TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: ŠAMAC

 

Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića 4
76 230 ŠAMAC
Telefon: 054/611-217, 611-237
Tel/Fax: 054/611-149
Email: sosamac@elinspanic.net
Web: www.opstinasamac.com
   


Nosilac privrednog razvoja opštine danas je privatni sektor, kako u oblasti poljoprivrede, tako i u drugim oblastima privrede. Kada je riječ o poljoprivredi treba navesti sljedeće:

Prema katastarskim podacima, opština Šamac raspolaže sa 18 367 ha ukupne zemljišne površine od čega se u privatnom vlasništvu nalazi 14 000 ha a u državnom vlasništvu 4 367 ha.

Zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima (umjereno-kontinentalna klima koja sve više prerasta u kontinentalnu) i nadmorskoj visini od 90-95 metara, opština ima velike prednosti u razvoju poljoprivrede.

Značajni u razviju stočarstva na području šamačke opštine zauzimaju mini farme za uzgoj i tov: brojlera, koka nosilja, pilenki, tovnih svinja, junadi, krava muzara.

Nosilac razvoja Šamca je ODP Luka Šamac koja predstavlja robno-transportni centar sa pristaništem na rijeci Savi i priključkom na regionalnu i magistralnu putnu mrežu, kao i željezničku putnu mrežu.
Prema podacima Poslovnice penziono invalidskog osiguranja u Šamcu, na području opštine, zvanično je zaposleno odnosno prijavljeno 2.984 radnika (osiguranika), od čega je u državnim preduzećima, ustanovima, organima i organizacijama 814 zaposlenih, u AD 770 zaposlenih, u DOO 686 zaposlenih, u Samostalnim radnjama 714 zaposlenih. Na evidenciji Biroa rada Šamac, registrovano je 1.799 nezaposlenih lica.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com