TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: PUTEVI RS

 

Adresa: Trg Republike Srpske 8/X
78000 Banja Luka
Telefon: 051/334-500
Fax: 051/334-545
Email: info@putevirs.com
Web: www.putevirs.com
   

JP “PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE” OBAVLJA POSLOVE UPRAVLJANJA, GRAĐENJA,
ODRŽAVANJA I ZAŠTITE MREŽE MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA
U REPUBLICI SRPSKOJ


OSNOVNA ULOGA:

  • Operativni poslovi ostvarenja tehničko-tehnološkog jedinstva mreže magistralnih i regionalnih puteva prema usvojenoj Strategiji, kroz prostorna, saobraćajna, tehnička i ekonomska istraživanja i analize;
  • Priprema i predlaže godišnje i srednjoročne planove za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima;
  • Organizacija planiranja i projektovanja u izgradnji magistralnih i regionalnih puteva;
  • Organizuje finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih i regionalnih puteva i objekata;
  • Vođenje jedinstvene baze podataka o putevima i katastra objekata;
  • Obavještavanje javnosti o stanju prohodnosti magistralnih i regionalnih puteva, vanrednim događajima, kao i meteorološkim uslovima značajnim za bezbjedno odvijanje saobraćaja;
  • Organizuje i sprovodi projekte zaštite okoline od uticaja saobraćaja na putevima;
  • Mjere i aktivnosti na unapređenju bezbjednosti saobraćaja na putevima;
  • Praćenje saobraćajnog opterećenja i saobraćajnih tokova na javnim putevima;
  • Ostali poslovi upravljanja magistralnim i regionalnim putevima i autoputevima.
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com