TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: SRBAC

 

Adresa: Mome Vidovića 7
78420 SRBAC
Telefon: 051/840-001, 840-002 (načelnik)
051/841-069 (predsjednik SO-e)
051/841-622 (inspekcijske službe)
Telefax: 051/840-152
Email: opstinas@inecco.net
Web: www.srbac-rs.com
   

Geografski položaj
Površina opštine je 453 km2 i obuhvata 39 naselja u kojima živi oko 23000 stanovnika. Sa razvijenom tekstilnom, hemijskom, drvnom industrijom i malom privredom je trgovački, obrazovni, zdravstveni, kulturni i sportski centar. Obradiva zemlja zauzima 60% teritorije; raznovrsna je prema oblastima, a danas aktivno poljoprivredno stanovništvo predstavlja 25% ukupnog stanovništva opštine. Poljoprivreda je dobro organizovana, posebno u živinarstvu koje je po razvijenosti najbogatiji centar u cijeloj Bosni i Hercegovini. Sjeverna granica opštine poklapa se u dužini od 42 km sa međunarodnom granicom između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Površina opštine je 453 kvadratna kilometra. Najveći dio te površine čini poljoprivredno zemljište (52,2%), zatim visoke šume (41,04%), te rijeke i bare (3,23%). Oko 850 hektara obuhvataju uređeni prostori ribnjaka Bardača. U 13 jezera ovoga ribnjaka godišnje može da se proizvede oko 100 vagona kvalitetne ribe (šaran, amur, tolstobik). U 39 opštinskih naselja sada živi oko 23 000 stanovnika.

Reljef
Brdovito-brežuljkasti oblici reljefa zauzimaju oko 2/3 srbačkog područja, dok ostali dio čine ravnice. Vrh Gradina na Motajici visok 652 m, predstavlja najvišu nadmorsku visinu na ovoj opštini, dok najniža nadmorska visina iznosi 89 m, i to na prostoru Vlaknićkog polja.

Klima
Prema geološkim, morfološkim, hidrografskim, klimatskim i ostalim faktorima, srbačko područje je pogodno za uzgoj žitarica. Srednja godišnja količina padavina je 875 mm/m2. Najviše padavina ima u junu (110 mm/m2), zatim u oktobru (90 mm/m2), novembru (85 mm/m2) i u maju (75 mm/m2), a najmanje po 50 mm/m2 u januaru i martu. Srednja godišnja temperatura iznosi 11°C, dok su najhladniji mjeseci januar, februar i decembar (od -5°C do 2°C). Okolne planine učinile su da se ravničarski dio opštine našao u kotlini, što ovdje uslovljava i nesto specifičniju varijantu kontinentalne klime sa izraženim jesenima i proljećima bez jakih vjetrova, ali i sa periodima ljetnih, zimskih, pa i jesenjih magli. Takođe se dogadja da snijeg pada i u maju.

Jezik i pismo
Na ovom području koristi se srpski jezik sa ijekavskim narečjem. Sluzbeno pismo je cirilica, a u upotrebi je i latinica.

Privreda
Područje opštine je izrazito poljoprivredni kraj gdje su uzgajane neke vrste žitarica i to je ostalo sve do danas. Veći broj stanovnika opštine se bavio poljoprivredom, stočarstvom i ribolovstvom. Od prirodnog bogastva imamo šume i nalazišta kaolina. Danas u Srpcu imamo razvijenu i industriju, pa je jedan dio stanovništva u industriji.

Ekonomija
Oko 2 500 ljudi (sa članovima porodica) nalazi se na radu u inostranstvu. Registrovano je 17 državnih, 214 privatnih preduzeća i 460 samostalnih radnji. Među industrijskim kapacitetima najpoznatiji su tekstilna industrija "Itris" i proizvodnja ambalaže i stiropora "Stirokart". "Itris" je prije rata zapošljavao oko 1.200 radnika, a proizvodio je 8.000.000 tekstilnih proizvoda godišnje (majice, pidžame i donji veš). "Stirokart" već četvrt vijeka proizvodi kartonsku ambalažu i različite proizvode od stiropora (jednostrane i dvostrane kombi ploče, EPC izolatore, ambalažu od stiropora, stiropor proreze i građevinski stiropor). U Kobašušu postoji rudnik kaolina sa separacijom. Takođe, postoje nekoliko pogona za preradu drveta, proizvodnju i preradu plastike, proizvodnju građevinskog materijala, te proizvodnju metalo-prerađivačkih proizvoda.

Pravoslavlje
Godine 1894. od strane Mitropolita Evgenija Letice osnovana je nova parohija u Bos. Svinjaru. Do tad Bos. Svinjar je pripadao parohiji kaočkoj. Za prvog paroha svinjarskog postavljen je sveštenik Simo Ignjatić koji 1900. godine počinje gradnju novog hrama u Svinjaru na temeljima stare crkve brvnare. Osvjećenje temelja je obavljeno 22. maja 1900. godine na praznik Prenosa moštiju Svetog Nikole. Godine 1901. umire sveštenik Simo Ignjatić, a na njegovo mjesto dolazi sveštenik Milan Raduković koji nastavlja izgradnju hrama. Hram je završen 1905. godine i osvećen od strane mitropolita Evgenija Letice. Zub vremena učinio je svoje i bilo je potrebno sanirati hram pa je on obnovljen 1997. godine i ponovo osvećen od strane episkopa banjalučkog G. Jefrema. Hram je građen u prečanskom stilu kao i svi hramovi u to vrijeme na ovom području i posvećen je Pokrovu Presvete Bogorodice. Na području srbačke opštine pored crkvene opštine Srbac postoji još pet crkvenih opština i to: Lepenica, Kobaš, Nožičko, Stapari i Kukulje.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com