TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: CELEX

 

Adresa: S. Kovačevića 1
Gacko
Telefon: 059 472 969
059 472 970
Fax: 059 473 010
Email: safir@teol.net
Web: www.safirakz.com

Safir d.o.o. Gacko je specijalizovano preduzeće za poslove antikorozivne zaštite.

Osnovano je 1998. godine u privatnoj svojini, sa sjedištem u Gacku, Republika Srpska, BiH. Safir d.o.o. Gacko je osnivač preduzeća iste djelatnosti u Srbiji - Safir Inter Gradnja, sa sjedištem u Beogradu i preduzeća u Crnoj Gori - Safir Mont Gradnja, sa sjedištem u Herceg Novom.

Sa modernom opremom i specijalizovanom radnom snagom, sa preko 130 stalno zaposlenih radnika, spremni smo brzo i kvalitetno izvesti najsloženije radove iz oblasti antikorozivne zaštite (na objektima i postrojenjima: brodogradilišta, rafinerije, drumski i željeznički mostovi, cjevovodi, termoelektrane, hidroelektrane, toplane, željeznice, dalekovodi, antenski stubovi, kamene fasade, sakralni objekti i dr.) u regionu i šire.

Za nas nema teških i nemogućih poslova iz oblasti antikorozivne zaštite.

Posjedujemo znanje, novu i moćnu opremu, pouzdane tehnologije, stručnu i sposobnu radnu snagu, što sve zajedno nama daje kvalitet i čini nas vodećim.

U svom vlasništvu posjedujemo:

  • stabilno drobilišno postrojenje za proizvodnju kamenog agregata;
  • stabilno posrtrojenje za spravljanje betona;
  • postrojenje za proizvodnju betonskih blokova, cijevi i druge galanterije;
  • stovarište građevinskog materijala.


Takođe, imamo opremljene bravarsku, limarsku i auto-mehaničarsku radionicu.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com