TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: FOČA

 

Adresa: Kralja Petra I bb
73 300 FOČA
Telefon: 058/210-134 (načelnik)
058/210-202 (centrala)
058/210-216 (predsjednik SO-e)
Tel/fax: 058/210-914, 210-077

Opština Foča se prostire na površini od 1115 km2, u gornjem toku rijeke Drine, na ušću Ćehotine u Drinu. Grad se nalazi na nadmorskoj visini od 399m.
Na ovom prostoru najveće površine pripadaju šumskom zemljištu
(oko 67.913 ha) i poljoprivrednom zemljištu (oko 34.526 ha).
U opštini živi oko 23.000 stanovnika. Oko polovine stanovništva živi u samom gradu.


Zdravstvena zaštita

Zdravstvenu zaštitu u opštini pružaju Klinički centar Srpsko Sarajevo, Kliničke i bolesničke službe u Foči i Dom zdravlja Foča. U Kliničkom centru zaposleno je 85 doktora medicine, a raspolaže sa 250 bolesničkih postelja.
U Domu zdravlja zaposleno je 19 doktora medicine i stomatologije.

Od Vlade Japana 1998 godine Klinički centar je dobio 147 novih aparata i uređaja, što je ovu ustanovu svrstalo u jednu od najmodernije opremljenih ustanova u BIH.
Kliničke službe i druge organizacione cjeline organizovane unutar ustanove, u mogućnosti su da pacijentima na veoma efikasan nacin pruže neophodne usluge, bilo da je riječ o dijagnostičkim metodama, bilo o samom liječenju.
U tom kontekstu postoji na najbolji nacin zaokružena cjelina zbrinjavanja i liječenja pacijenata.

Lokalna uprava

Lokalna uprava u opštini Foča funkcioniše preko organa uprave formiranih u 5 organizacionih jedinica i to: Stručna služba Skupštine opštine i Načelnika opštine sa 11 zaposlenih, Odjeljenje za opštu upravu sa 30 radnika, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti sa 13 zaposlenih, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno – komunalne poslove sa 16 radnika.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih u opštinskoj upravi je sledeća:
33 - visoka stručna sprema,
  7 - viša stručna sprema,
22 - srednja stručna sprema,
  3 - VK,
  6 - KV i
  6 - NK radnika.

Školstvo

Na podrucju opštine školstvo se odvija preko ustanova za predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Osnovno obrazovanje odvija se u dvije gradske matične škole i područnim školama. Osnovnu školu pohađa 1.990 učenika, raspoređenih u 97 odjeljenja, a Osnovnu muzičku školu pohađa 172 učenika.

U Srednjoškolskom centru obrazuje se 1.046 učenika, raspoređenih u pet područja: gimnazija, zdravstvo, trgovina i ugostiteljstvo, mašinstvo i šumarstvo.
Pored Srednjoškolskog centra srednje obrazovanje se stiče i na Bogosloviji.
U opštini Foča postoje i tri visokoškolske ustanove i to Medicinski i Stomatološki fakultet i Duhovna akademija.

Turizam

Prirodni uslovi izraženi u reljefnim, florističko-vegetacionim, faunističkim i klimatskim karakteristikama predstavljaju u cjelini atraktivnu osnovu za razvoj više vidova turizma.
Nacionalni park “Sutjeska” nalazi se na magistralnom putnom pravcu prema Jadranskom moru. Okružuju ga masiv Zelengore (2.014 m), Volujak (2.337 m) i najveći vrh BiH Maglić (2.386 m).
Na području Nacionalnog parka nalazi se prašuma Perućica jedinstvena po ljepoti i najveća sačuvana u Evropi. Ona zahvata površinu od 1291 ha, a kroz nju protiče Perućki potok čiji se vodopad Skakavac obrušava niz liticu visoku 75 m.
Na ovom prostoru živi niz životinjskih vrsta – medvjed, divojarac, srndać, vepar, kuna zlatica i bjelica, tetrijeb gluhan, suri orao, krstaš, sivi soko, jarebica i dr. Prema tome uslovi za lovni turizam su izvanredni.
Na području Opštine nalaze se najznačajniji prirodni rezervati (rariteti, endemi, parkovi i sl.) u Republici u cjelini. Najznačajnija je prašuma Perućica, unutar Nacionalnog parka, koja se nalazi pod zaštitom, površine oko 1436 ha, zatim glacijalna jezera na Zelengori: Crno, Stirinsko, Kotlaničko, Bijelo, Orlovačko, jezera u Gornjim i Donjim Barama, rijeka Sutjeska sa prirodnim rijetkostima (klisura, tjesnac, vrata, pećine, endemna flora i fauna).

Posebni rezervati prirode su i:

  • Sastojine Pančićeve omorike “Sokolina” na planini Radomislja (30 ha)
  • Zemljane piramide u okolini Miljevine (2 ha)
  • Tok rijeke Ćehotine koji u cjelini predstavlja prirodnu vrijednost i rezervat
  • Tok rijeke Drine, od Šćepan Polja do Foče
  • Donji tok rijeke Tare

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com