TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: RUDNICI BANOVIĆI

 

Adresa: Branilaca Banovića 36
75290 BANOVIĆI
Telefon: (035) 875-010, 876-600 - centrala
(035) 876-252
(035) 875-811 - direktor
Telefax: (035) 875-166, 876-851,
(035) 876-734
Email: kontakt@rmub.ba,
nadzorni.odbor@rmub.ba
Web: www.rmub.ba
   

Danas, nakon uspostavljanja nove tržišne pozornice, rudnik "Banovići" je zadržao osnovnu djelatnost a to je proizvodnja visokokaloričnog mrkog uglja kao osnovnog i neprevaziđenog energenta u BiH.

U periodu tranzicije ekonomije u BiH dolazi do promjena u kompletnoj privredi, pa tako i do promjene u Rudniku odnosno njegovom prestruktuiranju. Akcionim planom prestruktuiranja i privatizacije rudnika uglja RMU Banovici utvrđeno je da Rudnik Banovići može uspješno poslovati na tržišnim osnovama. Težište akcionog plana prestruktruiranja i privatizacije je bazirano na organizacionom ustrojstvu i formiranju rudnika koji će moći proizvoditi ugalj prema svjetskim normativima te relokacija viška radne snage u vanrudarske (prateće) djelatnosti koje će se u dogledno vrijeme odvojiti od rudnika i samostalno poslovati na tržištu. Po pomenutom akcionom planu u sastavu osnovne djelatnosti rudarstva ostale bi sljedeće organizacione cjeline:

  • Podzemna eksploatacija
  • Površinska eksploatacija
  • Separacija
  • Direkcija (uprava)

Ovdje je važno napomenuti da bi se u proizvodnom sektoru nakon privatizacije znatno reducirao broj radne snage (cca 1100 zaposlenih) koji bi svoj rad nastavili u novoformiranim dioničkim društvima u pratećim djelatnostima od kojih bi izdvojili sljedeće organizacione jedinice:

  • Društveni standard
  • Željeznički transport
  • Rekultivacija
  • Mašinsko održavanje
  • Elektro održavanje

Eminentni domaći i inostrani stručnjaci iz oblasti prestruktuiranja industrije uglja daju sljedeću šemu restruktuiranja BiH rudnika u koju spada rudnik Banovići.

Zadatak holdinga biti će da utvrđuje strategije za budućnost i da upravlja, dok bi rudarska preduzeća preuzela odgovornost upravljanja vezano za planiranje i ekonomičnost svojih rudnika. Nadalje zajednička struktura pruža mogućnost da se oblasti preduzeća koje nisu direktno vezane za proizvodnju uglja izdvoje i pod okriljem holdinga posluju kao samostalna preduzeća ili se u potpunosti privatiziraju.

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com