TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: SANSKI MOST

 

Adresa: Banjalučka 3
Sanski Most
Telefon: 037/685-408, 686-044 - centrala
037/689-345 - kabinet načelnika
Fax: 037/686-130
Email: info@sanskimost.gov.ba
Web: www.sanskimost.gov.ba
   

Geografija

Sanski Most sa okolinom nalazi se u srednjem toku rijeke Sane, sa osloncem na planinu Grmeč na zapadu i planine Mulež i Behremaginicu na istoku. Područje općine Sanski Most ima rijeku Sanu i osam rječica; Sanicu, Dabar, Zdenu, Blihu, Majdansku Rijeku, Japru, Sasinku i Kozicu, te nekoliko kraćih ponornica. Na sanskom području ima nekoliko jakih kraških vrela koja su istovremeno i izvori rječica; Saničko vrelo, Dabarsko vrelo i vrelo Zdene. U selu Ilidža, podno planine Mulež, ima jači izvor radioaktivne sumporne vode sa značajnim ljekovitim svojstvima. Na svom području ima i nekoliko većih pećina među kojima su Hrustovačka i Dabarska. Zbog otvorenosti doline Sane prema sjeveru ovo područje je pod uticajem srednjoevropske klime.

Istorija

S obzirom na povoljan geografski položaj i klimu, područje sanske općine bilo je naseljeno i u predhistoriji. Na to upućuju brojna nalazišta - gradine kako ih narod naziva. Predhistorija za ovo područje je vrijeme prije dolaska Rimljana u ove krajeve i ovladavanje njima. Do sada otkriveni spomenici i drugi nalazi u ovom području nisu dali podatke o toponomiji i stanovništvu ovoga kraja. Međutim, antički izvori ukazuju na to da su u dolini rijeke Sane i Vrbasa živjeli Mazeji, Ilirsko pleme. Oko 820 godine spominje se malo naselje po imenu mren tj luka mren.iz toga naselja se razvio grad po imenu sanski most ali taj razvoj je sporo tekao.

 

Srednji Vijek

O ranom srednjem vijeku pa sve do 13-tog vijeka, o ovom kao i o ostalim okolnim područjima, nema nikakvih tragova, što ne znači da ona nisu bila naseljena.

Najstariji do sada pronađeni dokument koji govori o ovim krajevima je Listina Bele IV od 20. jula 1244. godine. U tom dokumentu, uz Usoru i Soli, spominju se za vladavine Matije Ninoslava i ovi krajevi.

Dosadašnji radovi historičara, putopisaca i drugih, a na osnovu pronađenih i djelomično publiciranih dokumenata, ukazuju na to da je ovo područje, najprije kratko vrijeme, pripadalo Hrvatskoj, a potom srednjovjekovnoj bosanskoj državi.

Prema jednom dokumentu od 30. marta 1304. godine stanovništvo u " Donjim krajima " je bilo patarenske vjeroispovijesti, zbog čega je došlo do sukoba između bosanskog Bana Mladena ( katolika ) i Knezova Hrvatinića (patarena).

U Listini Bele IV od 20. jula 1244. godine prvi put se spominju i župe:

sanska, dubička, mrenska i vrbaška, koje čine Donje krajeve. U jednom dokumentu iz 1258. godine spominje se sanski župan ( knez ) Mihailo, a prema drugom dokumentu od 15.03.1264. godine taj sanski župan prodaje zemlju " krala " opatiji topuskoj.

Polovinom 13-tog vijeka u naslovu bosanskog bana spominju se i Donji kraji. Oni su najprije zahvatali krajeve južnije od područja današnjeg Sanskog Mosta, ali su se potom proširili i na područje srednjeg toka rijeke Sane.

Prema jednom dokumentu iz 1334. godine Sana je imala crkveni distinkt vezan uz zagrebačku biskupiju.

U borbama ugarsko-hrvatskog kralja Sigismunda protiv bosanske i hrvatske vlastele župa Sana je došla u ruke Kralja Sigismunda. On ju je 1413. godine oduzeo od vojvode Hrvoja i poklonio knezovima Blagajskim. Zato je vojvoda Hrvoje 1415. godine nastavio borbu protiv Sigismunda zajedno sa Turcima.

Sva do sad navedena dokumenta nedvosmisleno potvrđuju da je postojao grad Zana ( Sana ), da je postojala župa Zana ( Sana ), a pošto su srednjovjekovne župe nosile ime prema glavnom gradu župe to znači da je glavni grad župe Sana bio grad Sana.

Turizam

Turizam spada u najekspanzivnije grane svjetske privrede u kojoj postoji realna mogucnost za stvaranje novih radnih mjesta s pozitivnim ucinkom na bilanse uspjeha, na životni standard i kvalitet življenja stanovništva.

Današnji trendovi u oblasti turizma i ugostiteljstva odreduju nekoliko konkretnih postulata ako želimo razvijati ovu oblast. To je prije svega uoblicavanje domacelokalneautohtoneponude odnosno domaceg turistickog proizvoda.

Na temelju sprovedenih istraživanja utvrdeno je da opcina Sanski Most ima:

 • veoma povoljan geografski položaj
 • vode koje imaju i po kvalitetu i kvantitetu znacajan potencijal za višenamjensko korištenje,
 • zemljište, šume i mineralne sirovine koje predstavljaju izuzetno vrijednu bazu za proizvodnju,
 • prirodne ljepote i pogodnosti za razvoj turizma,
 • kuturno-historijsko nasljede,
 • klimu koja je povoljna za razvoj svih djelatnosti,
 • biodiverzitet i razlicitost flore i faune.

Prirodne i historijske vrijednosti

Opcina Sanski Most na svojoj teritoriji ima niz zašticenih spomenike prirode, kao što su:

 • Hrustovaca pecina, koju krase stalaktiti i stalagmiti, umjetnicki tajnovitom rukom prirode, izvajali su skulpture pecinskih životinja lava i slona, a ukrasi koji spajaju visoke svodove sa tlom, lice na ogrmone indijanske toteme. Na osnovu Zakona o zaštiti proglašena je spomenikom prirode. Posjeduje naucnoistraživacke, obrazovne, turisticko-rekreativne i druge vrijednosti.
 • Izvor rijeke Dabar stavljen je na osnovu Zakona o zaštiti prirode pod zaštitu kao spomenik prirode. Tokom svog cjelokupnog toka rijeka Dabar je pitka i veoma bogata ribom, te predstavlja poseban revir.
 • Dabarska pecina koja je na osnovu Zakona o zaštiti prirode, stavljena pod zaštitu kao spomenik prirode, nalazi se pored izvora rijeke, a cuvena je po cinjenici da u njoj obitava covjecija ribica. Pecina posjeduje naucnu i rekreativnu namjenu.
 • Vodopad Bliha - „Blihin skok” predstavlja prirodnu zanimljivost pa je na osnovu Zakona stavljen pod zaštitu kao spomenik prirode. Nalazi se u mjestu Fajtovci udaljen 14km od grada. Lomi se niz stijenu visoku oko 56 metara, stvarajuci nadnaravnu prirodnu ljepotu. Vodopad ima naucnu i turisticko-rekreativnu vrijednost.
 • Izvor Zdena sa kojeg se pitkom vodom napaja grad predstavlja takoder registrovani Spomenik prirode.

Ostali evidentirani spomenici (Grbica pecina, Pecina Suvaja, Kerkezova pecina, Jama Oko) prirode na podrucju Sanskog Mosta nisu naucno dovoljno istraženi, tako da se nije ni utvrdila adekvatna zaštita, uredenje i ukljucenje u razvoj.

Kulturno - historijske vrijednosti

Na podrucju opcine Sanski Most, Zavod za zaštitu spomenika kulture prirodnih znamenitosti i rijetkosti registrovao je i zaštitio spomenike kulture. U Sanskom Mostu se nalaze dva nacionalna spomenika Bosne i Hercegovine: Musalla i Šušnjar.

Ribnjicarstvo i ribarstvo

Kako Sanski Most obiluje nezagadenim rijecnim kapacitetima jasno je da postoje ogromni potencijali ribe, tako da Sanski Most predstavlja pravi mali raj za ljubitelje ribolova. U rijekama kojima gazduje Društvo sportskih ribolovaca «Sana» mogu se pronaci razlicite vrste ribe poput: mladice, potocne pastrmke, lipljena, mrena, klena, plotice, škobalja, deverike i štuke. Na izvoru rijeke Zdene izgraden je i jedan pastrmski ribnjak koji nudi i ugostiteljske usluge. Veliki prostor sanske opcine, rijeke i planinski masivi daju mogucnost uzgoja i razvoja raznovrsne divljaci koja krstari slobodnim prostorima. Svakako tu je grmecki mrki medvjed, vuk, lisica, srna, ris, tetrijeb, zec idruge vrste divljaci koje predstavljaju dobru okosnicu za pospješivanje lovnog turizma. Sklad covjeka, prirode i divljaci upotpunjavaju cjelokupnim lovištem razasute lovacke kuce.

Ugostiteljstvo

U Sanskom Mostu je primjetno oživljavanje i razvoj ugostiteljstva koje u sprezi sa turizmom nudi lepezu usluga koje bi mogle biti interesantne za domace i strane turiste, te razne turisticke agencije i turoperatore. Na podrucju Sanskog Mosta posluju tri hotela, te niz restorana i drugih ugostiteljskih objekata.

Ugodan smještaj možete naci u ponudama slijedecih ugostiteljskih objekata: Hotel «Sanus», Hotel «Oaza», Motel «Šejkovaca» i Hotel «Zlatna Dolina»

 

Privreda

Teritorijalni obuhvat općine iznosi 781,17km2 što predstavlja 2,99% površine Federacije BiH, odnosno 18,94% od ukupne površine Unsko-sanskog kantona. Prema posljednjim statističkim procjenama u Sanskom Mostu živi oko 50.000 stanovnika, što iznosi 64 stanovnika/ km2.

Općina Sanski Most predstavlja multietničku sredinu u kojoj koegzistiraju tri religijske skupine i to islam, pravoslavlje i katoličanstvo.

Od glavnog grada BiH Sarajeva, Sanski Most je udaljen 227km, dok udaljenost od glavnog grada R. Hrvatske Zagreba iznosi 194km. Do izlaza na najbliži autoput Zagreb-Beograd ima 98km, dok je najbliži aerodrom koji se nalazi u Banjaluci udaljen 98km. Luka Ploče udaljena je 273km, dok je najbliža luka Split udaljena 230km.

 

Zašto investirati u Sanski Most?

 • Općina Sanski Most ima povoljan geoprometni položaj i nalazi se na putu koji povezuje Banjaluku i Prijedor sa Ključem i Drvarom, nadalje dobro je povezana sa cjelokupnim USK-a koji se nalazi na pravcu osnovnih koridora Zapadna Evropa – Mediteran – Bliski Istok.
 • Na području Sanskog Mosta oformljen je Lokalni razvojni centar, Služba za privredno- komunalne djelatnosti i ekologiju koje pružanja pomoći i podrške i za investitore koji se namjeravaju registrovati u na područiju opštine.
 • Sanski Most će omogućiti registraciju privrednog društva u roku od pet (5) radnih dana, te istu pojednostaviti.
 • SM je smješten u regionalnoj zoni (CEFTA) tako da ima pristup zoni slobodne trgovine od 25 miliona stanovnika
 • Poljoprivredna proizvodnja u općini Sanski Most predstavlja jednu od važnijih privrednih grana na kojoj bi se temeljio njegov dugoročni razvoj. To pokazuju podaci o poljoprivrednom zemljištu, prinosima ratarskih kultura, uvozu i izvozu poljoprivrednih proizvoda.
 • Povrtlarstvo na području naše općine iz godine u godinu bilježi sve zapaženije rezultate zahvaljujući zajedničkim naporima općinske službe i poljoprivrednih udruženja.
 • Šumarstvo i drvna industrija predstavljaju osnovu za razvoj Sanskog Mosta.
 • Šumski plodovi naše općine postoje područja koja obiluju bogatstvom gljiva i ljekovitih trava
 • Bogatstvo voda i plodnost sanske doline su izuzetno pogodni za zemljoradnju, dok je planinski dio bogat šumom i pašnjacima pa sve zajedno pogoduje proizvodnji zdrave hrane.
 • Velike površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta sa diverzitetom flore i faune daju mogućnosti za razvoj pčelarstva (organskom proizvodnja meda)
 • Građevinarstvo u Sanskom Mostu, predstavlja značajnu privrednu granu
 • Sanski Most raspolaže sa značajnim vrstama i količinama ruda i minerala.
 • Veliki turistički potencijali te velike prirodno historijske te kulturno historiske vrijednosti

 

Sanski Most nudi....

 • Povoljan geografski položaj i povezanost sa regijama u bližem i daljem okruženju.
 • Dvije industrijske zone koje trenutno egzistiraju na području općine Sanski Most.
 • 16 raspoloživih parcela u industrijskoj zoni Šehovača čija je izgradnja ušla u 2 fazu.
 • Cijenu kvadratnog metra u industriskoj zoni od 11,20 KM.
 • Fleksibilnost za investitore, opština je spremna na fleksibilnost u pogledu veličine placeva, ukoliko jedna kompanija treba više zemlje za svoje proizvodne kapacitete.
 • Obilje prirodnih resursa, uključujući šumski, poljoprivredni, rudni, mineralni i turistički potencijal
 • Ubrzanu registraciju privrednih društava.
 • Slobodnu trgovinu na tržište od 25 miliona stanovnika.
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com