TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: PETROVO

 

Adresa: Ozrenskih brigada bb
74317 PETROVO
Telefon: 053/262-700 Načelnik
Telefax: 053/262-720
Web: www.novinar-jorganovic.net.tc
www.ozrenskimaraton.rs.sr

O imenu planine Ozrena narod pripovijeda:
'Kad je ono srpska kraljica Katarina bježala od svojih neprijatelja, udari sa sjevera preko planine Ozrena i, došavši baš na vrhunac, obazre se na sve četiri strane. Pošto joj se dopala okolina, uzvikne: 'Mili bože, divna obazraja!'." Dakle, od riječi 'obazraj' narod izvodi ime 'Ozren'.

Opština Petrovo je jedina ozrenska opština, koja je 1963. izgubljeni status opštine vratila na Miholjdan, 12. oktobra 1991. Zbog toga kao svoj dan i Krsnu slavu slavi Svetog Kirijaka Odšelnika-Miholjdan.

Sjedište Opštine Petrovo
Prostire se u sjeveroistočnom podnožju Ozrena, uz lijevu obalu rijeke Spreče. Graniči se sa opštinama Doboj, Gračanica, Lukavac i Maglaj. Sjevernu granicu čini rijeka Spreča, a južnu planina Ozren, sa najvišim vrhom, Velikom Ostrvicom (917 metara). Na površini od 131 kvadratnog kilometra u Petrovu, Kakmužu, Kaluđerici, Karanovcu, Krtovi, Porječini i Sočkovcu živi blizu 11 hiljada stanovnika. Od Doboja je udaljena 25 kilometara i spada u izrazito nerazvijene opštine u RS.

Područje opštine Petrovo
obiluje prirodnim bogatstvima. Bogato je šumom, nalazištima azbesta, plina, termomineralne vode. Ovo je samo dio prirodnih resursa. Zemljište Sprečanskog polja pogodno je za gajenje pšenice, kukuruza, kupusa, a od željezničke pruge ka visovima Ozrena odlično uspjevaju jabuke, šljive, kruške, višnje, trešnje. Postoje izvanredni uslovi za razvoj stočarstva. Sve postoji, ali malo šta je u funkciji. Petrovo, nekadašnje rudarsko naselje i varošica poznato je po proizvodnji azbesta, čija su nalazišta bila najbogatija u bivšoj Jugoslaviji. Stanovništvo Opštine Petrovo njeguje narodnu tradiciju ozrenskog kraja njegovanjem izvornog narodnog melosa i održavanjem velikih crkveno-narodnih sabora u Kakmužu i Kaluđerici, na Ognjenu Marinu i Veliku Gospojinu, 31. jula i 28. avgusta.

Organizacija opštinske uprave
Opštinska uprava u Petrovu ima dva odjeljenja:

  • Odjeljenje za opštu upravu
  • Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Odjeljenje za opštu upravu
Vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na poslove prijemne kancelarije, poslove građanskih stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime i dr.), personalne poslove, boračku i invalidsku zaštitu, poslove Civilne zaštite i poslove mjesnih zajednica, arhivu, ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje uvjerenja iz javnih registara, pružanje pravne pomoći, zajedničke poslove, koji se odnose na vozače, daktilografe, čistače i fizičko obezbjeđenje objekata i sl, kao i pripremu odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti, te druge poslove organa uprave, koji nisu u nadležnosti drugog odjeljenja.

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti
Vrši stručne i upravne poslove, koji se odnose na studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede i društvenih djelatnosti (industrija, trgovina, ugostiteljstvo, turizam, zanatstvo, saobraćaj i veze, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zdravstvena zaštita), nadzor iz oblasti privrede i društvenih djelatnosti, poslovi privatnog preduzetništva, poslovi, koji se odnose na pripremu prostorno-planske dokumentacije, razvojne planove, izdavanje urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje, tehnički pregledi i upotrebne dozvole izgrađenih objekata, kontrola investiciono-tehničke dokumentacije, nadzor u oblasti građenja i zaštite životne sredine i putne inspekcije, komunalne policije, kontrola zakonitog korištenja stanova u državnoj svojini, dodjela, zamjena i otpup stanova, korištenje gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanje naknada, priprema nacrta budžeta, završnog računa, prati prihode i izvršavanje rashoda budžeta, vrši kontrolu pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje opštinske uprave, fondova i drugih organa, koji se finansiraju iz budžeta opštine, kao i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost.

Opštinskom upravom rukovodi načelnik opštine. Odjeljenjem rukovodi načelnik odjeljenja.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com