TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: ŠAMAC

 

Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića 4
76 230 ŠAMAC
Telefon: 054/611-217, 611-237
Tel/Fax: 054/611-149
Email: sosamac@elinspanic.net
Web: www.opstinasamac.com
   


Opština Šamac nalazi se na sjeveroističnom dijelu Republike Srpske i zauzima centralni dio Posavine. Graniči se sa opštinama: Gradačac, Modriča, Orašje i Odžak, a na njenom sjevernom obodu su rijeka Sava i Republika Hrvatska.

Do rata između 1992 i 1995. Godine, opština se prostirala na 219, a danas na oko 188 kvadratnih kilometara jer su, prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, njeni nekadašnji dijelovi-sel Bazik, Domaljevac i Prud, te dio sela Grebnica-pripali Federaciji BiH.

Opština Šamac ima dvadeset naseljenih mjesta: Batkuša, Brvnik, Gajevi, Gornja i Srednja Slatina, Gornja i Donja Crkvina, Srnice, Zasavica, Kornica, Kruškovo Polje, Novo selo, Obudovac, Obudovac 2, Pisari, Tišina, Šamac i Škarić.

Prema popisu iz 1992., opština je imala 32.960 stanovnika a danas ih je oko 24 hiljade pri čemu ih u opštinskom središtu-gradiću Šamac-živi oko pet i po hiljada.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com