TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: RUDO

 
OPŠTINA RUDO

Adresa: Dragoljuba Draže Mihajlovića 41
73260 RUDO
Tel: 058/ 711-116, 711-164, 711-242
711-318, 711-178
   

Opština Rudo se nalazi u istočnom dijelu Republike Srpske, u neposrednoj blizini tromeđe između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
 
Prostire se između planinskih vrhova a najveći vrh je Goleš (1479 m) na planini Vučevici, koja se nastavlja na Viogor, prema opštini Goražde. Na sjevernoj strani je planina Varda sa najvećim vrhom od 1 389 m, a na južnoj strani planina Tmor sa najvišim vrhom od 1 280 m.
Nadmorska visina se kreće od 300-1450 m. Sam grad Rudo nalazi se u brdsko-planinskom kraju, donjeg toka rijeke Lim, dvadesetak kilometara prije njegovog ušća u Drinu, na prosječnoj nadmorskoj visini od 400 m.
Opština zahvata površinu od 344 km2. Prema nezvaničnim podacima za 2007. godinu, na području opštine Rudo bilo je 89 naseljenih mjesta.

Opština Rudo ima brdsko-planinski reljef. U reljefu se izdvajaju tri osnovna makro oblika:
- riječne doline Lima i Uvca (400-500 m nadmorske visine)
- visoravni i pobrđa (900-1200 m nadmorske visine)
- planine(do 1500 m nadmorske visine)
 
Hidrološke karakteristike opštine Rudo prije svega zavise od reljefa, geološkog sastava, godišnje raspodjele padavina i temperature. Glavni vodeni tokovi su rijeke Lim i Uvac sa pritokama.

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com