TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: TESLIĆ

 

Adresa: Karađorđevo 6
74270 TESLIĆ
Telefon: 053/431-451 centrala
053/430-029 predsjednik opštine
053/431-096 načelnik
053/430-410 računovodstvo
053/435-346 opšta boračka
Telefax: 053/431-429
   

Iako je grad Teslić relativno mladog porijekla (tek nekih 120 godina), istorija ovog kraja je veoma bogata i raznovrsna. Ova područja bila su interesantna još i praistorijskom čovjeku. O tome na poseban način svjedoče nalazi ostataka oružja i oruđa koji su iskopani u pećini u Rastuši, Blatnici, Vrućici i Čečavi. Na strmim padinama Borja i uz korito Usore nađeni su ostaci primitivnog rudarskog alata iz vremena Ilira i Kelta. U ovim područjima našli su se i Rimljani (oko 250 p.n.e. počinju prodore u ove krajeve), što svjedoči i jedan zapis Plinija Mlađeg (62-113. god.) koji govori da su oni koristili termalne vode Vrućice.

Od VII do X vijeka kada je zabilježeno da u Usori vlada Časlav Kotromanić, Usora je bila u sastavu samostalne srpske države. U doba vladavine Kulina bana (1170-1204.) vladajuća vjera u Bosni je bogumilstvo koje se do XV vijeka skoro u potpunosti izgubilo.

Iz tog vremena ostalo je malo svjedočanstva o bogumilima i njihovim učenjima. Najznačajniji su svakako nadgrobni spomenici, stećci kojih je bilo dosta i na ovim područjima, cijeloj Gomjenici i području Rudopolja te na jednoj uzvišici kod Hrast Potoka. Najzanimljiviji i najveći među tim spomenicima nalaze se u Banji Vrućici gdje se raspoznaju i temlji nekog grada.

Početkom maja 1463. turski sultan Muhamed II pošao je sa vojskom na Bosnu i lako je osvojio. Krajem 1463. ugarski kralj Matija, u savezu sa Mlečanima preuzeo je vojnu okupaciju protiv Turske i uspio da prodre do Jajca i potisne Turke iz sjeverne Bosne. Ta osvojena podruja uređena su kao banovine, jajačka i srebrenička, a u tu drugu uključena je i Usora.

Iz tih vremena srednjovjekovnih bosanskih feudalaca ostalo je na tlu današnje teslićke opštine malo vidljivih dokaza uz koje su utkane razne legende. Ti tragovi su zapravo ruševine nekadašnjih utvrđenja kao što su Kastel kod Gomijenice, Gradina kod Studenaca, Gradina u Ukrinici, Gradina u Rajševi i Gradina u Ruževiću.

Opština Teslić po svim parametrima spada u red najvećih opština u Republici Srpskoj. Opština se prostire na 845 kvadratnih kilometara. Prema podacima sa poslednjeg popisa stanovništva iz 1991. godine, Teslić je imao 59.854 stanovnika. Nakon demografskih oscilacija u ratnim i poratnim godinama, procjenjuje se da opština ima nešto više od 53.000 stanovnika. Sam grad Teslić ima oko 8.000 stanovnika, a sa prigradskim naseljima i oko 25.000.

Teslić je relativno mlad grad. Ponikao je u posljednjim dekadama XIX vijeka zajedno sa prvim projektima industrijalizacije na ovom području. Za razliku od Teslića, nekoliko naselja, odnosno mjesnih centara sa područja opštine imaju srednjovjekovnu tradiciju i puno su starija od grada Teslića. Sam grad je smješten u pitomoj dolini rijeke Usore, na magistralnom putu Doboj-Banja Luka, na 85. kilometru od Banja Luke i 27. od Doboja.

Na grad Teslić naslanja se živopisno i veoma ugodno prigradsko naselje Banja Vrućica. Sa zdravstveno-turističkim kompleksom u kojem se nalazi pet hotela, prirodna banja za liječenje kardiovaskularnih oboljenja i objekat za sport i rekreaciju. Banja Vrućica je nadaleko poznata i rado posjećena.

Posjećena je i kao turistička atrakcija i kao zdravstveni centar, a sa svojih 1.000 kreveta u hotelskom smiještaju, po broju noćenja u sirem okruženju, proteklih godina jedino su joj konkurisali Neum i Sarajevo. Od atraktivnih sadržaja na području opštine Teslić svakako valja pomenuti sportsko-rekreativni centar na planini Borja, sa motelom „Hajdučka voda“. Nadomak ovog centra nalazi se manastir Liplje. Manastir i manastirski ambijent ostavljaju impresivan utisak, sa kulturno-istorijskim refleksijama koje sežu sve do 1219. godine, kada započinje njegovo građenje.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com