TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: POLJOPRIVREDNI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE

 

Adresa: Knjaza Miloša 17
78000 BANJA LUKA
Telefon: 051/303-112, 313-287
Fax: 051/312-792
Web: www.poljinstrs.org
   

Пољопривредни институт Републике Српске Бања Лука основан је 03. јула 1947. године под именом Пољопривредни завод. Институт има сопствене пословне објекте и управну зграду, те модерно и функционално опремљене лабораторије, које омогућавају Институту да прати актуелне научно-истраживачке токове у области пољопривреде. Осим тога, Институт посједује и властите земљишне површине и пратећу механизацију за извођење огледа и сјеменску производњу, као и властити дорадни центар.

У циљу ефикаснијег рада, активности Института дефинисане су кроз рад девет завода, и то: Завод за стрна жита, Завод за кукуруз, Завод за индустријско биље, Завод за крмно биље, Завод за повртарство, Завод за воћарство и виноградарство, Завод за заштиту биља, сјеменарство и биотехнологију, Завод за агрохемију и агроекологију и Завод за сточарство.

Институт обавља основна, примјењена и развојна истраживања из области пољопривреде од општег интереса, односно стратешког значаја за Републику Српску.

Институт је респектабилна научна установа са најдужим научно-истраживачким искуством у Републици Српској и Босни и Херцеговини. У Институту тренутно ради 92 радника од којих су седам доктора наука, осам магистара, један мастер и 24 са високом стручном спремом. У последње три године на Институту је у радни однос примљено 16 младих са високом стручном спремом. Огледна поља и лабораторије Института се користе за едукацију и обављање праксе студената Пољопривредног факултета Бања Лука. Последњих година, поред домаћих и студенти из других земаља (на међународној размјени), постдипломци и докторанти, на Институту раде дипломске радове, магистарске тезе и докторске дисертације из разних области пољопривреде. Тако Институт даје значајан допринос развоју науке из области пољопривреде у Републици Српској.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com