TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: RUDNICI BANOVIĆI

 

Adresa: Branilaca Banovića 36
75290 BANOVIĆI
Telefon: (035) 875-010, 876-600 - centrala
(035) 876-252
(035) 875-811 - direktor
Telefax: (035) 875-166, 876-851,
(035) 876-734
Email: kontakt@rmub.ba,
nadzorni.odbor@rmub.ba
Web: www.rmub.ba
   

Rudnici mrkog uglja "Banovići" u Banovićima, d.o.o. je počeo sa radom davne 1946. godine kada je ratom opustošenoj zemlji bio potreban ugalj kao energetski izvor u industriji, i radi čije je eksploatacije izgrađena pruga Brčko - Banovići 1946. godine.

Razvojem Rudnika razvijala se i općina Banovići, kako na društveno-ekonomsko tako i na kulturnom planu.

Egzistirajući nekih 60-tak godina, Rudnik je poslovao u različitim društveno-ekonomskim uslovima i organizacijskim oblicima, da bi se i danas našao u velikom redu privatizacije očekujući traziciju društvene imovine u privatni kapital.

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com