TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: Š.G. PRIJEDOR

 

Adresa: Vuka Karadžića 4/II
79101 PRIJEDOR
Telefon: 052/243-121 - Centrala
052/242-921
052/242-922 - Direktor
Email: prijedor@sumers.org
Web: www.sumers.org
   
Šumska uprava "Pastirevo" Novi Grad
Ul. Miloša Obilića 30
tel: 052/751-797, 751-796
tel/fax: 052/720-661

Шумско газдинство "Приједор" управља и газдује шумама и шумским земљиштем на "Приједорском" шумскопривредном подручју. До 1993. године пословало је у саставу Шумског газдинства "Козара" Козарска Дубица, са статусом шумске управе и интерним обрачуном, без својства правног лица. У периоду од 1993 до 1996. године дјеловала је у саставу Националног парка "Козара" из Приједора, са статусом шумске управе, без властитог жиро-рачуна. Од 1996. године издвајањем из Националног парка “Козара” конституише се у Шумско газдинство Приједор.
Приватизацијом нестратешког дијела капитала, дјелатност искоришћавања шума, са припадајућим средствима рада и радном снагом су изузети из састава Шумског газдинства и прешли у дјелатност новооснованог ОДП “УНА” Бања Лука.

Шумскопривредна основа донесена за период 2000-2009. године и са успјехом се реализује. Обим инвестиционих улагања у последњих седам година од 838.464КМ чини 6,59% оствареног укупног прихода, што је ниже од оствареног просјека у предузећу од 8,68%. Посебно је повољна структура инвестиционог улагања, гдје биолошки радови, израда шумскопривредне основе и шумске комуникације чине 59% укупних инвестиционих улагања.

Шумско газдинство се није бавило искоришћавањем споредних шумских производа. Ловне површине шумскопривредног подручја Шумско газдинство је уступило на кориштење локалном ловачком друштву.
Обзиром на близину Националног парка "Козара" и Бањског љечилишта "Мљечаница", постоје сви услови за развој туризма. Изградњом врло лијепе ловачке куће стварају се услови и за ловни туризам.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com