TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: ŠIROKI BRIJEG

 


Adresa: Fra Vidaka Buntića 11
88220 ŠIROKI BRIJEG
Telefon: 039/ 706-370 (centrala)
705-642 (načelnik)
703-039 (inspekcija)
706-371
706-372
Tel/Fax: 039/ 705-915 (centrala)
 

 

STATISTIČKI PODACI

GOSPODARSKI RESURSI

GLAVNI IZVORI PRIHODA STANOVNIŠTVA

INDUSTRIJA

PRIVATIZACIJA

OBRAZOVANJE

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

STRATEŠKI CILJEVI

 

1. OPĆI STATISTIČKI PODACI ZA OPĆINU

 • broj stanovnika: 27.000 (99% Hrvati, 1% ostali)
 • trenutno zaposlenih oko 5000, a nezaposlenih (prema službenoj evidenciji) 2800
 • prosječna neto plaća za 8. mjesec 2002. godine: 500 KM
 • broj umirovljenika: 3175, prosječna mirovina: 150 KM

2. GOSPODARSKI RESURSI OPĆINE

 • poljoprivredna proizvodnja: postoje svi prirodni uvjeti za povrtlarstvo, vinogradarstvo, i posebno, stočarstvo kroz razvitak obiteljskih gospodarstava i proizvodnju zdrave hrane, čemu je glavna zapreka nedostatak organizovanog pristupa i poticaja od strane države
 • korištenje voda u gospodarske svrhe
 • bogata nalazišta boksita i kamena

3. GLAVNI IZVORI PRIHODA STANOVNIŠTVA

 • trgovinske djelatnosti
 • graditeljstvo
 • metalska industrija
 • prehrambena - mesna industrija
 • uslužne djelatnosti

4. TVORNICE I INDUSTRIJSKA POSTROJENJA

 • mesna industrija (MI Lijanovići s preko 700 uposlenih djelatnika)
 • metaloprerađivačka industrija (Feal s preko 200 uposlenih djelatnika, Metalac, i više od 30 manjih poduzeća i zanatskih radnji koje proizvode aluminijsku građevinsku stolariju (s preko 200 uposlenih ukupno)
 • trgovinske djelatnosti, zastupstva, posredništva (s ukupno preko 1500 uposlenih)
 • tvornica obuće (s preko 200 uposlenih)
 • graditeljstvo i proizvodnja betonskih proizvoda (10 većih poduzeća u oblastima projektiranja, izvođenja radova u visokogradnji i proizvodnje betonskih proizvoda s ukupno preko 150 uposlenih)

Za prvih 9 mjeseci 2002. godine u RH je s područja Županije Zapadnohercegovačke izvezeno roba u vrijednosti 14.234.000 KM, a u istom razdoblju je uvezeno roba u vrijednosti deset puta više: 140.248.000 KM (23% ukupnog uvoza).

U odnosu na isto razdoblje 2001. zabilježen ukupan porast uvoza za 16,50%, a pri tome pad uvoza iz RH za 11% !!!

5. AKTUALNO STANJE PRIVATIZACIJE

Sva prijeratna društvena poduzeća čija je djelatnost proizvodna su, uglavnom uspješno, privatizirana (Feal, Metalac, Timal, Stiropor, Lišto), kao i HUP Borak, Obnova transport.

Poduzeće "Konfekcija" je jedino u potpunoj blokadi i ne radi zbog spora u postupku zajedničkog ulaganja s austrijskom partnerskom tvrtkom.

Među neprivatiziranim poduzećima je i "Boksit" koji je dijelom aktivirao prijeratnu proizvodnju.

Ostala poduzeća uglavnom ne rade i nema velikog interesa za njihovu privatizaciju.

U centru grada je kompleks Duhanske stanice s više objekata koji propada i za sada je bez definirane buduće namjene, a sama proizvodnja duhana je potpuno nestala.

Tim više se nameće potreba iznalaženja novih oblika poljoprivredne proizvodnje u okviru obiteljskih gospodarstava.

6. OBRAZOVNI KAPACITETI I BROJ UČENIKA

U općini Široki Brijeg je ukupno u tekućoj školskoj godini 4731 učenika, od toga 1309 srednjoškolaca i 3422 osnovnoškolca koji pohađaju nastavu u dvije srednje škole (gimnazija i srednja strukovna škola), i 4 osnovne škole. U predškolsko obrazovanje je uključeno preko 200 djece u dječijim vrtićima.

Prva i Druga Osnovna škola (V-VIII razred) koriste istu zgradu, učionice strukovne škole su u privatnoj kući, a četverogodišnja škola u Gradu izvodi nastavu u tri smjene.

Potrebno je hitno izgraditi objekte za dvije osnovne škole i srednju strukovnu školu.

Tu su još i Osnovna i Srednja glazbena škola, te Likovna akdemija kao visokoškolska ustanova koja djeluje u okviru Mostarskog sveučilišta.

7. OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA BUDUĆNOST

 • izgradnja cjelovitog vodoopskrbnog sustava
 • izgradnja kanalizacionog sustava s prečistačima otpadnih voda
 • izgradnja gradskog autobusnog kolodvora s pratećim sadržajima
 • izgradnja više gradskih prometnica obilaznog karaktera

Svi projekti su ovisni od rješavanja i zaživljavanja trajnog načina finansiranja komunalne infrastrukture.

8. STRATEŠKI CILJEVI ZA BUDUĆNOST I MOGUĆNOSTI SURADNJE SA RH

 • stvaranje svekolikog ambijenta mogućeg življenja i opstanka na prostorima koji su pretežito naseljeni Hrvatima kroz izraženije povezivanje s RH u svim oblastima
 • aktiviranje proizvodnih resursa, posebno u poljoprivredi (obuhvaća najveći dio stanovništva) na principima obiteljskih gospodarstava i ekološka proizvodnja hrane (s tim u svezi bilo bi moguće i instaliranje otkupno-prerađivačkih kapaciteta u suradnji s odgovarajućim gospodarskim subjektima iz RH koji svoje gotove proizvode u velikoj mjeri plasiraju na ova područja)
 • pomoć pri izgradnji pojedinih objekata (npr. škole ili vodovoda)
 • ulaganja u oblasti elektroprivrede

 

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com