TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: SANIČANI

 

Adresa: Saničani bb
79101 PRIJEDOR
Telefon: 052/325-636 (centrala)
052/325-530 (direktor)
Fax: 052/325-536
Email: sanicaniad@prijedor.com
   

PREDUZEĆE ZA RIBARSTVO

Ribnjak Saničani, sa 100-godišnjom tradicijom u proizvodnji slatkovodne ribe, lociran je u donjem toku rijeke Gomjenice, na oko 10 kilometara jugoistočno od Prijedora. Izgrađen je na zemljištu tipa parapodzol na nadmorskoj visini 150 metara. Osnovni snabdjevač vodom je rijeka Gomjenica sa svojim pritokama.Vodni režim je veoma povoljan jer je ribnjak tokom cijele godine snabdjeven dobrom, nezagadjenom i visoko-kvalitetnom vodom.
Kao akcionarsko društvo preduzeće je organizovano preko tri jedinice:
  - proizvodnja
  - promet
  - lovstvo i turizam

Ukupna površina ribnjaka je 1300 ha, od čega je u proizvodnji (pod vodom) 1160 ha, podijeljenih u 34 ribnjaka površine od 2 do 130 ha.
Godišnja proizvodnja ribe je od 1200 do 1500 tona.
Šaran je osnovna i glavna uzgojna vrsta ribe. Dominira u strukturi nasada, kao i u izlovu.


Sem šarana u ribnjaku se uzgajaju još: amur, tolstolobik, som, smuđ, štuka i druge manje važne vrste riba. Sistem uzgoja je poluintezivan sa ciklusom proizvodnje od 3 godine (trogodišnji pogon). U tehnološkom smislu proizvodnja je kompletna (zaokružena), počev od uzgoja matičnog materijala, mrijesta, uzgoja jednogodišnje i dvogodišnje mlađi, do proizvodnje konzumne ribe za tržište. Trenutno, riba se prodaje na domaćem BiH i tržištu Srbije i Crne Gore. Organizovana prodaja u Srbiji se obavlja preko Zavisnog preduzeća Saničani d.o.o. Beograd koje u svom sastavu ima pet prodavnica ribe (Loznica, Valjevo, Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica). Prodavnice na domaćem tržištu (četiri) su smještene u Prijedoru, Brčkom i Bijeljini. Sem ove prodaje, Saničani na veliko snabdjevaju čitav niz preduzeća i samostalnih prodavnica ribe na oba tržišta, te udruženja sportskih ribolovaca. Saničani zapošljavaju ukupno 77 stalnih radnika, a po potrebi angažuju i povremenu radnu snagu (period izlovljavanja ribe).


jednomjesečni šaran


jednogodišnja mlađ
 
konzumni šaran

jednogodišnja mlađ šarana


somovske matice

riba u mreži

dvogodišnja mlađ šarana
 
moderno opremljen kamion za transport ribe


Kao poseban ekosistem sa bogatom florom i faunom, ribnjak Saničani je odvajkada bio mjesto koje je privlačilo brojne ljubitelje prirode, posebno lovce. Sa velikim vodenim površinama te okolinom pretežno od šuma, njiva, livada i pašnjaka, lovište Saničana (5972 ha) predstavlja pogodnu sredinu za uzgoj, zaštitu i odstrel divljači.
Zaštićene vrste divljači u lovištu su:
  - srneća divljač
  - zec
  - fazan
  - poljska jarebica
  - divlja patka
Sa privrednog stanovišta najinteresantnija divljač je divlja patka čija je zastupljenost u lovištu stalna. Posebno je interesantna za inostrane lovce.


divlja patka

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com