TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: SOKOLAC

 

Adresa: Glasinačka bb
71 350 SOKOLAC
Telefon: 057/448-712 - Centrala
057/448-056 - Načelnik opštine
057/448-716 - Odsjek za budžet i finansije
057/448-713 - Odsjek za privredu i finansije
057/448-714 - Odjeljenje za urbanizam i prostorno uređenje
057/448-715 - Predsjednik SO
Fax: 057/448-646
Email: nacelnik@opstinasokolac.net
Web: www.opstinasokolac.net
   

OPŠTINA SOKOLAC

Opština Sokolac prostire se na glasinačkoj visoravni u podnožju planine Romanije i, sa površinom od 729 km2, spada među veće opštine u RS. Administrativno je podijeljena na 10 mjes. zajednica sa 80 naselja u kojim živi oko 15,500 stanovnika.

Sokolac se nalazi u središtu Glasinca, na nadmorskoj visini od 870 metara. Ova visoravan sa prostranim livadama i pašnjacima okružena je najkvalitetnijim četinarskim šumama i vrhovima Romanije, Bogovićke planine, Gradine, Rabra, Crnog vrha, Kopita, Kratelja... Obilje pitke vode.

Sokolac je značajna saobraćajna raskrsnica magistra. puteva od Sarajevu prema Beogradu, Užicu, Jadran. moru..

Opština Sokolac je bratska opština grčkog grada Ornmilija i ima bliske veze sa njemačkim gradom Hohburgom (Bavarska)

PRIVREDA

 • DRVNA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO PRERADE DRVETA, PROMETA I PREVOZA "NOVA ROMANIJA" Sokolac
 • JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE"
  Šumsko gazdinstvo "Romanija"

 

OBRAZOVANJE, KULTURA

 • OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLAC"
 • SREDNJA ŠKOLA-SOKOLAC
 • USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE-SOKOLAC

Ustanova za kulturu i Srpsko kulturno i prosvjetno društvo "Prosvjeta" su
organizatori kulturnih događaja u opštini, a najznačajnija manifestacija su
"Gospojinske večeri", koje su ove godine održane po peti put.
Narodna biblioteka raspolaže fondom od oko 15000 knjiga.

SPORT

Bitno je istaći da boravak i to aktivan na ovom prostoru u izuzetnom ambijentu kakav je Glasinac i Romanija predstavlja ne samo priliku za uživanje, nego i za poboljšanje ukupne zdravstvene situacije,pogotovo ove populacije stanovništva. Redovan rad na provođenju tehničkih, stručnih i organizacionih priprema za održavanje kako tradicionalnih, tako i prigodnih sportskih manifestacija kao što su:

 • Takmičenje u smučarskom trčanju “Memorijal Dragana Renovice”
 • Izbor i proglašenje najboljih sportista i najuspješnijih sportskih i stručnih radnika
 • Sportska takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola
 • Sportska takmičenja invalida
 • Vidovdanski sportski susreti (tradicionalni otvoreni brzo-potezni šahovski turnir, turnir u malom fudbalu za pionire, kadete i atletski miting)
 • Međuopštinske omladinske sportske igre.
 • Hajdučki višeboj Ravna Romanija
 • Međunarodni atletski miting
 • Turnir familija u malom fudbalu
 • Nikoljdanski turnir u malom fudbalu
 • Sportska rekreacija i fizička kultura odraslih.


Klubovi:

 • Karate klub “Omladinac”
 • Džudo klub “Omladinac”
 • FK "Glasinac"
 • KK "Glasinac"
 • Ski klub "Glasinac-Karavan"
 • Šahovski klub "Glasinac"
 • Odbojkaški klub Glasinac

TURIZAM

Zahvaljujući izvanrednoj nadmorskoj visini i konfiguraciji terena Sokolac je vazdušna banja, a sve ono što pruža njegova okolina u svakom slučaju je praznik za oči dušu.Tu se nalaze bogata Romanijska lovišta, šume bogate svim vrstama gljiva i drugih plodova, tereni za skijanje, a na obližnjim rijekama Bioštici i Kaljini postoje izvanredni uslovi za pecanje.Pored ovoga bitno je istaći da postoje velike mogućnosti za razvoj seoskog turizma uz tradicionalnu dobru i ekološki zdravu ishranu, a postoje izvanredni uslovi za kondicione pripreme i boravak sportista.

U samom centru grada nalazi se atraktivan hotel ''Romanija'' (B kategorije) koji raspolaže sa 84 ležaja.To je mjesto gdje rado svraćaju putnici prolaznici, a i građani Sokoca.

LOVNI TURIZAM

U sastavu ŠG ''Romanija'' Sokolac posluje Radna jedinica lovstvo, koja gazduje sa dva lovišta.Posebnim lovištem ''Romanija'' površine 12.772 hektara i lovište ''Glasinac'' površine 62.136 hektara, koje po svojoj namjeni pripada modelu privredno-sportskog lovišta, što znači da u isto vrijeme zadovoljava potrebe privrednog lova i potrebe bavljenja lovom sportskorekreativnog karaktera članova matičnog udruženja.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com