама дјелују и четири факултета у саставу Универзитета у Источном Сарајеву: Економски, Филозофски, Правни и Факултет за физичку културу.

Спорт
Развој спорта у општини Пале је почео тридесетих година 20. вијека, када се Паљани почињу озбиљније бавити спортским активностима.
У почетку су то били скијање и фудбал, да би данас имали 16 регистрованих спортских клубова у сљедећим дисциплинама:

скијање,
фудбал,
атлетика,
борилачки спортови,
кошарка,
одбојка,
тенис,
шах и
планинарење.


Институције локалне управе
Општинску управу оснива начелник Општине, у складу са основним начелима за организацију општинске управе.
Општинска управа обавља сљедеће послове: непосредно спроводи прописе општине и града, извршава законе и друге прописе Републике Српске и Босне и Херцеговине чије је извршење повјерено Општини, припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и начелник Општине, врши стручне и друге послове које јој повјери Скупштина општине и начелник Општине.
Општинска управа има четири одјељења:
Одјељење за општу управу,
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и
Одјељење за финансије.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com