TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: ŠEKOVIĆI

 

Adresa: Josipa Kovačevića bb
75 450 ŠEKOVIĆI
Telefon: 056/654-600 centrala
056/654-605 načelnik
056/653-023 predsjednik skupštine
Fax: 056/654-604
Email: opst.sekovici@gmail.com
Web: www.sekovici.org

PODRUČJE opštine Šekovići se nalazi u sjeverno-istočnoj Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Pripada oblasti Donjeg Birča. Površina opštine je 202km2 i broji 10 000 stanovnika.

Sam grad je smješten između dvije rijeke Drinjače i Lovnice.Na području opštine nalaze se dva Manastira iz XIII vijeka Manastirski kompleks „Lovnica“ ( Manastir Lovnica- zadužbina kralja Dragutina; pećina Lovnica, izvor rijeke Lovnice, spomen groblje iz Drugog svetskog rata, spomen vodenica) i Manastir „Papraća“ zadužbina župana Vukana najstarijeg sina Stefana Nemanje.

 

ISTORIJA – Šekovački kraj od Rimljana da današnjeg dana rasijecali su važni putevi koji su povezivali područje istočno od Drine sa centralnom Bosnom. Šekovići su dobili ime po stanovnicima koji su iz šekovine u Hercegovini naselili ove prostore krajem XVII vijeka. Početkom XVII vijeka Šekoviće su napustili preci Ilije Birčanina, Hadži Milentija i Prote Matije Nenadovići. Majka Ivana Groznog, Jelena Jakšić Glinska porijeklom je iz Šekovića te su postojale dobre veze sa Rusijom.

Šekovići imaju značajno mjesto u NOB-u. Spadaju u prve ustaničke krajeve i tu su osnovane Prva birčanska brigada, Šesta istočnobosanska brigada i Prva pionirska divizija. Prema pisanju Rudi Petovara Šekovići su 1943 godine bili vojnički, politički i kulturni centar istočne Bosne.

 

KLIMA – Područje opštine Šekovići nalazi se u pojasu kontinentalne klime sa naglašenim varijacijama temperature i padavina. Srednje mjesečne temperature vazduha se karakterišu naglim porastom u proljetnim mjesecima sa 2,2C u martu na 12,4C umaju. Srednja godišnja temperatura je 7,5C. Jesen je toplija od proljeća.

Sa stanovišta padavina područje Šekovića pripada kontinentalnom padavinskom režimu, sa godišnjim minimumom padavina u februaru, a maksimumom u junu mjesecu.

Sa seizmiloškog stanovišta područje pripada 6. stepenu seizmičnosti.

 

PRIVREDA – Trenutno u opštini Šekovići najveće kapacitete posjeduju firme iz drvne industrije (primarna i finalna obrada drveta).

Takođe značajni su trgovinski i ugostiteljski kapaciteti, a učešće u privredi imaju i tekstilni i prerađivački kapaciteti (obrada kamena i metala).

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com