TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: RUDNICI BANOVIĆI

 

Adresa: Branilaca Banovića 36
75290 BANOVIĆI
Telefon: (035) 875-010, 876-600 - centrala
(035) 876-252
(035) 875-811 - direktor
Telefax: (035) 875-166, 876-851,
(035) 876-734
Email: kontakt@rmub.ba,
nadzorni.odbor@rmub.ba
Web: www.rmub.ba
   

Jedan od osnovnih privrednih resursa kojima raspolaže općina Banovići je kvalitetan visokokalorični mrki ugalj - koji je bio i ostao osnovna pretpostavka privrednog i društvenog razvoja ove općine.

Rudarenje u Banovićima je vezano za davnu 1890. godinu kao i istraživanja I. Grimera u kojima je prikazao ugljonosne naslage u južnom dijelu centralnog basena.

Detaljnije istraživanje i geološko snimanje ovih naslaga uglja izvršio je 1921. godine F. Katzer. Na bazi ovih istraživanja 1937. godine otvorena je jama "Radina", a ubrzo zatim i jama "Omazići" od kada se praktično počinje računati tradicija rudarenja na području općine Banovići.

Burniji razvoj Rudnika "Banovići" počinje izgradnjom pruge Brčko-Banovići 07. 11. 1946. godine koja je inicirala pravu ozbiljniju proizvodnju, kada se otvaraju i prvi površinski kopovi.

U ovom vremenu se iz sastava Rudnika Kreka izdvajaju pogoni Živinice, Đurđevik i Banovići od kojih će kasnije nastati novi Rudnik.

U vremenu kada je otvorena pruga Brčko-Banovići Rudnik sa 1800 radnika imao je dnevnu proizvodnju od 1500 tona, sa površinskog kopa 1000 t i iz jama 500 t.

U 1946. godini otkopano je 107 000 tona uglja.

Proizvodnja uglja se povećavala iz godine u godinu tako da je 1947. godine otpremljeno 510 000 t, 1948. godine preko 800 000 t, 1949. godine 850 000 t.

Godine 1950. je proizvodnja uglja premašila cifru od 1 000 000 t. Nakon ovog perioda aktivirani su kopovi Dolovi i Mušići, te jame Čubrić, Mušići, Radina i Omazići.

Godine 1956. na površinske kopove stižu bageri dreglajni i PH kao i buldozeri, a u jame se uvodi širokočelna metoda otkopavanja uglja čime je proizvodnja uglja u Rudniku "Tito" u Banovićima prešla 2 000 000 t.

Godine 1969. Rudnici uglja "Tito" Banovići sa 4200 zaposlenih i Rudnici lignita "Kreka" u Tuzli sa 8000 radnika ujedinjuju se u jedno preduzeće pod nazivom Titovi Rudnici "Kreka- Banovići".

Godine 1999. formira se preduzeće Rudnici mrkog uglja "Banovići" u Banovićima, d.o.o. koje i danas djeluje kao samostalno preduzeće.

Ležište uglja zauzima površinu od cca 7 km2 i predstavljeno je jednim ugljenim slojem moćnosti od 15 - 30 m sa dubinom zaljeganja koja se nalazi u granicama 30 - 350 m.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com