TELEFONSKI IMENIK :: BANKARSTVO :: PAVLOVIĆ

 

Adresa: Karađorđeva 1
SLOBOMIR, BIJELJINA
Telefon: 055/232-300
Telefax: 055/232-301
Email: office@pavlovic-banka.com
Web: www.pavlovic-banka.com
   

Centrala Slobomir
Tel: 055/231-100
Fax: 055/231-247

Filijala Slobomir
Pavlović put bb
Tel: 055/231-148
Fax: 055/231-144

Filijala Brčko
Kantardžića 2
Tel: 049/234-000
Fax: 049/234-001

Filijala Banja Luka

Kralja P. Karađorđevića 99

Tel/fax: 051/229-412

Filijala Brod
Živojina Mišića 1
Tel: 053/612-246

Filijala Teslić
Karađorđeva 6
Tel: 053/410-341

Filijala Modriča
Cara Lazara 10
Tel: 053/811-123

Filijala Derventa
Milivoja Bjeloševića bb
Tel: 053/333-007
Fax: 053/310-270

Filijala Šamac
Jovana Cvijića 20
Tel: 054/611-151

Filijala Doboj
Svetog Save 1
Tel: 053/209-600
Fax: 053/209-308

Filijala Ugljevik
Draže Mihailovića bb
Tel: 055/771-195
Fax: 055771-196

Filijala Lopare
Cara Dušana 32
Tel: 055/650-277
Fax: 055/650-387

Filijala Zvornik
Svetog Save Z-14
Tel: 056/213-035
Fax:056/213-036

Filijale Pavlović International Banke
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com