TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: Š.G. PANOS

 

Adresa: Kozačka 8
73240 VIŠEGRAD
Telefon: 058/620-248 direktor
058/630-520 centrala
Fax: 058/620-355
   
Šumska uprava Rudo
Ul. Kralja Petra I Oslobodioca 16
tel: 058/711-916
tel/fax: 058/711-138

Шумско газдинство "Панос" управља и газдује шумама и шумским земљиштем на "Вишеградском" шумскопривредном подручју. Од оснивања Јавног предузећа шумарства “Српске шуме” налази се у њеном саставу, са својством правног лица и властитим жиро-рачуном.

И поред чињенице да Шумско газдинство располаже са посебним ловиштем (високовриједне и ријетке дивгвачи) ова врста привређивања нема своје мјесто које јој објективно припада и то првенствено због посљедица протеклог рата и недостатка материјалних средстава да се то стање санира. Имајући у виду све објективне проблеме са којим се сусреће ово Шумско газдинство, као и чињеницу да није исказивало губитак у пословању по завршним рачунима, остварени финансијски резултати су задовољавајући и крећу се у границама очекиваних и реално могућих.

Друштвени стандард радника је у просјеку друштвеног стандарда радника у Предузећу и нешто је повољнији него радника у привреди Републике Српске. Уз повремена кашњења радници остварују плате и остала примања у складу са Гранским колективним уговором. У протеклом грађанском рату је учествовало 106 радника, од чега је било ратних војних инвалида 3, несталих 1 и погинулих 7 радника.

У туристичком погледу шумскопривредно подручје је идеално лоцирано. Кроз њега протиче ријека Дрина чувена по својој љепоти, кањонима и аку-мулационим језером, сплаварењем, богатим разноврсним рибљим фондом. Читав локалитет, а посебно Каменица је богат разном дивљачи, а посебно високовриједном и ријетком, а тиме и посебно за лов атрактивном. Туристичку понуду употпуњује и сам град Вишеград са чувеним вишеградским мостом на Дрини, који је овјековје-чен у дјелима Иве Андрића, нашег јединог Нобеловца и шумом окруженим бањским љечили-штем "Вилина Влас" у непосредној близини града.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com